วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

OKN_2612 2562 “โดโด้อยากแก้ไข (คำศัพท์)”


รายละเอียด *ไตรปิฎก หน้าที่?
ข้อควร แก่ความคิดคำนึงของพวกเรา เมื่อระลึกถึง
คน สัตว์ สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

“หมวดหมู่ คำเขียนผิดพิมพ์ผิด สำคัญ! ที่พวกเรา -ท่าน
แล่นตามไป ถึงด้วย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
อยู่เอง ไปจากฉบับ 91เล่ม, ไปจนถึงที่
อันมีที่แห่งสมมุติสัจจะ อันจะพึงกล่าว ทีนี้
เราก็พึงไปยังหมวดเฉพาะ ก็แต่คำที่จะเป็นพื้น ฉะนั้น,
ให้วางโค้ด จะจัดสถิติ
หรือวางรหัสนัยอย่างที่เป็นสากลลงไป ให้เป็นระเบียบ
ตามความอันที่พึงจะเปิดเผยได้ ตามแนวทาง,
หรือประการที่จะไปตกแก่ประการวิเศษต่างๆ ได้ ซึ่งมีบ้าง,
ซึ่ง เรา -ท่าน จะพึงย่นย่อเป็น 12 อย่าง หรือให้มากไป
ไม่เกิน 48 อย่างเท่านั้น,

พวกเรา -ท่าน เมื่อใด หากคุยแล้ว
จะบอกอย่างหนักแน่นสำคัญ! เพียงไหน? ก็ตามเถิด
หาอ่านอยู่ แต่ก็จงต้องถือว่าคุยกันแล้ว, คือว่า เหตุ
หรือธรรมเกิดแต่เหตุ กระไร ก็ต้องถือเป็นสรุป สารูปไปซะ
ว่าแก่ มิจฉัตตนิยาม 1 และ สัมมัตตะนิยาม 1 ฉะนั้น,
ก็เป็นอันว่า เรื่องพาหา ให้รู้รอบวางกรอบ แห่งใจคิด,
เราพิจารณากัน ไป -มา จากที่กล่าวอยู่แก่ นิยาม 5
ทั้งหมด ทั้งสิ้น, อันว่ากันมาจวบจนสิ้นตลอดไปถึง ขันธ์ 5
ธาตุ 4 ไม่พ้น ปัจจัย 4, อาหาร 4 และความแห่งบาป!
ที่ไหลออกอย่างไม่รู้จบ ไม่รู้สิ้น
ตราบเท่ากาลที่ยังมีตนอยู่ในวัฏฏะสังสาร วนเวียน,
นั่นแหล่ะ เรา -ท่านก็ย่อมประสบพบเห็นแต่ความ ตกลงว่า
มีบาป! ไหลออกจากทวารทั้ง 9 อยู่ตลอดเวลา

หาก วันนี้ ท่านจะกำหนด แต่บทธรรมวิจัย
พิเคราะห์ตามวิถีทางและบทของความเร้นลับ
แห่งทิฐิคติดีเป็นทัศนะ ก็แต่บทของปกรณ์ปริสุทธิ์
ท่านทั้งปวง ผู้เห็นพ้องกัน
ก็จงให้ท่านว่าตามข้าพเจ้าไปดังนี้เถิด ความว่า -.

‘เต สุทุมฺพรมูลสฺมึ สูกรา สุสมาคตา ตจฺฉกํ อภิสิญฺจึสุ ตฺวํ
โน ราชาสิ อิสฺสโรติ ฯ’. ความค้นไปโดยมากแล้วอย่างนั้น
กระนั้นถึงให้เห็น และพบอุปสรรคต่อการถ่าย การแปร
ข้อมูล แก่พระกถาศัพท์ คือ อุทุมพะระ 1, ตัจฉะกัง 1,
อภิสิญจะ 1, ตะวัง 1, ทั้งหมดลงแก่ความบทพระกถา มี 4
แห่ง, โดยตลอดประโยชน์แด่พระปริยัติสัทธรรม
ด้วยศัพท์สิ้นทั้งปวง ฉะนั้น ตลอดจนสิ้นเวลา ทุกเมื่อ”


หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
คลิกที่รูปภาพ ดูวีดิทัศน์สรรพสัตว์ (เดอะ โดโด้)


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net