วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“การเชื่อมต่อโดยตรง เพื่อใช้งานการแนะนำตัวแปร การแปล!?”


ระบบใช้ข้อความคำสั่ง สำหรับ การเชื่อมต่อโดยตรง เพื่อใช้งาน การแนะนำตัวแปล การแปล!?
แนวข้อความ ของกลุ่มพิสูจน์อักษร ด้วยโรเตอร์ ๒๐๖

ม้าฮึกศึกคะนอง  หาญอาจ

บังหมอกซ่อนสามารถ  ตีทิ้ง

แหวกทะเลลงกระจาด  ยิ่งกราด ฮึกเอย

โจรตีชิงดั่งลิ้งก์  เรื่องวะเฮ้ย หาดู

โคลงคำศัพท์ ทำสำนวน “บังหมอก ซ่อนหิมะ”
จากรายการแนะนำคำศัพท์ ราชบัณฑิต ๗ พฤศจิกาย์
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒, คริสตศักราช ๒๐๑๙

“บังหมอก ซ่อนในหิมะ, บังพุ่มไม้ ซ่อนในหุบผา” (สำ) น. 

หมายถึง 
ลักษณะก่อการ ของโจรในถิ่นที่นั้นๆ ตามลักษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศของถิ่นนั้นๆ, ทั้งนี้เป็นคำเรียก คำโจทก์ คำว่าลักษณะแก่การตีชิง ถึงการปล้น หรือการทำร้ายกันด้วยลักษณะโจร, ซึ่งนักเรียน นักศึกษา อันคนผู้ดี ผู้ใฝ่รู้ทางหนังสือ อาจใคร่ครวญ สงสัยต่อไปว่า แล้วลักษณะโจร ตามคุ้งแคว หรือท้องน้ำ ที่เข้าตีชิงหรือปล้นกันนั้นเล่า! จะเรียกว่าอะไร? พึงจะเรียกว่า ซ่อนอะไร? หรือบังอะไร? ในการตีชิง ทำร้าย หรือปล้นกันไปนั้น, เพื่อที่จะให้เป็นคำสำนวนเดียวกันกับ การว่าลักษณะ ไปแต่โดย ๒ อย่างนี้.-

คำศัพท์
ดังนี้ ค้นหา ยังไม่ได้ให้พบข้อสังเกตไปยังเรื่องอื่นๆ อันว่าลักษณะโจร คงจะคือ “โจรสลัด” ตามความว่า แก่ คุ้งน้ำ หรือท้องทะเลนั้นๆ คงต้องว่าเข้าลักษณะ “บังหมอก ซ่อนหิมะ” ไปนั่นแหละ ไปด้วยเหมือนกัน, เพราะว่า มันอาจมา หรือซ่อนอยู่ตามเมฆฝน วนหลีกพายุ แล้ววกเข้ามาใกล้ โดยการที่อาศัยหมอก แลดูเวหา แหวกผ่าหนทาง กระโจนเข้ามาตีชิงเอาทรัพย์ไปได้เหมือนกัน, ฉะนั้น จึงควรว่าลงไปประการแรก ไปด้วยเหมือนกัน เพราะมันไม่ใช่โจรภูเขาป่าดอย ตามท้องถิ่น หุบผาป่าดง ในภาคเขตร้อน ตามอย่างประการที่ ๒

คำค้นอรรถะ
[วิปราโมโส, หิมวิปราโมโส, คุมฺพวิปราโมโส.-]
คำบอก อธิบายสำนวนนี้ ว่าออก ด้วยตน มุ่งคิดจะให้ลงเป็นคำว่าลักษณะ ที่พึงอย่างยิ่ง ในการอภิปราย ต่อไป เฉพาะ อันที่เป็นไปตามแนวนึกคิด ของพระอรรถกถา พระกถาจารย์ พระไตรปิฎก ฉบับ ภาษาสยาม (จากที่มีอยู่แล้ว ในรายการแนะนำคำศัพท์)

การใช้งาน (ทดลอง)
เพื่อประโยชน์ แก่การแนะนำการแปล: หากท่านพบข้อผิดพลาด ที่ควรแก้ไขปรับปรุง หรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจจะเป็นอันตราย ทั่วไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ สำหรับที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบ, แจ้งรายงานการละเมิด แสดงความรับผิดชอบ, หรือส่งจดหมายติดต่อ โดยตรงกับหน่วยงานราชการ บ้านเมือง อันที่มีหน้าที่โดยตรง สำหรับตรวจแสดงคำร้องทุกข์ กล่าวโทษ ในท้องถิ่น ในพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งที่อยู่ ที่เนื่องกันด้วย กับที่ตั้งธรรมสถานของท่าน

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net