วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

OKN_2112 2562 “โดโด้อยากแก้ไข (คำศัพท์)”


รายละเอียด *กฎหมาย หน้าที่?
ข้อควร แก่ความหมายของพวกเรา เมื่อระลึกถึง คน สัตว์
สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

“มีเหตุ ให้พวกเราทำเครื่องมือ คือ “กฎหมาย” ขึ้นมา
ฉะนั้น ก็เพื่อที่จะไม่พ้น ไม่ข้ามไป, ซึ่งพวกเรา -ท่าน
ก็ย่อมจะต้องรู้เองว่า การกล่าวอ้าง โดยการพูดข้าม
พูดขวาง ละเลยโวหารบัญญัติ นั้นๆ

เช่นนั้น ย่อมเป็นเหมือนการระราน การกระทำ
ที่เป็นการกระทำของตน ที่เป็นสิ่งดี ในการที่จะกระทำขึ้น
ไปในทางกฎหมาย, หากแต่ พวกเรา -ท่าน ระราน
ด้วยข้าม ด้วยขวาง ด้วยละเลย อยู่บ้างแล้ว
ก็ย่อมจะเป็นแต่เหตุร้าย แก่กฎหมาย
ในบทที่พวกเรากระทำ ตั้งไว้ ให้เป็นเครื่องมืออำนวยการ

อย่างไรก็ดี หากพวกเราเห็นว่า จะพูด จะคิดคำนึง
ไปถึงส่วน “คำศัพท์” ที่ต้องทำการแก้ไข หรือ จำพวก
“บท” ในส่วนที่จัดให้รอ เพื่อที่จะ
ให้เกิดการพิจารณาแล้วกำหนด
ให้มีการณ์ปรับปรุงแก่กรณีที่เกิดขึ้นในอนาคต

ไปจนตลอดเรื่อง ในสาธารณูปโภค
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามความจำเป็น,
และเรื่องที่มนุษย์เรานั้นเอง อันทุกแห่ง
ว่าจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้าย ระบบพฤติกรรมหมู่
กันตลอดไป ตามวาระของนวัตกรรมแห่งโลก
ด้วยจะไปให้ดี และด้วย เพื่อจะไม่ให้เกิดการยับยั้ง ข้ามไป
หรือให้ต้องมีเหตุร้ายขัดขวางคอยทำลายอยู่
ในการที่พวกเรา จะใช้เครื่องมือให้ได้ประโยชน์
ในการดำเนินการ
ตามความจำเป็นแก่กิจภาระทุกอย่างด้วยกัน

ถึงทุกแห่งของการดำเนินการ โดยการที่พวกเรา
จะต้องกำหนดข้อบังคับ ทำคำสั่งกันลงไป
วางภาระเป็นความร่วมมือแก่กันและกัน
ลงไว้ในทางกฎหมาย

ที่ซึ่ง พวกเราจะข้ามจะขวาง (กฎ) ไม่ได้! และไม่ใช่ว่า
จะเป็นแต่คำสอนในทางศาสนา,
ตามบทแห่งพระอรณวิหารธรรม ที่แท้
ควรแต่ความเพียงเท่านี้, ว่า ไม่ใช่เพราะคำสอน! แต่ว่า
เป็นการณ์ เป็นแนว ที่ความได้มีมา พร้อมทั้ง สาเหตุ”

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
คลิกที่รูปภาพ ดูวีดิทัศน์สรรพสัตว์ (เดอะ โดโด้)


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net