วันที่ อังคาร ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ พระวรพรตปัญญาจารย์ (หลวงปู่เฮี้ยง) .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ พระวรพรตปัญญาจารย์ (หลวงปู่เฮี้ยง) .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงงานกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รับจ้างผลิตเหรียญพระ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ  งานส่วนใหญ่ จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

                                                " ใครที่รู้จักทุกข์ตามความจริง จะไม่ยอมสร้างทุกข์
                                                  ให้เกิดขึ้นอีก     ไม่ติดทุกข์ ละวางทุกข์ไว้ที่เดิม 
                                                  เพราะรู้ชัดว่า ทุกข์ทางกายนั้น เป็นเพียงแค่กำหนดรู้เท่านั้น 
                                                  ละมันไม่ได้ เพราะเป็นทุกข์ตามปกติของกาย 
                                                  แต่ทุกข์ทางใจนั้น เราเป็นผู้สร้างขึ้นเองที่ใจเรา 
                                                  ก็สามารถละมันได้ ที่ใจเราเช่นเดียวกัน  "

                                                                               หลวงปู่หลุย จันทสาโร

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

เจ้าคุณวรพรตปัญญาจารย์ หลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) จ.ชลบุรี 

อัตโนประวัติ

พระวรพรตปัญญาจารย์ หรือ หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลุบรี เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชล เป็นผู้ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระปิดตาทั้ง เนื้อผง และ เนื้อผงคลุกรัก จากพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูปของเมืองชลบุรี

หลวง ปู่เฮี้ยง มีนามเดิมว่า กิมเฮี้ยง นาคไพบูลย์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็น กรุณยวธนิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 29ธันวาคม พ.ศ. 2441 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ. ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

ในปี พ.ศ. 2464เมื่ออายุได้ 23ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประเพณี ณ พัทธสีมาวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) เมื่อวันที่ 15กรกฎาคม พ.ศ. 2464โดยมีท่านเจ้าคุณพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ วัดเขาบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระวินัยธร (เภา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดชื่น ธมฺมสาโร วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปุณฺณจฺฉนฺโท มีความหมายว่า ผู้มีความพอใจอันเต็มเปี่ยมภายหลังอุปสมบทแล้ว ท่านได้มาพำนักจำพรรษาที่วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3ของวัด 

ท่าน มีอุปนิสัยสนใจด้านวิทยาคม ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดงหรือพระครูธรรมสารอภินันท์ วัดใหญ่อินทราราม (วัดหลวง) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ยอดพระเกจิอาจารย์ชาวเขมร เมืองพระตะบอง ที่มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทราราม (วัดหลวง) เป็นเวลายาวนานถึง 53ปี เป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณในทางสมถะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของคณะศิษยานุศิษย์และเป็นที่เล่าขานตลอดมา จนถึงปัจจุบัน

หลวง ปู่เฮี้ยง ได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษาและถาวรวัตถุเสนาสนะให้เจริญรุ่งเรือง นับได้ว่า วัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาสแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบารมีของท่าน

ลำดับการปกครองและสมณศักดิ์ 

พ.ศ. 2467 เป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า)

พ.ศ. 2473  เป็นสังฆรักษ์ ฐานานุกรมของเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี

พ.ศ.2479 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวรพรตศีลขันธ์,

พ.ศ.2483เป็นเจ้าคณะแขวงบางละมุง และเป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต,

พ.ศ.2486 เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมชั้นตรี ในสนามหลวง,

พ.ศ.2496เป็นเจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยอำเภอจังหวัดชลบุรี, 

พ.ศ.2498เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวรพรตปัญญาจารย์ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ,

พ.ศ.2507เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี-ฉะเชิงเทรา (พ้นหน้าที่นี้เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2508),

พ.ศ. 2509เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง จ.ชลบุรี (พ้นหน้าที่นี้เมื่อวันที่ 16กรกฎาคม พ.ศ. 2509)

ท่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบทกุลบุตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483มีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร และชาวบ้านในชุมชน ด้วยการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนมัธยมต้นขึ้นภายในวัดอรัญญิกาวาส

การมรณภาพ

หลวง ปู่เฮี้ยง ได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2511

 

 

ข้อมูล/ภาพ

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_2238683

http://www.nanacollections.com

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub

 

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net