วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อัจฉริยะโลกสตีเฟ่น ฮอร์คิงได้เคยเตือนเทคโนโลยี ทำคนจนยิ่งจนหนัก!!


อัจฉริยะโลก"สตีเฟ่น ฮอร์คิง"ได้เคยเตือนเทคโนโลยี ทำคนจนยิ่งจนหนัก"!!
 
 
 
 
 

นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ที่โลกยกย่องให้เป็น อัจฉริยะ

แห่งโลกยุคใหม่ "สตีเฟ่น ฮอร์คิง" ได้เคยเตือนว่า
 
"เทคโนโลยีกำลังทำให้ความไม่เท่าเทียมและ

ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน
 
ขยายวงกว้างขึ้นอีก"
 
 
 
อัจฉริยะแห่งโลกยุคใหม่  ผู้ซึ่งถูกเปรียบว่าเป็น

ไอน์สไตน์ของยุคปัจจุบัน ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน

เว็บชุมชน Reddit AMA (ask me anything) ว่า
 
 
 
ระบุความก้าวหน้าอย่างถึงขีดสุดของยุคเทคโนโลยี

ปัจจุบัน สามารถทำให้คนส่วนใหญ่ของโลก ถูกทิ้ง

ให้จมอยู่กับความยากจนรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยี

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทาง

รายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ
 
 
 

"ทุกคนมีโอกาสที่จะสุขสำราญกับชีวิต หากการล่ำซำ

อันเกิดจากการขับเคลื่อนในทางเทคโนโลยีได้รับ

การปันส่วนโดยถ้วนทั่ว
 
 
 
ขณะเดียวกัน คนส่วนใหญ่ก็อาจต้องเผชิญหน้ากับ

ความจนซ้ำซากต่อไป หากเทคโนโลยีถูกผูกขาดและ

ไม่ได้ส่งต่อไปถึงพวกเขา และจากที่เห็น สิ่งที่กำลัง

เกิดขึ้นก็คือ
 
 
 
เทคโนโลยีได้เริ่มทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทาง

รายได้ของคนขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ"
 
 
ปัญหาคือจะทำให้ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทาง

เทคโนโลยีถูกกระจายแบ่งสรรปันส่วนไปให้คนรวย

และคนจนอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไรบ้าง
 
 
ยกตัวอย่าง เศรษฐกิจในเมืองหลวงโลกไอที

ซิลิคอน วัลเลย์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ปัจจุบันความมั่งคั่งของแรงงาน

ด้านไอทีอายุน้อย คิดเป็นสัดส่วนรายได้รวมสูงกว่า

แรงงานรายได้ต่ำด้านอื่นๆ  ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่

ในเมืองไปแล้ว
 
 
 
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีนับเป็นกลไก

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ประเทศที่เป็น

เจ้าของเทคโนโลยีจะมีโอกาสสะสมความมั่งคั่ง

แบบไม่มีที่สิ้นสุด
 
 
นั่นเป็นเหตุให้เกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่าง

ขวนขวายไขว่คว้า การลงทุนการคิดค้นด้าน

นวัตกรรมเทคโนโลยีกันจ้าละหวั่น
 
ขณะที่ประโยชน์ของมัน ขยายขอบเขตเฟื่องฟู

ผลประโยชน์นั้นกลับยังอยู่ในวงจำกัด
 
 
 

Erik Brynjolfsson  ศาสตราจารย์ประจำ MIT

(Massachusetts Institute of Technology)

ให้ความเห็นว่า
 
 
 
เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ความ

ไม่เท่าเทียมเพิ่มมากขึ้น
 
 
ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีที่เข้าไปแทนที่แรงงานคน

แม้คนพวกนั้นสามารถหางานอื่นทำได้ แต่มักได้

เงินน้อยกว่าเดิม  เมื่อรายได้ลด โอกาสก็ลดตาม

ไปด้วย
 
 
 
ในสหรัฐอเมริกา รายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันปัจจุบัน

ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่ง

เป็นยุคเริ่มต้นของเทคโนโลยี  แสดงให้เห็นว่า 
 
แม้เทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใด 
 
รายได้เฉลี่ยยังอยู่เท่าเดิม
 
 
ขณะที่คนในระดับบน กลับได้รับผลประโยชน์มากกว่า

ทั้งด้านรายรับและการลงทุน การแข่งขันที่รุนแรงใน

สายอาชีพวิศวกร ไปจนถึงแรงงานที่มีทักษะ ทำให้

รายได้ระหว่างคนจบปริญญาตรีและคนไม่มีใบปริญญา

ถ่างกว้างขึ้นไปอีก
 
 
โดยเฉลี่ยแรงงานที่มีปริญญาในสหรัฐอเมริกา จะทำ

เงินสูงกว่าคนไม่มีปริญญา เฉลี่ย 1 ล้านเหรียญฯ ต่อ

การทำงานทั้งชีวิต
 
 
 
 

***
อ้างอิงข้อมูลและ
ภาพประกอบจาก:
 
บทความ "อัจฉริยะแห่งโลกยุคใหม่ "สตีเฟ่น ฮอร์คิง"

เตือนเทคโนโลยีทำคนจนยิ่งจนหนัก" ใน นสพ.ไทยรัฐ

ฉบับประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558
 
 
ขอขอบคุณ
นสพ.ไทยรัฐ
 
 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net