วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ตลอดกาล แม้ว่าตนจะต้องพบกับอุปสรรค ได้รับความทุกข์ยาก”


รายละเอียด
ซึ่งความหมาย ที่ปรากฏมาแล้ว ว่าจะคงมีอยู่ตลอดไป

“อยากจะให้ช่วยอย่างไร? พวกเราต้องมาบอก มาคุยกัน
พวกเราต้องเดินสู่หนทางของความเชื่อ คือต้องเชื่อ
กะเรื่องที่จะต้องเสี่ยงดูบ้าง ยอมรับ
คือเสี่ยงที่จะต้องเสียสละ ดูบ้าง ตามความดี
ที่ตนเองเข้าใจดีแล้ว นั้นๆ ไปจนตลอดชีวิต, เช่น
กะการเรื่อง ของการกินอยู่
การปลงใจกำหนดการใช้สอยปัจจัย ตามแต่ที่จำเป็นจริงๆ
หรือตลอดการไม่เบียดเบียน ไปในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ,
ทุกอย่าง มากๆอย่าง เข้าไว้

เป็นต้น ก็ให้ว่าเช่นเดียวกัน แก่การที่ตนจะฝึกตบะ
และพละกำลังทางใจ ลงในลักษณะที่จะสู้ทน ฝ่าฟัน
ไปตลอด แม้ว่าตนจะต้องพบกับอุปสรรค ทุกข์ยาก
ไปตลอดสิ้นกาลนาน

คือเดี๋ยวนี้ ในปัจจุบัน เราพูดได้เท่านี้
ว่ากันออกไปตามความจริง
ตามแต่บทที่พวกเราจะต้องยอมรับ และเผชิญ เพราะว่า
เรื่องความเป็น ความตาย หรือความตลอดสิ้นเวลา
แม้จะอยู่, ว่าอย่างไร? เราก็ได้ผูกแน่นแก่ทางหนังสือ
และความเข้าใจในตัวหนังสือ อย่างที่จะยกว่า
ไม่ให้มีหนทางแก่ชีวิต ที่จะต้องให้ทำอย่างอื่นๆอีกแล้ว,
ข้าพเจ้า ขอแรงปรารถนาดลบันดาลให้ได้เกิดแต่เงินบริจาค
ลงไปแก่ช่องทางที่ได้กระทำไว้แล้วนั้น บ้างเถิด, ว่า
ข้าพเจ้าก็หวังต่อการอุปถัมภ์ และบำรุง เลี้ยงดู
ให้ได้สุขจากรัฐกิจ และภาระของพระเจ้าแผ่นดิน
อย่างลัทธิอันดี อันอื่นๆเช่นกันกะเขาด้วยบ้าง พร้อม,
ที่ซึ่ง,

ข้าพเจ้า จะขอกับพระศาสดานั้น ก็ถึงใช่ ถึงขอจะใช้ จะอยู่
จะดำเนินตนไปได้ ต้องใช่ที่ประการที่สุด
ที่ตนจะมีมานะแก่จิต คิดซื่อตรงตามปฏิญาณ
ให้ต้องคิดกระทำ, และ แลดูตลอดเรื่อง ผ่านมา ถึงสิ้นเวลา
แก่ภายหน้าโน้น อย่างยิ่ง ข้าพเจ้า ว่า
พระศาสดาอันดับหนึ่ง แก่ตน ก็ต้องคือ ‘พระพุทธเจ้า’,
เช่นนั้น ของพวกเรา ทุกคน

พวกเรา ก็จำต้องขอทุกสิ่ง จาก
องค์พระศาสดาที่เป็นที่หนึ่ง
ตามลำดับของความเป็นเชษฐะบุรุษ ด้วยระยะอายุ
ในบรรดาศาสดาของศาสนาที่เป็นมนุษย์
ที่ซึ่งจะได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่าง มาโดยคุณ
แก่มนุษย์สมบัติสิ้นทั้งปวง ได้

แล้วจะอย่างไร? ฉะนั้น, ข้าพเจ้า จึงว่า ข้าพเจ้าจะต้องขอ
การซึ่งอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยง แก่ตน แก่คนของตน, ข้าพเจ้า
ขออธิษฐานได้การอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยง จากพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ที่ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลวง ของปวงชน
ที่ทรงอยู่เหนือปวงเหล่าราษฎรไทย ในแผ่นดินสยาม
ที่มาหวังพึ่ง, ในการณ์ อันซึ่งเป็นภาระแก่ตัว
ของตนครั้งนี้, ครั้งตนจะว่า
ตัวไม่อาจเขียนลงไปจนสิ้นตลอดความเชื่อ
ให้มีความใดมาปรากฏได้, สิ่งวิเศษ สมเหตุ
ตามทางแห่งคติดีอันควรแก่ลัทธิของตน จะเจริญ
จะวัฒนาไปได้ ฉะนั้น ก็คงมีแต่จะถูกโทษ,

ทั้งหมด จะหมดเวลาแต่ชีวิตของตนลงไปทุกๆ ขณะๆ,
เช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงขอ และขออธิษฐาน อย่างเป็นที่สุด

ตามความที่จะเขียน อย่างไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างในครั้งนี้, ว่าชีวิตของข้าพเจ้า นับกาลต่อจากนี้
ให้ปรากฏ ดีชั่ว ได้ลำบาก จะยาก จะง่าย ได้ดี
หรือต้องมีทุกข์เข็ญ จำเป็นอย่างไร? อย่างใดๆ ก็ตาม
ความกระนั้น จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้า จนสิ้นทั้งปวงเถิด,
ทุกกรณี ทุกภาระกิจ ก็จงเป็นไปแต่เพราะ
บทแห่งอภินิหาร บันดาลฤทธิ์ มีสมบัติแก่การณ์สิ้นทั้งปวง
ให้ประสพพบเห็นเป็นการฉับพลัน แด่ราษฎร
ขององค์พระพุทธเจ้าหลวง พระเจ้าแผ่นดิน
ของปวงชนชาวไทยเรา ตลอดไป นับกาลจากปัจจุบันกาล
ลงไว้แล้ว ด้วยความสิ้นทั้งหมดทั้งปวง ดังนี้”

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
บันทึกข้อกำหนด


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net