วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รพ.รามาฯเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแห่งแรกลดความแออัดภายใน
ร.พ.รามาธิบดี
..........................
คำนำ: เมื่อเข้ามาใน OK-NATION BLOG นี้แล้ว จะพบกับบทความเรื่องต่าง ที่น่าสนใจ หลายเรื่อง ที่นำมาเก็บไว้ใช้อ้างอิงในวันหน้า เมื่อต้องการจะนำมาอ้างอิงจะได้เข้ามาค้นหา 
          ผู้เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาค้นหาและนำไปอ้างอิงได้ เพราะ เป็นข่าวที่เผยแพร่ เป็นสาธารณะ ใครจะนำไปใช้ เพียงขอให้อ้างอิงที่มาว่าได้มาจากที่ใดเหมือนที่ ผมได้บอกที่มาทุกข่าวที่ลง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
................................................
ข่าวจาก น.ส.พ.คมชัดลึก วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2550 13:37 น.
สภาพคนไข้มาใช้บริการที่ ร.พ.รามาฯอย่างแออัด
......................................

รพ.รามาธิบดีขานรับโครงการลดความแออัด
เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนในเมืองแห่งแรก เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น
เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์-พยาบาล หวังให้การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันสุขภาพและประกันสังคม โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเงิน กล่าวภายหลังการเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี ว่า

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเงินเกิดจากแนวคิดและนโยบายของ รพ.รามาฯ ที่ต้องการให้โรงพยาบาลมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง สำหรับจุดเด่นของศูนย์สุขภาพชุมชนฯ แห่งนี้คือ

การนำอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถมาดูแล ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน แทนการให้แพทย์มาประจำ นอกจากนี้

ศูนย์สุขภาพชุมชนยังทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกโดย

ช่วงเช้ารับตรวจรักษาโรคทั่วไป และ

ช่วงบ่ายจะเป็นการออกตรวจเยี่ยมชุมชม เพื่อพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนว่า ในพื้นที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพด้านใดบ้าง ส่วนในรายที่ต้องรับยาเป็นประจำ พยาบาลประจำศูนย์สุขภาพฯ จะมีการพูดคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มารับยาที่ศูนย์สุขภาพฯ ได้โดยไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล หากผู้ป่วยมีอาการหนักจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนซอยสวนเงิน ส่วนมากเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ อาทิ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคข้อเสื่อม โรคอ้วน
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตที่ส่วนมากมีอาชีพร้อยมาลัย และนิยมบริโภคน้ำอัดลม ขาดการออกกำลังกาย ขณะเดียวกัน ประชาชนที่มีบัตรหลักประกันสุขภาพที่ขึ้นกับโรงพยาบาลรามาฯ จะมีจำนวนน้อยมากไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนในชุมชนที่มีทั้งหมด 8 ชุมชน หรือประมาณ 1,300 คน เนื่องจากผู้คนที่มาอาศัยในชุมชนมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยเป็นประจำ

สำหรับข้อดีของการมีศูนย์สุขภาพชุมชนคือ                                           
 
1. ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลมารักษาถึงโรงพยาบาล
2. นักศึกษาพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี-โท มีโอกาสได้ศึกษาดูงานอย่างใกล้ชิด เข้าถึงชุมชน
3. ลดการเจ็บป่วยของชุมชน เนื่องจากมีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีจะมีการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนฯ โดยมีศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเงินเป็นโครงการนำร่อง และคาดว่าจะมีการดำเนินงานที่ชุมชนเพชรบุรี 7 ต่อไปในอนาคตด้าน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า
ขณะนี้ สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดทำโครงการพัฒนาโรงพบาบาล

“บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย”

เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ใช้งบประมาณ สปสช. จากงบลงทุนเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวงเงิน 150 ล้านบาท นำร่อง 13 จังหวัด

ในส่วนของ กทม. รพ.รามาฯ เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างการมีส่วนร่วมให้โรงพยายาบดูแลสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง เป็นแนวทางการส่งเสริมป้องกันโรค และยังได้ในส่วนของการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วย

หมายเหตุ:ดูการดูแลรูปเครือข่าย เพิ่มเติมที่

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=09-2006&date=30&group=1&gblog=3

 

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net