วันที่ อังคาร ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

OKN_2412 2562 “โดโด้อยากแก้ไข (คำศัพท์)”


รายละเอียด *กฎหมาย หน้าที่?
ข้อควร แก่ความหมายของพวกเรา เมื่อระลึกถึง คน สัตว์
สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

“ทำงานหนักให้เป็นงานเบา เข้าไว้ดีกว่า คือว่า
การที่เราจะตรวจข้อมูล แล้วลงไว้เรื่อยๆ เป็นดีนั้น
แล้วมาแลดูวีดิสัตว์ของสรรพสัตว์ ที่ให้แง่คิด นั้น, เพื่อ
เพิ่มเติมแก่วันทั้งวัน และงานที่เหลืออยู่ แก่จิตใจ
ของวันทั้งวัน ซึ่งบางคนบางท่าน เมื่อรู้แน่การประมาณ
มีพอเพียงแก่ปัจจัย 4 ดีพอแล้ว ก็ย่อมจะเหลือแต่ทิศทาง
และนโยบายแก่งานภาวนา! โดยตลอดได้, ซึ่งก็คือ
แค่ว่าการตื่นอยู่ แล้วระลึกนึกคิด
ถึงความปลอดโปร่งตั้งอยู่ บ้าง ของธรรมอันเป็นกุศล
อันไม่ใช่ว่าแต่แค่เรื่อง มีน้ำไหล ไฟสว่าง มีทางถนน
และสาธารณูปโภคครบ, เพราะแม้ถึงแม้นว่า จะไม่ครบ!
อย่างไร แต่ความปลอดโปร่ง
อันให้กุศลธรรมในคนตั้งอยู่ได้
ก็จะต้องผนวกสนิทเข้าอยู่กับการภาวนาได้
ซึ่งพวกเราหมายถึง เรื่องของจิตใจ
และการบำเพ็ญบุญของจิตใจ,

ดังนี้ ก็จึงว่า อันคนจะวางข้อมูล
อันที่จะพาตนให้ไว้วางใจกันไปตามหน้าที่
และความควรจำยอมที่จะต้องยอมรับได้ เช่นนั้น
ไปแต่แค่พอจำเป็น ก็จงรีบรุดวางข้อมูล จงนำความลงไว้
ทั้งปวงเป็นธรรมดา อย่ามัวช้าคิดหน้าคิดหลังอะไรๆ
ให้มานะนำทิฐิยุ่งเลย ไปในหน้าที่, ก็ในเมื่อตน
ว่าความข้อมูลชี้แจง ลงแถลงเรื่อง ไว้มากแล้ว
สู้พอมีเหตุผล พอสมควร, ฉะนั้น จะควรเบาเสีย
แล้วลงใจไว้ง่าย อย่าลังเล, ก็ในเมื่องานที่เหลืออยู่ทั้งวัน
จนตลอดสิ้นทั้งวันคืน
จะได้เหลือเวลาเป็นภาวนาต่อตนแก่ใจคิด, ไม่ว่า ใครใคร่
จะเดิน จะวิ่ง จะนอน หรือนั่ง สร้างประดิษฐ์
มีจิตหวังซ่อมปรับปรุง หรือให้ต้องรวมแต่ปฏิบัติภาวนา
อธิษฐาน กับการพิจารณาตัวบทกฏหมาย
อย่างไรก็ตามทีเถิด”หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
คลิกที่รูปภาพ ดูวีดิทัศน์สรรพสัตว์ (เดอะ โดโด้)


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net