วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : สร้างเรื่อง เว็บไซต์แนะนำคำศัพท์ www.royin.go.th


รายละเอียดคำศัพท์
รายละเอียดคำศัพท์จากสมาชิก

“เฟื้องฟุ้ง” ก.
หมายถึง

ก็น้อยเท่านั้นแหละ ดั่งว่า แค่เฟื้องหนึ่ง น้อย!, แต่ว่า
ขจรขจาย แพร่ไปทั่วผืนแผ่นดิน ทั่วแดน ตลอดด้าว
พราวพร่าง เนืองนองให้เห็นว่า รุ่งเรือง เรื่อยๆไป, เฟื้อง!
ดังนี้ เห็นว่า ต่อมานาน จึงลงที่พูดสั้น พูดเบาลงเป็น เฟื่อง!
ว่า “เฟื่องฟุ้ง” ได้
แล้วเป็นความหมายตามคำปัจจุบันอย่างที่เราว่ากันอยู่
ในปัจจุบันนี้เอง, ศัพท์ ‘เฟื้อง’ ฉะนั้น คือ อัตราเงิน
ความว่า 8 อัฐ, ถึง ‘เฟื่อง’, เฟื่องฟุ้ง ว่าการแพร่ไป
กระจายกันออกไป ขจรขจาย

คำศัพท์

ศัพท์จากที่พบอยู่ เห็นดังนี้ อยู่ใน สำนวนเก่า เรา -
ท่านจงดูที่หอพระสมุดฯนั่นเถิด ด้วยหนังสือ โคลงโลกนิติ
มีปรากฏ, คงความปรากฏไว้ ซึ่ง “เฟื้องฟุ้ง” ศัพท์
นั้นแหละ มีดังนี้ ว่า -. ภูเขาทั้งแท่งล้วน ศิลา,
ลมพยุพัดมา บ่ ฟื้น, สรรเสริญแลนินทา คนกล่าว ร้ายนา,
ใจปราชญ์ฤๅเด่าดื้น เฟื้องฟุ้งจินต์จล. (สำนวนเก่า) โคลง
ยกความเรื่อยไปแก่ บทพระบาลี ธรรมบท เมื่อถึงข้อที่ 38
ปรากฏฉะนั้น

ผู้แนะนำ : นิรุตติ์ โชติลิปิกร
ความคิดเห็นจากท่าน

ท่านเห็นด้วยบางส่วนกับคำศัพท์ที่สมาชิกแนะนำ
“เฟื้องฟุ้ง” ว. แสดงความเห็น เห็นด้วย แก่หัวข้อ บางส่วน
ทดสอบการใช้ ภาพประกอบ อธิบายการแนะนำ เรื่อง
ศัพท์ เฟื้องฟุ้ง

แหล่งอ้างอิง : วางข้อมูลข้อความ
Post, Setting, Template, Preview, Picture, Video Clip
ประกอบการใช้งานความเห็น และการใช้ไฟล์งานรูปภาพ

เว็บไซต์แนะนำคำศัพท์ www.royin.go.th


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net