วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

5 องค์กรเดินหน้างดใช้ถุงพลาสติก


ความตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อมของโลกกลายเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพราะขยะพลาสติกมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองใหญ่และชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะความสะดวกสบายเมื่อต้องไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มล้วนเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเกือบทั้งสิ้น

จากรายงานข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศไทยเราจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ดังนั้น เราในฐานะประชากรจึงควรช่วยกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ร่วมกัน "รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก" กันเถอะ ทำได้ง่ายๆ ด้วยสองมือเรา...

โดย mylovely

 

กลับไปที่ www.oknation.net