วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

OKN_2212 2562 “โดโด้อยากแก้ไข (คำศัพท์)”


รายละเอียด *กฎหมาย หน้าที่?
ข้อควร แก่ความหมายของพวกเรา เมื่อระลึกถึง คน สัตว์
สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

“เว็บไซต์อันอย่างนี้ ที่นี้ มีผู้ตามดู คือค่อนจะทดลองอยู่
แต่ว่า ก็ 6 ปีมาแล้ว คือไม่รู้เท่าไหร่แน่ ควรเป็นพอเรื่อง
แต่ประมาณ, คือเวลานานบ้างแล้ว ว่า แต่ควรคิดว่า
เราคิดว่า, ได้มีการคลิก!ชม ฉะนั้น
เราก็ควรจะทำในอย่างที่ใครๆจะอ่าน ซะด้วยเหตุผลหนึ่ง
โดยที่ไม่ต้องโจทย์ว่า เป็นสมุดบันทึกไดอารี
หรือร่างแก่จดหมายถึงเหตุการณ์
หรือว่าเป็นบันทึกที่คุยแก่พระเจ้า
หรือธรรมที่เป็นบทนามธรรมเสมอไป
แต่เราต้องกระทำลงไว้ อย่างที่สำคัญ ว่า มีคนมาคลิก!ดู
คลิก!ชม รับรู้ รับฟังดูข้อมูล
ตามลักษณะต่างๆอย่างนั้นๆของเรา ที่กระทำไว้

การที่เรา จะฟุ้งกำเริบ หาแนบความคิด
หรือความหมายต่างๆ ของเรื่องราวนั้นๆ
เราไม่อยากจะทำแบบการทดสอบ ทดลอง โปรแกรม
หรือข้อมูล มานานแล้ว เพราะเราไม่อาจ, ว่า ถึงว่า!
เราจะเกเรบ้าง ในชั้นแรก ที่ตนยังขาด ตามความที่ตน
ยังไม่หนักในปฏิญาณของตนเองอยู่บ้าง
หรือว่าไปตามจำเป็น
จากการหารือให้รู้สึกว่านี้เป็นเวรกรรม
ที่ต้องมาตกที่ตนบ้าง เช่นนั้น เราจะอดทนไม่ได้!
จึงต้องลากตัวเอง ให้เข้ามาแต่ตั้งจะหาวิธี
ที่จะย่ำยีตนเองลงทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อว่าจะให้เห็นความร้ายกาจ โดยฐานที่เรียกว่า
ก็ตัวเราเองนี้แหละ ที่เป็นที่รองเรื่อง (นิรุตติปถสูตร)
ทุกฐาน ทุกความ ทุกๆกระทง, เพราะมิเช่นนั้น
(เราก็จะไม่ใช่นิรุตติ) หาไม่แล้ว ตนและคนของตน
ก็คงจะต้องฉิบหายเอง หาเรื่องหาความหามีสาเหตุอะไรไม่
และจะให้พบเห็นไม่ได้เลย

สุดท้าย ตัวก็จึงมาลงที่ บัตร!นี่ ถึงสิ่งที่ไม่อาจจะขุด
หรือกลบ ลบเลื่อนที่ให้เปลี่ยนแปลงเลือนลางอีกไม่ได้
และดูแน่ว่า หลักฐานอะไรๆ เป็นถึงตายจาก
ก็ให้เปลี่ยนแปรไป ที่ใดๆไม่ได้,
อาทิความสำคัญของทุกสิ่งทุกเรื่องก็เป็นการเริ่มต้น
ตนก็จึงต้องถอยตัวเอง มาสู่หลักฐาน นั้นๆ ซึ่งคือ
บัตรประจำตัว ........... ไปทุกแห่ง
สิ้นบทเวรกรรมสงสัยกันไปซะทั้งหมด ซะทีเถอะ
ซึ่งจะพาให้คนขุดค้นตนเองตามความเชื่อ
ไปได้จนตลอดสิ้นเวลา แม้ว่ากาลนาน ไปในยุคนี้
ที่เป็นอนันต์
ที่ตัวบทเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เกิดขึ้นมาแล้ว
ในจักรวาลพิภพ, ก็คือเราเอา บัตร!นี้แหละ! ... อ้าง
ที่จะไขความจริงของตน ไปจนตลอดสิ้นเวลา

ทีนี้ ก็ได้ผลบ้าง ก็ได้ความห่างหายคลายจางยิ่งขึ้น ซึ่งว่า
เจ้าคนตัวดี! ถึงแม้เจ้าพวกผี!ตัวหัวดื้อหัวรั้น
มันเองก็ต้องถอยยอมคืนทิฐิคติชั่วของตน ของมันเองบ้าง
พอสมควร คือมันต้องลบล้างสิ่งที่เป็นโทษแก่ตัวมันเอง
มากขึ้น และทั้งของคนอื่นๆด้วย ให้พ้นออกไปมากขึ้น,
เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ตัวปลอมอันที่ตั้งเป็นตัวจริงของมัน
ก็จะเป็นที่ ที่อัปลักษณ์! ที่สุด, เราว่า จงดี!เสียเถิด
พวกเราก็ต้องคิดแค่เท่านั้น แล้วก็จำเป็นต้องจากกันไป
ตามยถากรรม ของคดี อันตนแลไปตลอดจนถึงคติธรรม
แก่ความสิ้นเหตุ, จากนี้ เรื่องที่เราจะแนบความคิด
และความหมายต่างๆ ก็คงจะไม่มีที่ใด
นอกจากจะไปแค่ทวิตเตอร์ กับเฟสบุ๊ค ส่วนงานที่จะดู
จะทำไปด้วยกับเสิร์ชข้อมูลของเอนจินหลักต่างๆ
เราก็ต้องไปอยู่กับบล็อกเกอร์
เพราะว่าบล็อกได้ให้เราละเอียดได้ตนมีความสามารถ
ที่จะต้องให้ลงโค้ดหรือได้ไปวางรหัสต่างๆลงฐานข้อมูลได้

แก่ความเป็นไป ทั่วๆไป ฉะนั้น เราว่า
พวกเราก็พึงเสพเว็บไซต์ของราชการ
หรือที่เป็นทางการบ้าง ทั้งนั้นแหละจะเป็นดีที่สุด
เพราะมีทางที่จะกำหนดสุจริตธรรม
หากว่ากระทำสิ่งไรแล้ว
ก็ย่อมจะอ้างความรับผิดชอบไปแต่ต้นจนตลอดปลายได้
เพราะสิ่งที่พวกเราร่วมกันกระทำมา
ควรถือแต่ที่ควรจะเป็นจริง
ตามสิ่งที่ได้กระทำมาของคนทุกๆคน, ซึ่งเว็บไซต์อื่น
ประโยชน์เป็นตามข้อกำหนด
ในเบื้องต้นก็ย่อมจะตกอยู่แก่ แอดมิน นักโปรแกรม
และเจ้าของเว็บไซต์ทั่วๆไปเองเท่านั้น
ที่ซึ่งต่างตนก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เรื่องดังนี้ เราพึงไต่สวน พึงไปแต่ส่วน
ที่ควรจะพึงเรียกร้องอยู่บ้างเท่านั้น ว่าที่ใด
ตามที่เรายื่นหลักฐานบัตรประจำตัว ... เขารั้งอยู่
แล้วได้ให้แสดงความจริงจัง
พอให้คำอธิบายปรากฏพอเป็นไปได้
พอๆกันกับหลักฐานจริง!อันที่เรายื่นให้หรือเปล่า เท่านั้น!
เหล่านั้น! เราเองก็ได้ส่งบัตร .. ให้หลายๆที่อยู่เหมือนกัน
ตามบริสุทธิ์ใจ และความจริงแท้ของเรา ที่ตนเอง
ตัวเราได้มุ่งหวังต่อความสุจริตอยู่พอสมควร
ซึ่งไม่ใช่มุ่งหวังต่อแต่คติเพิ่มเติมของบันเทิงคดี
ไปซะทั้งหมด เท่านั้น
อันซึ่งไม่อาจตกลงเป็นใจในหลักประโยชน์
ประกันให้แก่ใครหรืออะไรๆได้ นอกไปจากก็แค่ รอการได้สุข
สื่อสนุกสนานบันเทิง ไปตามแต่เขาจะให้กระทำได้,
เช่นนั้น อย่างนั้น พวกเราก็ควรต้องเลิกแล้วต่อกัน

ในทีนี้ เราก็ย่อมเหลือแต่ทางจะวิ่ง จะเดินไปตามหลักฐาน
ก็คือที่เรา มาที่ เว็บไซต์โอเคเนชัน นี้
และเว็บไซต์อ่านตรวจสอบคำผิดพระไตรปิฎก เท่านั้น
อันนอกเหนือไปกว่าบันเทิงคดี เพื่อว่า
ตนจะได้ระลึกนึกคิด ไปถึงชาติ ศาสนา คติธรรม
และบทอันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ตอบแก่คำปฏิญาณของตนเองได้ตลอดไป, เพราะถือว่า
ถือเอาเอง ว่า ตามสถานที่เว็บไซต์ในบรรดามีชื่อเหล่านี้!
แล้วไซร้ คือตน “คือเราเอง
ได้ทำการยื่นหลักฐานไว้เป็นบัตรประจำตัวประชาชน”
เป็นอาทิ สำคัญ! ที่ซึ่งความหมาย ของคำว่า “ประชาชน”
ก็คือ เราเป็นประชาชนของพระเจ้าอยู่หัว
ของพระเจ้าแผ่นดิน,

ที่ซึ่ง ที่สุด ย่อมหมายความว่า เราเองจะต้องรับรู้
และว่าประการแต่สิ่งดี
ถึงสิ่งต่างๆต่อกันและกันไปแก่ทุกแห่ง
แด่งานที่จะเป็นไปแก่รัฐกิจ ด้วยกัน ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง”

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
คลิกที่รูปภาพ ดูวีดิทัศน์สรรพสัตว์ (เดอะ โดโด้)


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net