วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ - ประชากรไทยมีแนวโน้ม จะเริ่มลดลง ในปี 2570


การคาดประมาณประชากร ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข รวมทั้งการให้บริการของรัฐแก่ประชากรในประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลการคาดประมาณประชากรล่าสุด ที่ได้คาดประมาณประชากรไทย ตั้งแต่ปี 2553-25831 ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ประชากรไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และจะเริ่มลดจำนวนลงในปี 2570
  • การที่เด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มลดลง
  • ประชากรอายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
  • ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีแรกของไทยที่จำนวนประชากรสูงอายุมากกว่าเด็ก

http://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/index.php/component/content/article/134-vol40-no1/659-population-projection.html

 

 

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net