วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ธนินท์ เจียรวนนท์" ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "เพื่อการศึกษาโลก" บนเวทีระดับโลก


ประธานอาวุโสเครือซีพี “ธนินท์ เจียรวนนท์” และผู้นำของทุกภาคส่วนในระดับ เตรียมขึ้นเวที “2019 Forum for World Education” ที่กรุงปารีส 3 - 4 ธ.ค.นี้ หวังขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะเป็นพลังเสริมสร้างอนาคตเศรษฐกิจโลกให้แข็งแกร่ง


องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จะจัดการประชุมเพื่อการศึกษาโลก 2029 หรือ “2019 Forum for World Education” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเวทีนี้ได้เชิญบรรดาผู้นำด้านธุรกิจระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนและการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความเห็นในการออกแบบ “รูปแบบการศึกษาแห่งอนาคตสำหรับทศวรรษหน้า” โดยตั้งเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นพลังเสริมสร้างอนาคตเศรษฐกิจโลกให้แข็งแกร่ง

ในโอกาสนี้นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวพร้อมกับนักธุรกิจชั้นนำที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา อาทิ นายแจ็คหม่า ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริหารบริษัทอาลีบาบากรุ๊ป นายเดวิด ครุกแชงก์ ประธานบริษัทดีลอยท์แห่งสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังได้เชิญอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศนักวางแผนด้านนโยบายสาธารณะและนักวิชาการนานาชาติเข้าร่วมด้วย อาทิ Olli-PekkaHeinonenจากFinland , HekiaParataจากNew Zealand, Maria Helena Guimarães de Castro จากBrazil, Dr.EricHanushekจากStanford University , Dr. Oon Seng Tan จากSingapore , Dr. Christoph Metzger จากUniversity of St. Gallen in Switzerland , Dr. A. Lin Goodwin, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์จากthe University of Hong Kong และDr. Pam Grossman คณบดีGraduate School of Education จากthe University of Pennsylvania เป็นต้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก "เจ้าหญิงลอเรนทีน" แห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมพร้อมด้วยนาย ÁngelGurría เลขาธิการ OECD และ Andreas Schleicher ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทักษะของ OECD ผู้ริเร่มการสอบ PISA ร่วมเปิดการประชุม

ทั้งนี้ OECD หวังให้การประชุมนี้เป็นเวทีที่ผู้นำในภาคธุรกิจชั้นนำระดับโลกจะได้ร่วมพูดคุยกับเหล่าผู้นำและคนรุ่นใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนถึงรูปแบบการเรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมว่ามีจุดใดที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนให้การศึกษาสู่อนาคตเป็นไปได้อย่างแท้จริงผ่านการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมีการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อยเพื่อรวบรวมแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังในระบบการศึกษาและประเด็นสำคัญที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนในอนาคตอาทิความเสี่ยงทางสังคมด้านต่างๆความไม่เท่าเทียมความขัดแย้งภายในสังคมนอกจากนี้จะได้หารือถึงประเด็นที่ท้าทายต่อวงการศึกษาอาทิการนำเทคโนโลยีในอนาคตที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) ว่าสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สังคมหรือมีจุดใดที่เปราะบางต่อสังคมรวมทั้งการศึกษาจะเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างสามารถยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างไรรวมทั้งรูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันทลายกำแพงปัญหาเดิมเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ที่มีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาเร่งด่วนร่วมกัน

“Forum for World Education” หรือ FWE เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้เปิดตัวองค์กรในปีนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบการศึกษากับการทำงานให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจรวมทั้งนำเสนอมุมมองด้านธุรกิจต่อการจัดการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยจัด “2019 Forum for World Education” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อมุ่งเน้นสร้างแพลทฟอร์มที่ครบวงจรในการนำเสนอมุมมองของผู้นำทางธุรกิจผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อพูดคุยและอภิปรายถึงการจัดการศึกษาซึ่งหัวใจสำคัญของFWE คือภารกิจที่จะสร้างการเติบโตและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ, คุณภาพของแรงงานในประเทศ, โอกาสในการจ้างงานในโลกที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลรวมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในเวทีนี้คือ OECD จะเผยแพร่ผลสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ล่าสุดในช่วงการจัดประชุม 2019 Forum for World Education ครั้งนี้ด้วย

 

ที่มา : INNnews 

 

โดย mylovely

 

กลับไปที่ www.oknation.net