วันที่ พุธ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วางแผนธุรกรรมการเงินเพื่อทำธุรกิจออนไลน์
การเริ่มต้นทำธุรกิจหรือขายของออนไลน์นั้น เราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ จัดการลงทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลให้เรียบร้อยเพื่อความถูกต้องในการขายของ อีกทั้งยังต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าร้านเรานั้นดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียภาษี 2562 หรือปีใดๆ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเราจะได้รู้ข้อมูลการเงินทุกอย่างที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายล่วงหน้าได้อีกด้วย


และเนื่องด้วยต้นปีที่ผ่านมากรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้และเงินอื่นจากประชาชนและภาคธุรกิจ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก็ได้สร้างความสะดวกสบายกับผู้ประกอบการออนไลน์ที่ทำธุรกิจกับภาครัฐ ให้ดำเนินงานในด้านธุรกรรมทางการเงินอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อเราต้องทำธุรกิจระหว่างประเทศที่จะต้องมีการแปลงค่าเงินเราควรที่จะใช้ข้อมูลจากธนาคารประเทศไทยเป็นหลัก เรทเงินในแต่ละวันนั้นอาจจะแตกต่างกัน เราจะต้องตกลงกับลูกค้าว่าจะใช้วันใดเป็นตัวกำหนดค่าเงิน และค่าเงินใดที่ลูกค้าเต็มใจจะชำระ ในเรื่องของการคืนภาษีนั้นประชาชนหรือผู้ประกอบการต่างๆก็สามารถรับเงินคืนได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายผ่านบริการพร้อมเพย์ ซึ่งพร้อมเพย์นั้นคือระบบการเงินแบบอีเพย์เม้นต์บริการที่ธนาคารไทย 15 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง เปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน อย่างไรก็ตาม การวางแผนธุรกรรมทางการเงินนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเราทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ทำธุรกิจเท่านั้น การฝึกการออมเงิน ซึ่งเป็นการสร้างวินัยและสร้างความมั่นคงในระยะยาว การใช้บัญชีเงินฝากเพื่อช่วยให้เรามีวินัยในการใช้เงินมากขึ้น โดยเงินฝากในที่นี้ที่จะมาช่วยเราเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ซึ่งปกติบัญชีเงินฝากเรานี้ช่วยให้เรามีเงินและใช้จ่ายเงินมีความเรียบร้อยมากขึ้นอยู่แล้ว แต่ที่จะแนะนำเป็นการทำให้บัญชีเงินฝากเหล่านี้ทำให้เราจัดการเงินได้เป็นระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ง่ายขึ้น

 

โดย Happyiskey

 

กลับไปที่ www.oknation.net