วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชัย โสภณพนิช สุดฟิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ ลพบุรี


ชัย โสภณพนิช สุดฟิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดไลย์

ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้ให้ความสำคัญในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม สนับสนุนงบประมาณล้านบาทจากมูลนิธิฯ บูรณะปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ หลังที่ ๒ ที่จัดแสดงวิถีชีวิตลุ่มน้ำบางขาม และสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต อนุรักษ์เพื่อคนรุ่นหลัง

                           

ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ โดยมี อ.ภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์วัดไลย์ และคณะกรรมการชมรมรักษ์วัดไลย์ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมการจัดแสดง ซึ่งพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้เป็นจำนวนมากโดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าแก่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำมาถวายวัด ซึ่งได้มาจากมรดกตกทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นที่วัดไลย์ โดยจัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ประกอบคำอธิบายอย่างเป็นรูปแบบ

 

อ. ภูธร  ภูมะธน ให้การตอนรับและบรรยายเกี่ยวกับการจัดแสดงในส่วนต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์

           ชั้นล่าง ได้จัดแสดงสิ่งของไว้ภายในตู้ต่างๆ มีตราประทับสำคัญ, สังข์ประกอบพิธี, ต้นไม้ทอง,  ตู้เงินเหรียญโบราณต่างๆ พดด้วง, เครื่องเงินมีทั้งกล้องสูบยา  กล้องสูบฝิ่น กล่องทำจากเงิน, ตะเกียงโบราณ, โต๊ะเครื่องเรือนฝังมุกชุดใหญ่,  ที่ฝาผนังมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสมาที่วัดไลย์  เป็นภาพชาวบ้านที่มารับเสด็จ และภาพสะพานไม้ไผ่หน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้ำบางขาม
         กลางห้อง มีตู้แสดงเครื่องปั้นดินเผายุคต่างๆ  ตุ๊กตาเสียกบาลยุคอยุธยา เครื่องเคลือบจากเตาเผาเชียงใหม่ จานเชิงเขียนสี, ตู้พระจุไลหรือแผ่นปิดศรีษะทองคำของพระพุทธรูปพระศรีอารยเมตไตร, ตู้กระเบื้องเขียนสีเบญจรงค์, ตู้จัดแสดงเครื่องกระเบื้องลายครามและตุ๊กตากระเบื้องมีหนวดจริงๆ และตู้เครื่องเขินลงรักปิดทอง  ไฟแช็คยุคพระเจ้าเหา

          ชั้นบน จัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีตู้พระธรรมลายรดน้ำ,  คัมภีร์สมุดข่อย, พระพุทธรูปโบราณทั้งโลหะและเป็นหินแกะสลัก, เครื่องทองเหลืองเช่น ขันสาครทำน้ำมนต์ใบใหญ่,  เครื่องดนตรีไทยของวัดไลย์ที่ริเริ่มจากพระครูสุพุทธิสุนทร (หลวงพ่อเล็ก), ชุดเชี่ยนหมาก ตะบันหมากทองเหลือง และมีรูปปั้นพระอินทร์ที่ขนาดเท่ากับตัวคน

ขอขอบคุณข้อมูลการจัดแสดงจาก  http://library.tru.ac.th/inlop/lptour/193-lptupp10.html 

ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ยังได้กราบพระศรีอาริยเมตไตรที่ตั้งสง่าภายใน ในวิหาร และชมประติมากรรมปูนปั้นเก่าแก่ครั้งสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

รับของที่ระลึกจากชมรมรักษ์วัดไลย์  ในนามของสมาชิกชมรมรักษ์วัดไลย์ ประชาชนชาววัดไลย์ ขอขอบพระคุณ ท่านชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ที่เห็นคุณค่าของคนที่มีจิตอาสา ทำงานด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน เพื่อให้สิ่งดีๆ มีคุณค่า นี้ อยู่คู่ชุมชนตลอดไป 

 

 

 

โดย choora

 

กลับไปที่ www.oknation.net