วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ใช้ท่าทีลงราคะกำหนัดกระนั้น ตกลงคงไว้เป็นส่วนแนะนำ และอธิบาย”


รายละเอียด
การอธิบาย และให้คำแนะนำเรื่องส่วนตัว บางส่วน

ความเห็นอารมณ์ เป็นที่ใคร่ราคะในสตรี ฉะนั้น
ของเราไม่หาย คือ อธิบายว่า ตนไม่อาจทุเลาเบาบางอะไร
และเหมือนทบทวี มีอันแต่จะมากยิ่งขึ้นไป ด้วยซ้ำ แต่ว่า
เราไม่ได้บอกว่า เรา หรือพวกเรา ในบุคคลคนเดียวก็ตาม
ตัวเราเองทั้งหมด ไม่ได้บอกว่า ตัวเองจะไม่มีฟอร์ม
จะไม่ขอมีแนวแห่งพฤติกรรมใด
ตามอันที่ควรไม่เจือไปด้วยราคะ, ด้วยทั้งที่ การทั้งหมด
เรามีแนวของการประพฤติอยู่ ด้วยที่เราเคยกระทำ
และด้วยตนค่อนข้างที่จะประพฤติ ใฝ่ตน ไปในทาง ที่ตน
ค่อนไปทางจะเป็นสุภาพบุรุษ ไม่เป็นพาล มีดีบ้าง
เคยทำมา บ้างแล้ว

ดู! ถึงแม้ว่า สังคมแวดล้อมต่างๆ ในสมัยไม่นานเรื่อยๆมา
ปัจจุบันนี้ ออกจะมีแนวรักใคร่ ราคะ
กันไปยิ่งๆในทางเปิดโปง ขยับขยาย เปิดเผย
ว่าชื่นชมในการอวดกัน โดยยกอาการอันควรปิดบัง
เป็นส่วนหวงแหน แต่ให้อวดกันอย่างเอิกเกริก
ใช้ท่าทีลงราคะกำหนัดกระนั้น
ตกลงคงไว้เป็นที่นิยมตอบกันมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่เห็นว่า
เช่นนั้น เป็นทางไร้ซึ่งเกียรติยศ และเป็นอาการชั่ว
ไม่สุภาพ ซึ่งชั่วบุรุษอายุหนึ่ง ของเรา ในตลอดเวลาที่แล้วๆ
มา เว้นจากเวลาเมาขาดสติ ตามแต่เวลาท่านไม่เมา
เราย่อมพบเห็นแน่ว่า ชั่วอายุบุรุษเรา ย้อนไปสักรุ่นหนึ่ง
สองรุ่น

ในสังคม ในแวดวง ใกล้เคียง และในวงศ์ตระกูล
ซึ่งนับเป็นสังคมบ้าน สังคมเมือง
ยังเป็นที่มักพากันไปในทางสุภาพ และไม่ไร้เกียรติยศ คือ
รุ่น คือตระกูลชั่วบุรุษ ของเรา
ไม่นิยมทำปรกติแก่เรื่องลามกเลวทราม อวดไป
มากเท่ากับคนสมัยนี้ อันให้เห็นอยู่เป็นเรื่องธรรมดา, ทั้งๆ
กะด้วยว่า! ตัวเราเองก็เป็นผู้หนึ่ง ที่เป็นคน
ที่ค่อนข้างไปทางชั่ว ทางเลว เป็นทาสราคะ กำหนัดก็มาก
เป็นพวกมากด้วยดวงใจ ใฝ่ฝันหารักใคร่แต่ในอิสตรี
และมากจะเข้าไปก็แต่ทางจะเล้าโลม
จะเอาแต่กิจทางเนื้อหนังมังสามาใส่ตัว
ให้ตนเองสำเร็จราคะ
หรือได้ช่วยให้ตนเป็นไปแก่การสำเร็จกิจแห่งราคะ

เราเอง แก่จิตใจจริง เรายังถือว่า ความมีตลอดชั่วบุรุษ
กะที่เราเห็น เราก็ยังยิ่งพบเห็น ว่า เรา
เทียบกับท่านทั้งปวงเหล่านั้น ท่านย่อมดีกว่าเรา
สุภาพกว่าเรา ท่านทั้งปวง มิไร้เกียรติยศ
คงเป็นแต่ผู้มีเกียรติยศ ไปมากๆ ยิ่งกว่าเรา, ที่ซึ่ง เดี๋ยวนี้!
เราเอง ก็ได้พยายามจะเป็นผู้สารภาพบาป
และสารภาพความผิดของตน ที่เป็นเงื่อนงำ
นำตนไปซึ่งกิจทั้งปวงภายในใจ,
เมื่อต้องหวังแก่ความเป็นบัณฑิต พ้นจากความเป็นพาล
แล้ว เช่นนั้น เราพึงเปิดเผยความจริง ตามจริง เราจึง
จะขอบอกกล่าวแก่พวกท่านให้ได้ทราบ ว่า
ความจริงทั้งหมด เป็นอย่างนี้

คือว่า เราย่อมเห็นว่า คนสมัยนี้ พวกเรา -ท่าน จะดี จะเก่ง
จะซื่อตรง คงคุณธรรม
ไปยิ่งกว่าชั่วบุรุษตามเวลาที่เราได้เห็นมาตลอดนั้น ยังไม่มี,
ไม่มี คนดี คนเก่ง คนซื่อตรง คงคุณธรรม มากยิ่งกว่า
ตลอดชั่วบุรุษของเราที่เราเคยพบเห็น และเป็นมาในที่นี้,
และยิ่งว่า หากท่านไม่ทำตัวพลาดพลั้ง ตกลง ไปดื่มกินสุรา
หาสติไม่พบ อยู่อย่างนั้น บ้างแล้ว ฉะนั้น พวกเรา -ท่าน
ปัจจุบันในที่นี้ ก็ยิ่งจะเห็น ว่าไม่มีดี
อะไรไปมากกว่าท่านเหล่านั้นได้เลย

และยิ่งว่า เรื่องความสุภาพ และเกียรติยศ ฉะนั้น
พวกเราก็ยิ่งพบเห็นว่า
ในพวกเรานี้ยังคงเป็นไปในทางเลือนลาง
ยังมิได้มีความสุภาพ และมีเกียรติยศ แท้ๆ
ได้เท่ากันกับท่าน ที่เป็นโคตรเป็นตระกูล ที่เป็นผู้หนึ่ง
ที่ซึ่งธำรงตน ทุกการทุกเรื่อง เป็นการเป็นกิจทั้งปวง
มากเหล่านั้น มาก มาตลอดชั่วบุรุษหนึ่ง รุ่นหนึ่ง สองรุ่น
เรื่อยๆมานี้ ที่พวกเราย่อมเห็น ย่อมประจักษ์
และย่อมรู้อยู่อย่างแจ้งชัด แก่ความเป็นมาทั้งหมดทั้งสิ้น
ในวงศ์ตระกูลในสังคมของพวกเรา
ที่พวกเราจะยังต้องช่วยกันประคับประคอง
และร่วมมือกันแก้ไขและพัฒนา ให้มีดีต่อไป
ด้วยความที่ตนจะยังตนให้เป็นสัตบุรุษ
ให้ได้มีการดีเช่นนั้นสืบต่อไป และการ ที่ตนว่า
จะยังคงความเป็นสุภาพบุรุษ ในอาการต่างๆ นั้นๆ ไว้ด้วย
จงทุกประการ

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
บันทึกข้อกำหนด


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net