วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ลักษณะแห่งอักษรจารึก ที่คงไว้เป็นเครื่องส่อง ไว้เป็นเครื่องนำทาง”


รายละเอียด
ข้อมูลวิเคราะห์วิจัย ยกเป็นภาษาอื่นๆ แล้วปรับปรุงไปจนสุดขีด ยิ่งมาก ก็จะยิ่งมีประโยชน์

สัญลักษณ์ และความ แห่ง เรื่อง! ที่พวกเราจะได้
มีพอที่จะยกมาเป็นประเด็นได้
เราก็พึงควรที่จะยกตามความพระคัมภีร์มาพูด บ้างซะเถิด
ถ้าพวกเราจะยกอะไรมาเป็นเรื่องของความบันเทิง
ธรรมคติอะไร เราก็ไม่ควรจะยกเข้ามาให้มันต่ำชั้นนัก
มาลงที่นี่นัก อะไรนัก, เพราะความบันเทิง
กะการกินอยู่ใช้สอยอะไร ไปตามธรรมดา
พึงควรจะเป็นเรื่องของส่วนตัวไปมากกว่า ก็ไม่พึงยกมา
ฉะนั้น

พวกเราพึงกล่าวแต่แค่การณ์ ที่ฟังดูเป็นสาธารณะ
ในลักษณะ ของอันที่เป็นประโยชน์แห่งการขัดเกลา
โดยที่เราจะไม่ใช้การประคารม หรือการปะทะคารม
มาเป็นใหญ่ ในช่องใหญ่ แล้วเราจึงคุยเรื่องเล็กน้อย
ตามเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยลงในช่องของความคิดเห็น ที่ต่อ
ทำซึ่งการสำรวจตรวจตรา แลดู
ห่วงหารืออภิปรายลงไปตามความสำคัญของช่องใหญ่,
เพราะว่า พวกเรารู้ที่จะไข
และรู้ที่จะวางขอบเขตของบทความไปด้วยกัน
ดีมากอยู่แล้ว และด้วยความเป็นสัมมาทัศนะ
และทิฐิอย่างตรง ที่จะพาคนให้ได้พักตัว แล้วหายเหนื่อย
พ้นจากจิตใจอ่อนล้า ได้ไปจากการที่ต้องถูกความบันเทิง
และธุระทางการแห่งคำโฆษณาเข้ารบกวน ในแทบจะทุกๆ
ตลอดเวลา ในเวลาที่พวกเราได้ปรารภสิ่งสมมุติต่างๆ
ลงไว้ อยู่ในอินเตอร์เน็ต แลดูเรื่องยืนพื้น
อันธรรมดาเหล่านั้น ของทุกสิ่งทั้งปวง
ที่จำเป็นต้องมุ่งตนไปแต่ความเผยแพร่ ไปแก่การเผยแพร่

ดังนั้น ถ้าใคร่รู้ไปทางกว้าง เราก็จงหาดูรู้
ดูการแปลอันทางยากนั้น ลงดูหลายๆภาษา
แต่ทว่าเราจะตั้งตนแล้ว ลงแต่ทางลึก ทางสูง ก็พึงแต่แค่ดู
บทดั่งความในพระคัมภีร์ เรายกมาอย่างนี้ เราก็จะต้องว่า
เราขอเป็นกำลังใจแก่ท่านทั้งหลาย ให้พวกท่าน ได้มีตน
มีประโยชน์ “ไปไกลซะจากเทวดาที่ชั่ว
และได้ใกล้แต่เทวดาที่ดี” ตามความแห่งพระสุคตศาสดา
ของเรา ที่ได้ประทานไว้แล้ว
มีความปรากฏในพระไตรปิฎก

ถ้าพวกท่านไม่รู้ ว่า เทวดาของท่านเป็นอย่างไร
พวกเราขอบอกให้ท่านไปตรวจดู ในพระคัมภีร์ไตรปิฎก
ซึ่งประกาศข้อควรแถลง เช่นนั้น บอกไว้ชัดเจน
อีกทั้งมีบทอธิบายอย่างดี ว่า ที่แท้ อันเทพยดา ปรารมภ์
ที่ตนจะได้มีประโยชน์ มีดีต่อ และตอบด้วย ฉะนั้น
เทวดาของท่านจะอยู่ที่ไหน ตามที่พรของท่าน
และความปรารถนาที่เป็นกุศลของท่าน
จะเกิดแต่ประโยชน์และความสำเร็จ, ตามที่คัมภีร์
บอกไว้แล้วว่า “ท่านกินอะไร เทวดาของท่านก็กินอันนั้น”
ไม่ใช่ว่า จะประมาณ หารือหาอยู่ และบริโภค
ไปแตกต่างจากท่าน

เรื่องนั้นมีอยู่แล้ว ความนั้นก็ปรากฏอยู่แล้ว เช่นกันฉะนั้น
ท่านใดผู้มีภูมิแผนที่ ท่านใด
เป็นผู้ที่มีแต่ลักษณะแห่งอักษรจารึก คงไว้เป็นเครื่องส่อง
ไว้เป็นเครื่องนำทาง ท่านจะยังไม่เชื่อ
หรือจะยังไม่เห็นแนว ว่า เทพยดา ตามสมมุติสัจจะ
ทั้งปวง ตามความที่ท่าน ปรารถนาพร
แด่การจะให้เกิดกุศล ให้มาเข้าด้วยกับชีวิต ในทุกๆวิธี
โดยที่พวกเรา -ท่าน ไม่ต้องมัวแปล ตีบทพิเคราะห์พิจัย
อะไรเพิ่ม ให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้ว ท่านก็จงหา จงตรวจดู
บ้าง ว่าความฉะนั้น มีปรากฏอยู่ที่ตรงไหน ในเล่มที่กำหนด
ที่ใด ในหน้าที่กำหนด อยู่ที่ใด ตามบรรทัดที่กำหนด
จากฉบับสำคัญในจำนวนทั้ง 91 เล่ม ซึ่งความแต่บรรทัดๆ
ฉะนั้น มาถึงนี้ ได้บอกแก่พวกเรา -ท่าน ทั้งหมดอยู่แล้ว ว่า
“บุรุษกินอย่างไร เทวดาของบุรุษก็กินอย่างนั้น”

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
บันทึกข้อกำหนด


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net