วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เที่ยวพันวัน 7


 7

 

1000  Days  in  italy.

 

a  s  s  i  s  i

 

 

 

 

             Day14_เช่นเมืองโรมันทั้งหลายบ้านเรือนถนนหนทางสร้างบนเขาด้วยหินมีระดับสูงต่ำ

      ทำให้มุมตาน้ำหนักแสงเงาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา_สำหรับนักศิลปะ*แล้วที่นี่คือขุมทรัพย์ของความ

      คิดขุมทรัพย์ของประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะ เพราะมุมที่แสงเงาตกกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปมา

      ในแต่ละเวลาทำให้เกิดมิติและจังหวะที่หลากหลาย    โดยเฉพาะนักเลงเสก็ตช์สีน้ำเห็นมุมมอง

      พวกนี้เป็นได้น้ำลายหก


      _ผ่านไปได้14วันเริ่มทำผิดกฎโดยโพสต์ลงสองรูป

      _*ศัพท์ใหม่”นักศิลปะ”

 

 

 


   

            Day 15_ถนนที่แคบคดเคี้ยวและระดับสูงต่ำทำให้การขับรถยากทีเดียว ผู้คนไม่

      มากนัก. มีเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่ผู้คนมากมาย ในเมืองมีโบสถ์สำคัญอยู่สามสี่แห่ง. เราค่อยๆ

      เดินไปเรื่อยๆ

 

 

      ทางแก้ว

      กลางธันวาคม

 

โดย ทางแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net