วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“การหาวิธีใช้ และการจำกัดรูปแบบ”


รายละเอียด
แนวทางการพัฒนา ความพะวักพะวง และความไม่รู้จัก

ถ้าอย่างนั้น ก็พูดตามที่พวกเรารุดหน้ากันไป แล้วเทียบดู
ว่าเราให้รู้จัก, ตามที่รู้สึกนั้น พวกเรารู้ว่าเป็นประเด็นแรกๆ
แม้ว่าจะเทียบเวลาไปข้างหน้า กี่ 10 กี่ร้อยปี
หรือกี่วันหลายเดือนก็ตาม, ด้วยว่า
ตนฝึกใจยอมรับและจะเข้ายึดถือ เอาด้วยเลยทั้งหมด
และก็จะต้องได้ไปด้วยกัน กับไม่กี่ที่ หรือมากที่ เท่านั้นๆ
เว็บไซต์จำนวนเท่านั้น นับต่อไปจากนี้

คือเราไม่ได้ไปจากเสิร์ชเอนจิน เบราเซอร์หลักๆ
ที่จะเห็นอยู่เป็นอันดับแรกๆ ใน จออินเทอร์เน็ต มีอย่างไร
ข้อมูลส่วนตัว และส่วนรวมของอินเตอร์เน็ต
ก็เป็นไปตามนั้น, และว่า ที่ไหน เราไปเอาบัตรประชาชน
ของตน ไปบอกไว้ เอาไปให้เขาไว้ ฉะนั้น
เราก็จะต้องขาดไม่ได้ ที่เราจะต้องให้ยกการวิจัย
และยกการดำเนินชีวิตของเราไปให้แก่เว็บไซต์
ด้วยเป็นตามธรรมดาของชาติกำเนิด
ถึงอันจะต้องเกี่ยวด้วยดี กะอันนั้นๆ

ที่นี้ เรา-ท่านจะลงข้อความให้ได้กำหนด ไปถึงสารัตถะ
ประโยชน์ ตามจำนวนแก่ปัจจัย 4 ตามแต่พอดีบ้าง
ก็จึงต้องพากันกระทำไปด้วยลักษณะนี้ ในทุกๆ แห่ง,
และท่านที่จะให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ในที่ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฉะนั้น
พวกเราก็ต้องไปด้วยกันกับท่านทุกแห่ง
โดยที่จะต้องให้มีความสะดวกดี มีลักษณะที่พอสบาย
พอควรแก่สุขสภาวะตามปรกติอยู่บ้าง แล้ว ทุกท่าน
จึงจะเห็นได้ว่า จะได้สิ่งดี กดแท่น สั่งแขนขา
บอกงานอุปกรณ์ กดปุ่มดำเนินการเครื่องใช้
ให้ทุกเครื่องมือ ทุกส่วนอุปกรณ์ ตามไปด้วยได้,
ลงไปกับสิ่งนั้น ที่จะต้องรู้ว่า
จะบันทึกกระทำร่วมกันต่อไปอย่างไร? ที่จะช่วย
การจาระไน ไปตามแบบอันนั้นๆ โดยรอบด้าน ครบถี่ถ้วนดี
ตามที่สุดแก่ฐานะ และความพยายาม

ส่วนอันใดที่เสีย นั้นๆ กรณีนั้น ก็ให้รอจนกว่าจะดีขึ้น
ไปโดยที่จิตใจเรา ก็ต้องเป็นจิตใจในฝ่ายที่ดีขึ้น, คือดีในที่
ที่คือการเพิ่มพูนธรรมะคติ และทิฐิความเสียสละ
อยู่ตลอดเสมอ แม้จะเล็งเห็นอยู่ว่า ส่วนที่เสียๆ หายๆ
ฉะนั้น ยังแต่การได้รออยู่ก็ตาม ทำอะไรไม่ได้!
เพราะว่าตนยังไม่พบเห็นว่ามีวิธีการ อันจะไปลบ ไปกู้คืน
หรือจะไปทุเลา หรือหารือด้วยเหตุ ด้วยความรู้เครื่องมือ
ด้วยว่ารู้วิธีการกับอุปกรณ์อย่างไร ว่าจะเข้าไปช่วย
ในทุกสิ่งทุกอย่างในอินเทอร์เน็ต อย่างไร?
จะตามประโยชน์ดี ที่จะให้ลุล่วง ไปได้อย่างไร?

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
บันทึกของฉัน


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย 351_ID

 

กลับไปที่ www.oknation.net