วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นำเสนอแผนที่มณฑลพายัพและมณฑลมหาราษฎร์ ที่ หาได้ยากในปัจจุบัน !!


นำเสนอแผนที่มณฑลพายัพและมณฑลมหาราษฎร์
ที่หาได้ยากในปัจจุบัน !!
 

ในเอ็นทรี่ที่แล้ว ได้นำเสนอแผนที่มณฑลนครชัยศรี
ให้ทราบแล้วนั้น  ในเอ็นทรี่นี้  ขอนำเสนอแผนที่
ของมณฑลเพิ่มเติม อีก 2 มณฑล ได้แก่  มณฑล
พายัพ และมณฑลมหาราษฎร์
 
 
 
มณฑล ทั้ง 3  มณฑลนี้ (รวมทั้ง ที่ได้นำเสนอ
ในเอ็นทรี่ที่แล้ว)  ประกอบไปด้วย
 
 
1. มณฑลนครชัยศรี 
 
 
 
 
 

มณฑลนครชัยศรี  ก่อตั้งเมื่อปี 2438
 
เมืองในมณฑลนี้ได้แก่ เมืองนครชัยศรี เมืองสุพรรณบุรี
และเมืองสมุทรสาคร
 
 
 
2. มณฑลพายัพ
 
 
 
 
มณฑลพายัพ หรือ มณฑลลาวเฉียง หรือมณฑลลาวพุงดำ
ในปี พ.ศ. 2442 มณฑลนี้ได้ถูกเรียกว่า
"มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ"
 
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 จีงได้เปลี่ยนชื่อให้สั้นลงเป็นมณฑลพายัพ
ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าตะวันตกเฉียงเหนือ
ครอบคลุมอาณาเขตของอดีตอาณาจักรล้านนา
 
ประกอบด้วย 6 หัวเมือง ได้แก่ เมืองนครเชียงใหม่
(ครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย)
เมืองนครลำปาง เมืองนครลำพูน เมืองน่าน เมืองแพร่
และเมืองเถิ (ต่อมา พ.ศ. 2446 ยุบลงรวมเข้ากับ
ลำปาง)
 
 
 
3.  มณฑลมหาราษฎร์ 
 
 
 

มณฑลมหาราษฎร์ เป็นมณฑลที่แยกออกมาจาก
มณฑลพายัพในปี พ.ศ. 2459 ครอบคลุมพื้นที่ทาง
ตะวันออกของมณฑลพายัพเดิม ประกอบด้วย 3
หัวเมือง เมืองนครลำปาง เมืองนครแพร่ และเมืองนครน่าน
 
 
ต่อมา พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดให้ยุบมณฑลมหาราษฎร์ รวมกับ
มณฑลพายัพตามเดิม
 
 
***
 
อ้างอิง:

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เรื่อง "มณฑลเทศาภิบาล"
 
ขอขอบคุณ
 
 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net