วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“การเพิ่มหน้าต่างเรื่อง คำศัพท์ และคำแนะนำข้อมูล (๒)”


หน้าต่างแนะนำคำศัพท์ เว็บไซต์ราชบัณฑิต
หน้าต่างคำศัพท์ ที่ ๑๑๔๙ : นิรุตติ์ โชติลิปิกร

“ช็อตเดียว”

ได้แก่
 
การ ช็อตเดียว! หมายความถึง ระยะหนึ่ง, ชั่วเวลาสั้น, ช่วงสั้น ช่วงหนึ่ง คือ หมายถึงข้อความอันไม่ครบพลความนั่นเอง, และว่าคล้าย มุ่งหมายจะให้คนเข้าใจแต่แค่เพียงเท่านั้น แล้วไป, ลงแต่ข้อนี้! จำใจว่า จะต้องเป็น “ใจความ” หรือได้ “ความย่อ” แต่ที่จริงไม่ใช่!, ไม่ใช่ความย่ออะไรเลย! แต่ควรจะต้องให้หมายความว่า ขาดความ! ไม่ครบพลความ! คือความหมายสั้น ขาดความคำนึงประโยชน์ หรือ อันตัวประโยคที่ว่าแล้ว ไม่อาจได้ข้อเท็จจริง ผิดหรือถูก โดยดี, ตัวอย่างเช่น ความว่า.- 
 
“เรื่องนั้น มีความเพียงช็อตเดียว! เท่านั้น ข้อความยังไม่ครบพลความ, เห็นแต่ว่า ตัวผู้โพสต์ คงตัดคำ ตัดคลิปวิดีโอมาแสดง เพียงส่วนเดียว แล้วก็ตามลงข้อความ นั้นๆ แต่แค่เพียงช็อตเดียว! คำซึ่งฟังไม่ถึงแม้ประโยคเดียว อันเรื่อง! ที่ไม่อาจจะเป็นทางบรรเทาทุกข์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ ของเรา ในขณะนี้”
 
ความ มีคำศัพท์ ว่า “พลความ, หรือ ไม่ขาดความ” ฉะนั้น
 
- จริงอยู่, เรื่องหลายเรื่องที่กล่าวเป็นพลความนั้น เป็นปรัมปรคดีไม่ควรเชื่อฟัง, (กถามุข มหาภารตยุทธ์)
- พลความที่กล่าวย่อไว้ พระเถระย่อให้เป็นไปแล้ว. พลความ นั้น ..., ก็เพื่อจะแสดงสังเขปนัยแห่งพลความนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งคาถานี้ไว้ว่า ติกญฺจ ปฏฺฐานวรํ ..., ย่นพลความที่พิสดารให้รัดกุมเข้า ไม่ละทิ้งข้อวินิจทั้งปวงให้เหลือไว้ ไม่ข้ามลำดับพระบาลี ที่เป็นแบบแผน ... (พระไตรปิฎก)
 
อธิบายสำทับ
 
การใช้ (ศัพท์) สำทับกรณีอย่างไร นั้น, ข้าพเจ้าเห็นว่า คำว่า ช็อตเดียว! ในทางสถานการณ์ หรือการเล่าประโยค ควรที่จะหมายความ ว่า “ขาดพลความ!” อาทิ เช่นว่า.- “ข้อความนี้! ขาดพลความ!” หรือเช่นว่า.- “สถานการณ์ดั่งนี้ ไม่แน่นัก! เพราะว่ายังขาดพลความ!ที่จะให้มีเหตุเป็นไปอย่างนั้นได้” กล่าวนี้
 
คำอธิบายเรื่อง
 
เรื่องทีนี้ ถ้าจะชัดเข้าไว้ เอาแต่สยามประเทศของเรา เข้าอธิบายสถานเดียว ก็ควรจะอธิบายตาม นักเว็บไซต์ธรรมะ นั้น ซึ่งทั่วๆไป ความสรุป ว่า คือ “ธรรมะจตุรบท” แต่ว่า!ที่เดียว ฉะนั้น ก็คือ บทของบาท! คืออันที่ยกเอามา เพียงบาท หรือท่อนความเดียวในบาท อันข้อความนั้น นั่นแหละ คือ “ช็อตเดียว”, ซึ่งว่า ธรรมะจตุรบท ตามสำนวนประทับ คนจะรับแต่คารมธรรม ตามโจทก์ต้องขึ้นอรรถะ อธิบายประโยชน์เห็นได้บ้างเท่านั้น ดั่งกลอนเช่นว่า บทประหนึ่งโทษประพันธ์ แก่ทุกข์, พลความสุขสองบท ไขว่ไว้, ขวักถึงสามวิเศษปลุก หทัยหัก หาญแหง, ถึงสี่พิสิฐบทไต่ใบ้ ประเสริฐสิ้น สัจจาฯ 
 
อธิบาย ว่า “บทเดียวขาดความ, สองบทตามพลความเห็นได้, สามบทเห็นวิเศษสว่างไสวแจ้งขึ้น, สี่บทพื้นถึงจรดฟ้าว่าความประเสริฐสิ้นครบครัน” ตามอธิบาย เป็นดั่งนั้น ท่านจึงเตือนกันนักว่า “อย่าให้ขาดความ หรือขาดพลความไปนักเลย เพราะไม่มีประโยชน์ และก็ไม่อาจจะได้ประโยชน์”
 

 

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net