วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โลกให้ราคา แต่ว่า!นักอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่ยอมให้!


“แนวทิศทาง และราคา ที่พึงประสงค์ ต่อพื้นที่สำคัญๆ ตามจินตนาการ”


 
 
 
 
 
ดินแดนใต้น้ำตอนที่น้ำขึ้นสูง
พื้นที่ที่มีประชากร
ภาพเก่าสำหรับปี 2050
ใหม่ประมาณการสำหรับ 2050
20 ไมล์
กัมพูชา
กัมพูชา
โฮจิ
มินห์ซิตี
โฮจิ
มินห์ซิตี
เวียดนาม
เวียดนาม
ทะเลจีนใต้
ทะเลจีนใต้

[photo: www-nytimes-com] (ภาพจริง จากลักษณะการประมวลผล ของเครื่องมือวิทยาการ)

“ถึงแม้โลก ได้ให้แนวโน้มที่พึงประสงค์ได้ ต่อทัศนคติทางจินตนาการ ที่ควรเกิดการวิจัยอย่างได้ผล และแพร่หลาย, แต่!ที่ดินเหล่านั้น ก็ยังไม่ราคาถูก, และว่า ส่วนที่น้ำไม่อาจท่วมไปได้เลยนั้น ก็ยังไม่อาจจะได้ราคาแพง หรือราคาที่เหมาะสมแก่ความยุติธรรม ตามทัศนคติอันที่เป็นแนวโน้มอย่างยุติธรรม, สะท้อนให้เห็นว่า การที่จะได้ราคาดีหรือไม่ ของที่ดิน ยังคงเป็นเรื่องของการปล้นความจริง จากแน้วโน้มที่เป็นธรรมมากกว่า, คือ หมายความว่า เมื่อคนไม่เชื่อต่อแนวโน้มต่อสิ่งที่ไม่ตรงกับความโลภของตนเอง บ้างเลย ตามอันที่เกิดต่อแนวโน้มและทัศนะดังกล่าวอย่างนี้นั้น, เขาจึงไม่คิดว่าพื้นที่สำคัญๆ นั้นๆ ควรจะมีราคาแพง, ที่ซึ่งอย่างน้อยราคาก็น่าจะดีขึ้น เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ละเอียดอ่อน ที่ปรากฏออกมาให้รู้เห็นได้ ผ่านทิศทางของความคาดหวังทางจินตภาพ อันที่ซึ่งมีค่ามากกว่าความกลัว และความโลภ”

“ทำไม? พื้นที่ ที่ควรมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัว หรือทบทวี ยังคงมีราคาต่ำ หรือไม่มีราคา”

“เพราะอะไร! เพราะทุกวันนี้? ทุกๆคน ยังไม่เชื่อว่า มนุษย์ในโลกทั้งหมด ผู้ซึ่งสมบูรณ์พอทางสติปัญญา แล้วนั้น ทุกคน ควรจะต้องร่วมคิดร่วมทำ ร่วมทิศทางอันปรกติของการอพยพ ทั้งที่เป็นการเคลื่อนย้ายทางสังคม และทั้งที่เป็นการเคลื่อนย้ายโดยทางจิตใจ อย่างลึกซึ้ง ด้วยใจปราศจากอคติ และความโลภอันน่ารังเกียจ ที่จะเข้ามาเคลือบแฝง, แล้วเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพ เพื่อรับมือเหตุการณ์ทุกๆอย่าง ที่คนอาจจินตนาการไปถึงได้ ว่าพึง เป็นสิ่งสำคัญ อย่างที่สุด, คือ หมายความว่า สำคัญ ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมนุษยธรรม ที่ควรจะต้องเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างทางที่มนุษย์กำลังจะอพยพ”

การใช้งาน (ร่างบทความ ที่ 5)
เพื่อประโยชน์ แก่การแนะนำการแปล: หากท่านพบข้อผิดพลาด ที่ควรแก้ไขปรับปรุง หรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจจะเป็นอันตราย ทั่วไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ สำหรับที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบ, แจ้งรายงานการละเมิด แสดงความรับผิดชอบ, หรือส่งจดหมายติดต่อ โดยตรงกับหน่วยงานราชการ บ้านเมือง อันที่มีหน้าที่โดยตรง สำหรับตรวจแสดงคำร้องทุกข์ กล่าวโทษ ในท้องถิ่น ในพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งที่อยู่ ที่เนื่องกันด้วย กับที่ตั้งธรรมสถานของท่าน

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net