วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพื่อบรรเทืองความ ของ วิเสสิกชน “ภาษาสยาม” ในการแนะนำการแปลที่ยังไม่เหมือนกัน


โดย ฐิติธรรมกร “ภาษา....”
ตามตัวอย่าง (ภาษาไทย) กับ เครื่องมือแปลภาษา
ครั้งที่ ๒

ประโยคตัวอย่าง (ทดลอง)
ก่อนแปล

สิ่งอันไม่น่ารัก ของช่วงเวลา ก็คือ! “ประเด็นของประชาชาชาติ และสังคมโลก เดี๋ยวนี้” “ประเด็นนั้น ก็คือ แนวทางการอพยพ ตามธรรมชาติ” “ซึ่งว่า ชนชาติชั้นนำ หรือประเทศชั้นนำ จะต้องกล้าอวดความเชื่อ ความรู้ และความเข้าใจที่ดี อย่างซื่อสัตย์, ที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของเดี๋ยวนี้ แก่ประชาชาติ, ซึ่งปัจจุบันปรากฏ เห็นว่า ภูมิภาคของเรา เขาพอใจที่จะให้ประเทศไทย และประเทศที่มีชื่อใกล้ชิดใกล้เคียงกันนั้นๆ อวด ในการที่จะต้องรับผิดชอบอย่างสุดขีด เพื่อการที่จะนำ หรือแนะนำ อันที่จะพาเขาไป ในทางที่ถูก และตรงประเด็น ตามแนวทางแห่งการอพยพ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ อย่างที่ใครจะหลีกเลี่ยงมิได้, ซึ่งประชาชาติในสังคมโลกนั้น ต่างเห็นว่า ประเทศทางอาเซียอาคเนย์ของเราทั้งหมด นั้น ควรที่จะต้องทำแนวทางการอพยพ เสนอแนวคิดและวิธีประสานแนวให้เกิดการอพยพ ไปเป็นส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับประเทศจีน และตอนเหนือของประเทศ ให้มากยิ่งขึ้น”

แปลเป็นอังกฤษ โดย
กูเกิล

The unattractive thing of the moment is! "The issue of national and global society now." "That point is the way of natural migration" "that the leading peoples or leading countries. Must dare to show off beliefs, knowledge and good understanding Honestly, that is the main thing of now To the nations, which now appear to be our region He is pleased to give Thailand. And the countries with the closest names to that extent show off in order to be extremely responsible In order to lead or suggest which will take him in the right and to the point According to the guidelines of migration That is natural As can be avoided, in which the nations of the world society all agree that all of our Southeast Asian countries should be evacuated. Propose ideas and methods for harmonizing migration patterns. To be a close relationship with China And the north of the country More. "

แปลเป็นอังกฤษ โดย
บิง

The cutest thing of the moment is! The point of the nation and the Society of the World Now, "" The point is the natural evacuation approach ", which is the leading nation or country leading to the belief of good faith and understanding, which is now important to the nations, which currently appears that our region is satisfied. Will have Thailand and neighboring countries that are close to each other in order to be fully responsible for bringing or introducing them to the right way and to the point, along the way of evacuation that are naturally natural, who will avoid it. No, the nations in the world are different, and all of our Southeast Asia countries should be able to make evacuation approaches, propose ideas, and approach to a closer partnership with China and north of the country."

เพื่อประโยชน์ แก่การแนะนำการแปล: หากท่านพบข้อผิดพลาด ที่ควรแก้ไขปรับปรุง หรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจจะเป็นอันตราย ทั่วไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ สำหรับที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบ, แจ้งรายงานการละเมิด แสดงความรับผิดชอบ, หรือส่งจดหมายติดต่อ โดยตรงกับหน่วยงานราชการ บ้านเมือง อันที่มีหน้าที่โดยตรง สำหรับตรวจแสดงคำร้องทุกข์ กล่าวโทษ ในท้องถิ่น ในพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งที่อยู่ ที่เนื่องกันด้วย กับที่ตั้งธรรมสถานของท่าน

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net