วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิศวะมหิดลเปิดบ้าน...ต้อนรับคนรุ่นใหม่เป็นวิศวกรเปลี่ยนโลก


 

วิศวะมหิดลเปิดบ้าน...ต้อนรับคนรุ่นใหม่เป็นวิศวกรเปลี่ยนโลก

Be a World - Class Engineer with Mahidol Engineering 

 

 คึกคักและตื่นตาท้าทายกับกิจกรรมงานเปิดบ้านวิศวะมหิดล (EG Open House) ในธีม Be a World - Class Engineer with Mahidol Engineering” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต้อนรับนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ปกครองที่มาเยือนคับคั่ง ภายในงานมีการแสดงผลงานนวัตกรรมและแนะนำหลักสูตรจากภาควิชาต่างๆ , แนะนำระบบการเปิดรับสมัครเรียน ขั้นตอนการสมัครสอบ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ รวมถึงร่วมกิจกรรมสีสันความบันเทิง อาทิ มินิคอนเสิร์ต ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของชาววิศวะมหิดล คนรุ่นใหม่และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การเป็น World-Class Engineering มีชื่อเสียงความเป็นหนึ่งในงานวิจัยและการเรียนการสอน Active Learning ในระดับสากล เน้นที่จะสร้างบุคลากรวิศวกรพันธุ์ใหม่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยศักยภาพขีดความสามารถและความพร้อม เพื่อเป็นพลังร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศและโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 7 ภาควิชา และ 2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

 

ในบรรยากาศอันร่มรื่นของมหาวิทยาลัย ที่ได้ชื่อว่าเป็น Green University เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาทำความรู้จักกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความแข็งแกร่งทั้งด้านของวิชาการ ทักษะปฏิบัติและ Soft Skills ที่จะเสริมสร้างวิศวกรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนด้วยห้องปฏิบัติการที่ก้าวล้ำมากมาย เช่น 1. Innogineer Studio เปรียบเสมือนเวิร์คช็อป ครบครันเครื่องมือไฮเทคที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และเมคเกอร์สามารถเข้ามาทำโปรเจคต่าง ๆ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ สร้างชิ้นงานและต้นแบบจากความคิดสร้างสรรค์จากความฝันสู่ความเป็นจริง 2. Innogineer BAY ศูนย์ฝึกหัดด้านหุ่นยนต์และระบบ AI ที่ทันสมัยระดับโลก 3. Digital Forensics  Innovation and Training Center ศูนย์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิศวกรรม 

4. BART LAB (ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ 5. Innovation Service Center ศูนย์บริการนวัตกรรมและให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 6. ศูนย์นวัตกรรมสังคมสูงวัยและ Smart Home 7. ห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของ ม.มหิดล 8. ศูนย์ LogHealth คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคสาธารณสุขของประเทศ (HealthCare Logistics Big Data) นอกจากนี้ยังมีโครงการระหว่างก่อสร้างและเตรียมการเพื่อรองรับการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

PR AGENCY    :  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

TEL:  ประภาพรรณ 081-899-3599, สุวพัชร 086-341-6567, E-mail:   brainasiapr@gmail.com       

 

โดย ประภาพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net