วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

OKN_2012 2562 “โดโด้อยากแก้ไข (คำศัพท์)”


หมายเหตุ เรื่อง!
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
คลิกที่รูปภาพ ดูวีดิทัศน์สรรพสัตว์ (โดโด้)

รายละเอียด
“ข้อ 6. จะว่า ลง ‘ถูกโทษ!’ ให้คนตระหนัก!
โดยอาการที่ต้องคิดพึ่งพาตนเอง”

ความนัย ตามข้อ 6 เช่นในนี้ ฉะนั้น ย่อมเห็น
แล้วว่าพิลึก! ส่อ
และค่อนข้างที่จะขาดความรับผิดชอบมากเกินไปหน่อย,
ขาดความดี ในการเอาใจใส่
ไม่สมควรตามความแก่ผู้เป็นวิญญูชน
หรือปัญญาชนบัณฑิต ตามปรกติ, ส่วนพวกเรา -ท่าน
จะลงเอาไว้ใคร่ครวญ ให้หวังใจให้คนคิดออก ว่า! นั่นคือ
“มายาคติ!” จะต้องมีมา แล้วก็จะต้องเป็นไปอยู่เสมอไป
จะว่า ลง “ถูกโทษ!” ให้คนตระหนัก!
โดยอาการที่ต้องคิดพึ่งพาตนเอง ไปลงที่สม
แก่ความดีและชั่ว

แต่เรา -ท่าน พวกหนึ่งย่อมเห็นว่า อย่างหนึ่ง ท่านว่าดั่งนี้
(ข้อ ๖. ตามของเราในนี้), ข้อนี้ มีมากอยู่หลายแห่ง
เป็นไปแล้ว เกือบทุกๆเว็บไซต์ ฟังกันมากๆแล้ว จะอ้าง,
ฟังไป ฟังมา แบบอิสระด้วยตนไม่เกี่ยวกับราชการ
ยิ่งตรองหนักเข้าๆ หนักแล้ว หากตนเองไม่หือ!
ถือแต่อือออไป ก็รังแต่การจะเออออ ห่อเรื่องหมกไว้
ยกตนเข้าอาการ เหมือนว่าตนเอง ไปมีความเห็นด้วย
ชอบด้วย อย่างนั้นๆ ทั้งๆ ไม่ใช่!,
โดยที่ตนยังมิได้กล่าววางข้อเสนอแนะ ที่ถูก
ไว้ในที่ใดๆเลย ตามอันที่จะเป็นสิ่งสมควร
ลงแก่ความสัจจริง ลงว่าเป็น “ธรรม”,

ซึ่งข้าพเจ้าว่า สิ่งสมอ้างดั่งนั้น สำหรับ ท่าทีภาระเฉพาะ
เป็นที่พวกเราจะอ้างไปตามประเพณีดั่งนั้นได้
(หากว่าตนไม่มีส่วนผิดอะไรเลย) แต่การพูดไม่จริง!
ก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่ง “ทุเรศ!” ซะด้วยซ้ำไป
แก่อาการแห่งความดี
และความกล้าหาญที่คนจะรับผิดชอบ แก่ตน
ที่มีความดีอยู่ในตน เกี่ยวข้องเองอยู่เห็นๆ
อยู่เองมากแท้ๆ, ดั่งนั้นแล้ว ข้าพเจ้า
จึงขออนุญาตท่านทั้งหลาย ทั้งปวง ในที่นี้ ว่า
ถึงผู้คนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ
แตกต่างกันไปตามความจำเป็น, ว่าอย่างไร ข้าพเจ้า
ก็ไม่อาจเห็นด้วย กับประการที่ยกอ้างในข้อที่ 6 กระนั้น
ซึ่งบางอย่าง บางที่ ฉะนั้น อาจจะว่า พึงควรว่าลงไว้
เป็นวิธีที่จะเสี้ยมสอนกัน เตือนหรือ! หรือจะทำอะไร!
เตือนล่อให้ไปในทางมายาคติ อย่างนั้น,
เพราะว่ากันไว้ ไม่เป็นความจริง แต่ลงเป็นทางคติของคดี
แห่ง การผิด-ถูก, ดี-ชั่ว ที่ไม่อาจ และก็ไม่รู้ว่า
จะพูดอย่างไร?

ทีนี้ การณ์ อย่างไรซะ! ณ ที่นี้ เมื่อเราอาจ เสียใจ!
ได้ความทุกข์! (สมัครแล้วแบบจริงจัง) จะเป็นไฉน!
เมื่อถูกโทษ?, ข้าพเจ้าว่า ก็ยังเป็นด้วย แก่ความข้อ ที่ 6
นั้นๆ ได้, ซึ่งความว่าเองอยู่แล้ว ในท้ายที่สุด
ลงตรงช่องให้ความคิดเห็น นั้นๆ (ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และไม่ผิด), ซึ่งเมื่อเรา -ท่าน พิจารณาแล้ว ย่อมจะเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ยอกย้อน และขาดความเมตตากรุณา
อย่างผู้ใหญ่ที่ดี ที่ควรมีจิตเป็นธรรม
ต่อเรื่องราวอยู่มากเป็นที่สุด, เรื่องวุฒิภาวะสมบัติ
เหมือนเป็นดั่งการทุจริต ที่ซึ่ง
เป็นการก็แต่อันไม่ส่งเสริมให้คน ทุกๆคน
เกิดความอะลุ้มอล่วยโดยสุจริตของหัวใจ
ตามธรรมดาไปได้เลย เพราะว่า ทุกคนเรา เหล่านั้น
อ่านแล้ว รู้แน่ว่า
“ตนไม่อาจจะได้รับซึ่งความรับผิดชอบตามปรกติ
ตามที่คนปรกติพึงควรจะกล่าวอ้าง!”

ดังนี้ วันนี้ ข้าพเจ้าขอพูดเตือน!ๆ กล่าวไว้ในนี้ ซะบ้าง
อย่าเพิ่งให้เสีย!ไปทั้งหมดซะก่อน ทั้งที่ตนยังพอมีเวลาพูด
“ว่าไม่สมควรเท่าใดนัก!” หากพวกเรา -ท่านในนี้
ที่จะเป็นผู้ใหญ่ จะทำ จะประพฤติตามอ้าง
แก่การประพฤติสุจริตตามชอบ
ไปตามบทของเจ้าของเว็บไซต์! ตามความว่านี้ (ข้อ 6)
ที่ซึ่งอาจจะยังพูดไม่จริง ตามคุณธรรม,
ในที่ซึ่งตนจะตั้งไว้สำหรับการปันแบ่ง
และรองรับการสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของทุกแห่ง
และการแลดูไปตลอดในการสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้ไปสู่กระ-
บวนการ ของการใช้สอยร่วมกัน
เพื่อว่าให้เกิดแต่สิ่งดีๆร่วมกัน,

ด้วยความทั้งนี้ ข้อความมี ข้าพเจ้าจึงต้อง อภิปราย
ลงบทแก่ความจะไม่กระจ่าง ว่าตนจะอย่างไรกันแน่!?
ที่ตนเองไม่พูดไปเหมือนๆเขา นั้นๆ
ตนเองจะพูดว่าอย่างไร?, จงว่าซะเถิด! เช่นนั้น, อย่างนั้น
หาคนจะว่า อย่างนั้นๆไปได้ คงต้องมีอยู่บ้าง
และเป็นไปอยู่ตามธรรมดาความนึกคิด, ด้วยกันแล้วนั้น
ลงไปแลดูตลอดความด้วยกัน ฉะนั้น ถ้าจะว่าให้จริงนัก!
ไม่กระไร? ต่อแต่เหตุแห่งความผ่าเผยทางคุณธรรม,
ข้าพเจ้า ขอไม่เอาความข้อ 6 แต่จะ!ขอนำเรียน
ท่านทั้งปวง ว่า ตน! จะใช้แต่ความข้อที่ 6
ที่แต่งไว้เพื่อสาระประโยชน์ ดั่งที่มีความเป็น ดังนี้ -.

“ข้อ ๖. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก
มีความเกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์
โดยความตลอดทั้งสิ้น นั้น แห่งเว็บไซต์ กระนั้น ตามจริง
เป็นที่พึงจะต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
แก่การณ์ อันเป็นทั่วไป ตามสมควรแก่คุณธรรม
และจริยธรรมอันดีของสังคม”

รายละเอียด *กฎ ...! หน้าที่?
ข้อควร แก่ความหมายของพวกเรา เมื่อระลึกถึง คน สัตว์
สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net