วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“สิทธิสภาพของคน ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีปฏิบัติการ”


บันทึกของฉัน
อธิบาย ธรรมชาติเหตุการณ์

เรื่อง สิทธิสภาพของคน บุคคล ตามความ
หรือเหตุที่ต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
การผลิตกำเนิดข้อมูล, ในข้อมูลไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง
ที่เกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต,
และเหตุของการประพฤติตน ให้เกิดส่วนคล้อยตาม
ไปในตน ไปตามจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีปฏิบัติการ
นั้นๆ ที่ปัจจุบัน ขาดการต่อต้าน หรือยังให้การยับยั้ง
ไม่ได้, จาก ต้นแหล่งสำคัญ คือในเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
เป็นต้น ที่ปรากฏการใช้งานไฟล์ภาพและเสียง
ทั้งที่ยินยอม และมิได้ยินยอม อย่างมากที่สุด

แนวทาง เทคโนโลยี สำหรับงานบุคคล

การกำหนดไฟล์ และการบันทึก ให้เป็นไปตามสิทธิสภาพ
ของแหล่งกำเนิดข้อมูล หรือต้นกำเนิดไฟล์

จุดเชื่อมโยงจริยธรรม และวิถีดำเนินชีวิต

เรื่อง! ห้ามตาไม่ให้มอง ห้ามหูไม่ให้ฟัง
หากว่ากันเป็นธรรมดา ที่ชาวพุทธจะต้องทำ
และควรทำให้ได้บ้าง, เช่นนั้น ก็น่าจะหมายความว่า
ชาวพุทธ น่าที่จะมีความสำเร็จ
เกี่ยวกับการประดิษฐ์เทคโนโลยี “ต่อต้านการบันทึกภาพ”
และเทคโนโลยี “ต่อต้านการบันทึกเสียง”., ให้ได้ มากยิ่ง
ต่อไป

ที่ซึ่งต้องเป็นปัญหาอยู่มากในสังคมขณะปัจจุบันนี้
เริ่มทำขึ้น, ตามแต่ที่จริง
อันที่คนเราต่างๆไม่ต้องการการถูกละเมิด
จากเทคโนโลยีการบันทึกฯ
โดยกระทั้งที่ยังไม่ได้ขออนุญาต, ฉะนั้น จึงเห็นว่า
เทคโนโลยีต่อต้านการบันทึกเสียงและภาพ ทุกกรณี!
จึงเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน
ตามสัดส่วนของคน ในบุคคลที่ไม่มีความต้องการ
เพราะต้องการอยู่ตามหลักการ
อันที่พ้นจากความมีตัวตนทั้งสิ้น แล้วเป็นอยู่ด้วยธรรม,
คือคนเราสิ้นทั้งปวงที่ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะ นั่นเอง
ด้วยประการไรๆ ก็แล้วแต่ ก็ตาม ทั้งหมดนั้นเอง
ในคนทุกคน ที่ไม่ต้องการถูกละเมิด! โดยการ
กระทำการบันทึกภาพ!และเสียง!

โดยที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตอะไรๆ ทั้งสิ้น,
ซึ่งปัญหาต่างๆ ประการเหล่านี้ ในอนาคตจะก่อปัญหา
และเกิดกรณีการละเมิดบุคคล อย่างหนัก!,
หากมนุษย์เรายังไม่มีเทคโนโลยี ใด ที่จะใช้งาน
สำหรับการต่อต้าน! การบันทึกภาพ! และเสียง! ทั้งปวง
ที่ซึ่งการณ์ทั้งปวง ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจธุระส่วนบุคคล

 

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net