วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฮ่องกงแต่งตั้งตำรวจพิเศษ100 นาย //ธนาธรติด1ใน100ดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพล


link@: บิ๊กตู่จัดมิตติ้งกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมก่อนศึกซักฟอก

สวัสดีครับ

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

          ฟุตบอลไทยกับการเมืองไทยนัดตกที่นั่งเดียวกัน คือ ไปไม่ถึงดวงดาวสักที จนคนไทยยอมก้มหนาก้มตารับสภาพอย่างหมด

ลุ้นกันแล้ว แล้วยังมีข่าวเศรษฐกิจทรุดตัว การผลิตหยุดชะงัก คนตกงานกันเป็นแถว 

         รัฐบาลลุงตู่ทำได้แค่ประคองสถานการณ์ให้แค่ชะลอตัวเท่านั้น

ฮ่องกงแต่งตั้ง'ตำรวจพิเศษ'100 นาย เสริมทัพรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฮ่องกงแต่งตั้ง'ตำรวจพิเศษ'100 นาย เสริมทัพรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 21.44 น.

14 พ.ย.62 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่ารัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน ระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทัณฑสถาน (CSD) กลุ่มหนึ่งให้เป็นตำรวจชุดพิเศษเพื่อเสริมกำลังตำรวจฮ่องกงท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เลวร้ายลง

โฆษกของรัฐบาลฮ่องกงระบุในถ้อยแถลง ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้อาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบสาธารณะมาตรา 40 “การจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานทัณฑสถานที่มีความเหมาะสมเพื่อแบ่งเบาภาระงานของตำรวจ จะช่วยเสริมกำลังและความแข็งแกร่งของตำรวจฮ่องกงได้ เนื่องจากเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากินพื้นที่เป็นวงกว้าง เกิดขึ้นในหลายเขตในเวลาเดียวกัน และเป็นความรุนแรงที่ร้ายแรงอย่างหนัก จึงจำเป็นต้องเสริมแรงสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแนวหน้า

ถ้อยแถลงระบุว่า คณะตำรวจชุดพิเศษที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งซึ่งเป็นแผนนำร่อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทัณฑสถานจำนวนไม่เกิน 100 คน ที่มีความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ปราบจลาจล

โฆษก กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานทัณฑสถานจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจเป็นการชั่วคราวในฐานะตำรวจพิเศษ และจะรับผิดชอบในส่วนการปกป้องสถานที่ของรัฐเป็นหลัก และรวมถึงปฏิบัติการปราบจลาจลและการรับมือเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ รัฐบาลฮ่องกงมิได้ตัดความเป็นไปได้ ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานท้องถิ่นอื่นๆ ให้เป็นตำรวจพิเศษในอนาคต เพื่อการลดภาระงานของตำรวจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการการเสริมกำลังของตำรวจและทิศทางของสถานการณ์

'เสรีพิศุทธ์'จบไหม! เปิดคำชี้แจง'บิ๊กตู่'3ข้อร้อนๆ ปมถวายสัตย์-ร่างพ.ร.บ.งบ63

'เสรีพิศุทธ์'จบไหม! เปิดคำชี้แจง'บิ๊กตู่'3ข้อร้อนๆ ปมถวายสัตย์-ร่างพ.ร.บ.งบ63

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.26 น.

อ่านชัดๆคำชี้แจงนายกฯ 4 ข้อกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ฯ ได้เชิญพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชึ้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

1. ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมาตรา 129 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  บัญญัติว่า "การกระทำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภา" ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งในเรื่องพิจารณาที่ ต. 37/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ไม่รับคำร้องของนายภาณุพงษ์ ชูรักษ์ ซึ่งเสนอโดยผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีเหตุผลสรุปได้ว่า "การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด"  และมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 129 ไม่อาจตรวจสอบในเรื่องเดียวกันนี้

2.ประเด็นคณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพราะยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณให้ถูกต้องครบถ้วน  2.1 คณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักตร์พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว ดังที่ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 18 กันยายน 2562 ไปแล้ว และข้าพเจ้าขอถือเอาคำชี้แจงนั้นเป็นคำชี้แจงครั้งนี้โดยจะไม่ขอตอบคำถามอื่นใดเพิ่มเติมใน ประเด็นนี้อีก

2.2.ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีเสนอในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นั้น สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 โดยมติเอกฉันท์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาแล้วและขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวกำลังดำเนินงานในส่วนของตนอยู่จึงถือได้ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติโดยถูกต้องครบถ้วน ไม่มีเหตุที่คณะกรรมาธิการคณะใดหรือสภาผู้แทนราษฎรจะมีความเห็นเป็นอื่นอันจะทำให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องล่าช้าหรือสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ

3.ประเด็นการตรวจสอบทุจริต คณะกรรมาธิการคณะนี้ตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 (22)    ซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจว่า "คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จะมีการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาใน ครั้งนี้ คณะกรรมาธิการมิได้แจ้งว่ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอันอยู่ในขอบเขต หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการชุดนี้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ขัยชาญ ช้างมงคล) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรับทราบประเด็น แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแทน

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการฯ ได้แจ้งมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 90 (22) ซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจว่า “มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ดังนั้น หากมีประเด็นใด  ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และอยู่ในขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

 

เข้าทาง'สิระ-ปารีณา'! 'ชวน'ชี้โหวตปลด'เสรีพิศุทธ์'เป็นเรื่องภายในกมธ.ปปช.

เข้าทาง'สิระ-ปารีณา'! 'ชวน'ชี้โหวตปลด'เสรีพิศุทธ์'เป็นเรื่องภายในกมธ.ปปช.

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.05 น.

"ชวน"ชี้ “เสรีพิศุทธ์”พ้นเก้าอี้ปธ.กมธ.ปราบโกง เป็นเรื่องภายในกมธ.แต่ละชุดต้องตกลงกัน

เมื่อเวลา 16.20 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ที่ออกมาระบุว่าจะเตรียมเสนอที่ประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติปลดพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ออกจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนั้นว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมาธิการในชุดนั้น  เพราะกรรมาธิการแต่ละชุดเมื่อได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ก็จะเลือกประธานกรรมาธิการกันเอง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายสิระ เจนนาคะ และน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์  ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  ในฐานะกรรมาธิการฯชุดดังกล่าว ได้มีการเคลื่อนไหวเตรียมเสนอที่ประชุมกมธ.ปปช.เพื่อปลดพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พ้นจากตำแหน่งประธานกมธ.ปปช.โดยอ้างว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสม

 

การแพทย์ 'ไทย-ไต้หวัน'​ จับมือผลักดันสู้มะเร็งปอดจาก PM2.5

การแพทย์ 'ไทย-ไต้หวัน'​ จับมือผลักดันสู้มะเร็งปอดจาก PM2.5

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 21.19 น

14 พฤศจิกายน​ 2562 กรมการแพทย์ไทย การแทพย์ทางเลือก และโรงพยบาลชั้นนำของไทย ร่วมกับองค์กรด้านการแพทย์ไต้หวัน นำโดยโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์หลายแขนง โดยเฉพาะการจัดสัมมนาป้องกันกลุ่มโรหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง : มะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา  ที่มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศของไทย โดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 พร้อมถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ด้านอื่นๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม การรับมือสังคมผู้สูงอายุ และเตรียมลงนาม MOU กระชับความสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ระหว่างไต้หวันและไทย นางนีน่า เกา เสี่ยวหลิง  ประธานบริหาร ศูนย์ภารกิจทางการแพทย์ต่างประเทศ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน เปิดเผยว่าโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (Changhua Christian Hospital ร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM) จัดกิจกรรมเวิร์คชอปการบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระดับชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย (Workshop of Community-Based Dementia Service for Thailand Dementia Care Staffs) เพื่อตอบสนองสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในไทย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่าง ๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) โรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างไทยกับไต้หวัน ) นอกจากนี้ยังได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากไต้หวันมายังประเทศไทย จัดงานสัมมนาการป้องกันกลุ่มโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง  : มะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา (Seminar for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Prevention) เนื่องจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยที่ย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่จะมีปริมาณ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จนนำไปสู่ตัวเลขผู้ป่วยโรคปอดที่เพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเชิงสุขภาพนักธุรกิจไต้หวันแห่งประเทศไทย, บริษัทไอเมดแทค จำกัด (มหาชน), บริษัทยูนิสัน เฮลท์แคร์กรุ๊ป และสื่อภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทยวิชั่นไทย (VISION THAI) จัดงานสัมมนาการป้องกันกลุ่มโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง : มะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา (Seminar for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Prevention) ขึ้นในวันที่16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิเอเมอรัลด์ กรุงเทพฯโดยมีนายแพทย์หลินชุนเหว่ยมาเป็นผู้บรรยาย แบ่งปันวิธีการรักษาและการป้องกันกลุ่มโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง : มะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา ขณะเดียวกัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM) และกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์คชอปการบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระดับชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย (Workshop of Community-Based Dementia Service for Thailand Dementia Care Staffs) ในวันที่18 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 โดยทางโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนได้มอบหมายให้นายแพทย์หวังเหวินฝู่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลู่กังคริสเตียน เขตฉางชิง, นายแพทย์หวงซงเหยียน แพทย์ประจำแผนกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน และโจว เจียนี หัวหน้าพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะยาว มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การส่งเสริมการพยาบาลผู้สูงอายุระยะยาวในไต้หวัน โดยมุ่งหวังว่าการบรรยายในครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการได้ เนื่องจากตามข้อมูลสถิติของธนาคารโลก ในปี2558 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึง 12% ของประชากรทั้งหมด และเริ่มเข้าสู่ภาวะ “สังคมผู้สูงอายุ” นอกจากนี้ ทางสหประชาชาติ (UN) ยังคาดการณ์ไว้ว่าเมื่อถึงปี 2573 อัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยจะพุ่งสูงถึง 20% ของประชากรทั้งหมด และเข้าสู่ภาวะ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการนโยบายส่งเสริมสุขภาพ นโยบายสำหรับผู้สูงอายุ นโยบายการพยาบาลในระยะยาว ฯลฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มหันมาให้ความสนใจโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM) และโรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการแพทย์ระหว่างไทยและไต้หวันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้ง ส่งเสริมสมรรถภาพทางการรักษาของไต้หวัน พร้อมนำเทคโนโลยีการรักษาหลากหลายแขนงจากไต้หวันมาแบ่งปันสู่ประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายความร่วมมือเชิงธุรกิจของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน ด้วยคุณภาพทางการแพทย์ และการส่งเสริมการรักษาด้วยระบบอัจฉริยะที่พัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากของไต้หวัน ทำให้หลายปีที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่าง ๆ ของไทยหลายองค์กรด้วยกัน อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรังสิตและโรงพยาบาลในสังกัด รวมถึงโรงพยาบาลตำรวจ ฯลฯ

 
 
 
'เจ้าคุณอลงกต'รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนปี'62 จากผลงานอุทิศชีวิตเพื่อผู้ป่วยเอดส์

'เจ้าคุณอลงกต'รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนปี'62 จากผลงานอุทิศชีวิตเพื่อผู้ป่วยเอดส์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 20.26 น.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่ข่าวการประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้และถือเป็นแบบอย่าง

โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ “เจ้าคุณอลงกต” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ (HIV-AIDS) มากว่า 2 ทศวรรษ ขณะที่ นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล จากการทำงาน ช่วยเหลือคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลา 30 ปี

นอกจากนี้ ยังมีด้านสิทธิเด็ก ประกอบด้วย น.ส.วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบถูกบังคับค้าประเวณี และถูกบังคับใช้แรงงานมากว่า 28 ปี กับ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ,

ด้านสิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย ได้แก่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิที่จำเป็น และมีผลงานในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนมากว่า 10 ปี , ด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ซึ่งมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน โรงเรียน และสังคมมาเป็นเวลากว่า 42 ปี , ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยเริ่มต้นจาก “กลุ่มเสาร์ชาวเอ็ด” ซึ่งเป็นกลุ่มนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศที่รวมตัวกันในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย จนเกิดความก้าวหน้าทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบาย

อย่างไรก็ตาม สำหรับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากไม่มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ กสม.จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธ.ค.2562 ต่อไป
'ธนาธร'ติด1ใน100ดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพล ของนิตยสารไทม์

 

'ธนาธร'ติด1ใน100ดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพล ของนิตยสารไทม์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.59 น.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นิตยสารไทม์  ได้จัดอันดับ 100 ดาวรุ่งผู้ทรงมีอิทธิพลในแวดวง บันเทิง นักเคลื่อนไหว ผู้นำ ผู้สร้างปรากฎการณ์ ผู้เปลี่ยนแปลง ของนิตยสารไทม์  ซึ่งในนั้นมีคนไทยติดอันดับในรายชื่อดังกล่าว 3 ราย ได้แก่ กชกร วรอาคม สาขา Innovator ภูมิสถาปัตย์คนไทยผู้คิดค้นที่กักน้ำได้กว่าล้านแกลลอนและออกแบบสวนกลางเมืองเช่นสวนจุฬา 100 ปี , นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สาขา Leader และ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สาขา Phenoms ในฐานะศิลปินวงBLACKPINK

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิตยสารไทม์ นิตยสารข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ระบุชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นหนึ่งในร้อยดาวรุ่งแห่งปีของนิตยสารไทม์ โดยไทม์อธิบายว่า นายธนาธรทราบดีว่าการคว้าอำนาจคืนมาจากคณะรัฐประหารที่ครองอำนาจในประเทศไทยอยู่ ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย ๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว พรรคอนาคตใหม่ที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นได้รับคะแนนเสียงมากถึง 17% ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปีนี้ ไม่แย่เลยสำหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจะมีอายุครบ 1 ปีไปหมาดๆ

นิตยสารดังกล่าว ระบุว่า นายธนาธร ประสบความสำเร็จในการปลุกไฟในใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่แห่กันมาร่วมภารกิจหยุดยั้งวงจรอุบาทว์การรัฐประหารและการการสูญเสียเลือดเนื้อจากการประท้วงบนท้องถนน ซึ่งเป็นชนักติดหลังประเทศไทยมากว่า 80 ปีแล้ว ในความท้าทายอันแสนเข็ญนี้ เหล่านายพลในกองทัพตอบโต้ธนาธรด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวนมากเพื่อหวังผลทางการเมือง 

“เขายืนยันว่าตนเองยังตั้งมั่นอยู่กับการก่อร่างสร้างความเข้มแข็งแก่การเคลื่อนไหวของเขาในสภา แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้าคดีความมากมายก็ตาม ตราบใดที่เหล่านายพลยังอยู่ในอำนาจ การต่อสู้ของพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป สุดท้ายนายธนาธรกล่าวว่า “Democratization, demilitarization and decentralization is our call :กระบวนการนำมาซึ่งประชาธิปไตย การแยกกองทัพออกจากการเมืองและการกระจายอำนาจ นี่คือหัวใจของพวกเรา” นิตยสารไทม์ ระบุ

นอกจากนี้ การจัดอันดับของนิตยสาร TIME 100 Next แต่ยังมี “กชกร วรอาคม” ภูมิสถาปัตย์ไทยคนแรกผู้คิดค้นที่กักน้ำได้กว่าล้านแกลลอนและออกแบบสวนกลางเมืองเช่น สวนจุฬา 100 ปี และ “ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า” ศิลปินวง BLACKPINK สมาชิกวงไอดอลวงแรกที่มียอดวิวบน Youtube กว่า 1000 ล้าน และผู้ติดตามอีก 30 กว่าล้านคน

 

'เจ ชนาธิป'ขอโทษแฟนบอล ประกาศลั่นนัดหน้าแก้ตัวใหม่ เจอเวียดนาม

'เจ ชนาธิป'ขอโทษแฟนบอล ประกาศลั่นนัดหน้าแก้ตัวใหม่ เจอเวียดนาม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 21.59 น.
 

วันที่ 14 พฤศิกายน 2562  "เมสซี่เจ" ชนาธิป สรงกระสินธิ์ มิดฟิลด์ทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังทีมชาติไทยบุกแพ้ทีมชาติมาเลเซีย1-2  ว่า ตนยอมรับว่าทีมชาติไทยวันนี้ทีมมีความผิดพลาดเยอะ แต่ตนเชื่อว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะเป็นกำลังใจ และสร้างความกระหายให้ทีมช้างศึก ที่จะไปเตะนัดที่เจอเวียดนาม

"ขอโทษแฟนบอลที่เราไม่สามารถเอาชัยชนะกลับไปได้ ทั้งที่มาเชียร์ในสนามและประเทศไทย ที่ทำให้ผิดหวังและยืนยันว่าเกมหน้าเราจะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและพยายามเอาชนะให้ได้"

 

 

ไม่ลงล็อก! 'นิชิโนะ'ยืดอกรับไทยพ่ายมาเลย์

ไม่ลงล็อก! 'นิชิโนะ'ยืดอกรับไทยพ่ายมาเลย์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 22.48 น.
 

อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย เปิดเผยหลัง ความพ่ายแพ้ที่มาเลเซีย 1-2 ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ว่า เราออกสตาร์ทได้ดี และทำประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากนั้น เราก็ไม่มีความหนักแน่นพอที่จะมุ่งหวังเข้าไปทำประตูที่ 2 ทำให้สถานการณ์เปลี่ยน จนออกมาในลักษณะนี้ที่เราแพ้

“ทีมในกลุ่มนี้ เราก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะมีการแข่งขันกันสูง ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว โดย 3 นัดแรกเราทำผลงานได้ดีระดับหนึ่ง แต่มาสะดุดในเกมนี้ หลังจากนี้เราก็ต้องฟื้นฟูร่างกาย ให้พร้อมแข่งขันในนัดถัดไปให้เร็วที่สุด”

 ต่อข้อซักถามถึงเหตุผลที่เปลี่ยนแบ็คโฟร์จากเกมที่แล้วถึง 3 คน นั้น กุนซือแดนซามูไร กล่าวว่า จากความรู้สึกของผม ทั้ง 3 คนก็ทำงานอย่างหนัก และทำอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกันมาก ทำให้การประสานงานยังไม่ลงตัว บวกกับปัจจัยเรื่องสนามด้วย จึงอาจจะกดดัน และทำได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวัง แต่ก็ยังเชื่อว่าทั้ง 3 คนนี้ ยังสามารถเล่นดีกว่าวันนี้ได้

“ในส่วนของกองกลางทั้ง 2 คน (สารัช และ พิธิวัตต์) จังหวะจะโคนอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางเหมือนนัดก่อนๆ แต่ตำแหน่งอื่นก็มีส่วนที่ไม่ไหลลื่นเช่นกัน จากนี้เราต้องพยายามฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้เร็วที่สุด ซึ่งจุดนี้เราก็ต้องดูแลพวกเขาให้มากๆ เพราะเรามีเกมกับ เวียดนามรออยู่”

 
 
 
......................................................................
 
14 พฤศจิกายน 2562

 

 

โดย นายยั้งคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net