วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“หน้าต่างเรื่อง คำศัพท์ และคำแนะนำข้อมูล (๔)”


หน้าต่างแนะนำคำศัพท์ เกรียน!
อธิบายของ หน้าต่างแนะนำสำนักราชบัณฑิต แนะนำคำศัพท์ ที่ 1179

เป็นสรูป! เดี๋ยวนี้ เป็นคำพูด อย่างพาล
ของพวกมักอวดอ้างและแสดงลักษณะให้ร้าย และเสียดสี
ขาดซึ่งการขจัดโทษ ซึ่งต้องจัดว่าเป็นคำกล่าวให้ร้าย
เป็นคำเสียดสี หยาบ
ลบซึ่งความดีและคติธรรมอย่างบัณฑิต, จัดเป็นอคติวิธี
และเป็นวิธีทำไปเพื่อความหมาย (เดิม) วิบัติ ด้วยว่า
ตัวบท ของชาติเรา ที่ไหน ซึ่งจะพาอ้างว่า เป็นศัพท์บัญญัติ
อย่างนั้น อย่าพาอ้างว่า หมายความถึง
จะต้องมีเลวอย่างนั้น,
ตามที่สิ่งร้ายจะพากันสร้างความรุ่มรวย
ให้กับภาษาของชาติ จบเป็นวิบัติ, พวกเราจะไม่ได้ดี
ให้กับภาษาของเรา เพราะยินยอมยกเอาความหมายปลอม
ที่จะทำให้เกิดความบรรลัยฉิบหาย เอาออกมาว่า,

เพราะว่า พวกมัน ทำให้ความหมาย ตามปรกติเสียไป
ทำเฉไฉร้ายแรงยิ่งโละความหมายในทางที่ดี
ให้ด้อยความหมาย หรือได้กระทำเลือนลางไป เกียจกัน
พวกมันสร้างความรังเกียจรังชัง อันไม่ให้คนดี
คนสุจริตอาจได้คืนกลับสู่ วาจาอันเป็นมิตรน้ำใจ
และวาจาอันเป็นที่รัก ตามความสุภาพ อันเป็นปรกติ

คำศัพท์ คำว่าดั่งนี้ เรา-ท่าน พึงระบุว่า เป็นคำกล่าวเสียดสี
มุ่งอาการให้ร้าย
ถ้าพวกมันไม่ยอมยกความหมายอย่างเดิม
ตามที่สุจริตมุ่งประโยชน์ของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ของผู้ที่เป็นเจ้าของ
ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งกล่าวแก่ภาษา มุ่งตรงแก่ความร่ำรวย
ดีงาม มุ่งแก่การประพฤติตนไม่ให้เสียจริยามารยาท,
ตรงข้ามกัน กะพวกมันใช้อาการแปลงความหมายให้เสีย
ผิดการณ์แก่ดีอย่างนั้น โดยที่ไม่ดูว่า
พวกมันก็ยิ่งไม่เข้ากันกับมารยาททางศาสนา
และลัทธิอันดีของชาติบัณฑิต ทั้งปวง ทุกแห่ง, เพราะว่า
ทุกอย่างเป็นตามบท ตามแบบ และเป็นตามถ้อยคำ
แต่อันที่ซึ่ง เด็กเลว และอันธพาลชน
ตามคนพวกที่ยังกักขฬะ มักนิยม
ทำคำพูดผิดให้แพร่หลาย และยินดีไปด้วยแก่การใช้, ทั้งที่
พวกมันพูดขึ้น หรือเขียนขึ้น
โดยขาดบริบทของความหมายเดิม อย่างสิ้นเชิง ตามที่ถูก
ที่จำเป็น, พวกมันปลุกปั่น เออออ! ก็แต่ส่วนที่ก่อโทษ
ผิดโทษแก่วาจาที่หยาบ ดังนั้น ซึ่งก็คือคำพูดของพวกมัน
ที่นำการต่างๆไปใช้แก่ศัพท์! ยกขึ้นไปไว้ให้ผิดความหมาย
เป็นไปตามความอันที่ดี อย่างเดิม พวกมันไม่เอา!
ไม่เห็นด้วย!, ว่าเกรียนแล้ว! (แต่ตามคนโบราณว่าสวย
ว่าสะอาด เพราะตัดผมเกรียนแล้ว) พวกมันก็เอาแต่
จะยกไว้เป็นคำเสียดสี ท่าเดียว เพราะว่าพวกมัน
รอแต่การแค่จะให้เรื่องเลวลงไป
เป็นพิบัติฉิบหายไปในทางสาดเสียเทเสีย และมันจะได้
ว่าให้เป็นการว่าร้าย!

ดูว่า เพราะพวกมันคงจะอาศัยแต่อคติ และการอันมิชอบ
ถึงแย้งกับคุณเครื่องความดี ซึ่งมีอยู่ตามแท้จริง
ของความหมายเดิม อยู่ตลอด ซึ่งตามความหมายเดิมก็คือ
พวกเกรียน ก็คือพวกตามอย่าง ตามแบบธรรมดา ของตน
ของคนผู้ที่ซึ่งจะมีชีวิต ที่ได้ยกวิถีชีวิตของตน
ไปไว้ให้ใกล้กันกับวิธีทางพระพุทธศาสนา (จึงหัวเกรียน),
ซึ่งตามธรรมดา การพูดถึงเด็กหัวเกรียน ก็ต้องหมายถึง
คนตามแบบอย่าง อย่าง พลตรีจำลอง ศรีเมือง ไปทั้งหมด
ทั้งนั้น

ที่ซึ่ง จะร้ายอย่างไร?
ใครจะมาเกรียนด้วยกันเท่าไหร่ก็ตาม
ก็จะไม่มีความเสียหาย ได้เลวอะไรเลย กลับให้ถึงเสียดสี
ว่าร้าย ก็ไม่มี แม้สักหน่อยหนึ่ง ก็ไม่มี ตามความเลว
ที่จะแปรความหมายไปอย่างนั้น ผิดถนัดนัก
มากเกินไปยิ่งนัก, แล้วเมื่อ เรา-ท่านตกลงต้องสรูป!
ยกความหมายแก่ศัพท์อย่างเดิม ย่อมเป็นสิ่งดียิ่งนัก
ตามเดิม, แต่!แล้ว กลับเป็นอันว่า
เป็นทางแก่ความหมายวิบัติ ไปหมดซะแล้ว ดั่งนี้ละก็
คำศัพท์!คำนี้ หากว่า ได้เกิดการเปลี่ยนแปรความหมาย
จริง แบบไม่อาจคืนกลับดังเดิมได้ ก็ต้องยอมรับว่า
ศัพท์ความหมาย คำนี้ เป็นคำที่ 1!
ที่จะทำให้เกิดความพิบัติ ฉิบหาย แก่ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันที่ซึ่งมุ่งทางภาษา อันที่ซึ่ง
ได้มุ่งแต่จะให้คนดำเนินไปตามทางที่ดี ที่ชอบ ที่ดีงาม
ไปตามหนทางปรกติ

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
รายการของผู้แนะนำ


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net