วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แสตมป์ศรีลังกา ไต้หวัน มาเลเซีย บุษปลดามาศ ช้างแห่พระเขี้ยวแก้วแสนงาม


 

ศรีลังกา ดินแดนพุทธภูมิ

 

 

ภาพล่างขวา คือภาพเฟรสโก้บนเขาสิคีริยา

คือภาพ นางอัปสรนำดอกบัวไปถวายเป็นพุทธบูชา

 

นกน้อยสองตัวสวยของไต้หวัน

 

 

 

 

แสตมป์มาเลเซียที่ออกใช้ในแต่ละรัฐ

ชุดผีเสื้อสวย

 

 

 

 

 

 

 

 

อาภรณ์แห่งพนานต์ของศรีลังกา

 

 

กล้วยไม้งาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช้างแห่พระเขี้ยวแก้ว

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว

เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา

โดย oporshady

 

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว (Esala Perahera) เมืองกัณฏีหรือแคนดี (Kandy) ใกล้กับเมือง

คาตุกาสโตตา (Katugastota) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) วันที่จัดงาน 1-14 สิงหาคม

งานเฉลิมฉลองทางศาสนาของประเทศศรีลังกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

และเป็นเทศกาลที่จัดติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาในศรีลังกา

 

วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาว

 

พระธาตุเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐาน

อยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Valigawa) ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองลังกา พระเขี้ยวแก้วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐาน

รองรับความถูก ต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา

ด้วยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ และนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9

พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออก

นอกดินแดนเลยตั้งแต่ถูกอัญเชิญมาจากชมพูทวีปโดยเจ้าหญิงเหมมาลา

แห่งแคว้นกาลิงคะเมื่อกว่า 1,700 ปีก่อน

 

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว7

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

 

ชาวศรีลังกา ต่างถวายเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใด 

พระเขี้ยวแก้ว ถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่า

หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกให้ผู้คนสักการบูชา

จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆ ได้

 

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว11

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

 

นอกจากนี้ ชาวลังกามีความเชื่อถือว่า ถ้าฝนแล้ง เจ้าหน้าที่จะอัญเชิญ พระเขี้ยวแก้ว 

ออกแห่เพื่อขอฝน และจะได้สัมฤทธิผลดังปรารถนาจริงๆโดยในราวเดือนสิงหาคมของทุกปี

จะพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่สมโภชพระเขี้ยวแก้ว จะมีริ้วขบวนยาวเหยียดนำด้วยช้างที่ตกแต่ง

ประดับประดาอย่างสวยงาม

มีระบำรำฟ้อน การแสดงพื้นเมืองลังกา และดนตรีพื้นเมืองลังกาบรรเลงแห่งไปรอบเมือง

พร้อมทั้งขบวนพาเหรดช้างอันตระการตา และการจำลองเหตุการณ์การฉลองแบบโบราณ

สร้างสีสันให้กับเมืองนี้เป็นอย่างมาก

 

Dalada Maligawa (Tempel van de Tand)

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว 

 

เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว4

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา

Buddha Tooth Relic Temple

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

พระเขี้ยวแก้ว ในศรีลังกา


พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว8

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว9

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว10

ข้อมูลและภาพ : sridaladamaligawa.lk / wiki / oceansmile.com / thaiembassy.org / dreamplacesrilanka.blogspot.com

เรียบเรียงโดย Travel MThai

 

ขอบคุณ คุณoporshady

Travel MThai

สิริสวัสดิ์จันทรวาร สิริมานรมณีย์นะคะ

 

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net