วันที่ อังคาร ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง Pariccago Atipariccago : Post 31 Dec 2019 —


ข้อมูลส่วนตัว นาย นิรุตติ์ โชติลิปิกร
เพื่อใช้ประโยชน์ ตามการเผยแพร่ไปตามเทคโนโลยีฯ
ข้อมูลตามวันที่ 31-12-2562

“วันนี้ ก็กล่าวถึงแต่สรุปเท่านั้น คือรวมมาตามการที่ตนตรวจดูแล้วทั้งหมดเหล่านั้น นอกไปจากการได้เห็นสถิติเพิ่มจำนวนขึ้น ให้เห็นค่าเฉลี่ย เมื่อมากตัวอย่างจำนวน ก็ย่อม ได้ความชัดเจนมากขึ้น ทั้งหมดแล้ว พวกเรา -ท่าน อันพึงจะทราบ ก็ควรหาทางตัดโลภ โกรธ หลง อันเป็นส่วนตัวออกไปซะบ้าง คือให้ได้คุยไปแต่บทแก่พระปกรณ์ปริสุทธิ์ ซะก่อน คือลงใจ จะพูดไปแต่แง่ของการศึกษา นำเรียนให้ทราบ หรืออ้างหารือให้รู้นัย ประกอบ ไปแก่ระเบียบ คือแถวของข้อมูลเหล่านั้น, แล้วก็พากันใกล้ คือพากันเฉียดใกล้ สิ่งที่ ให้ใจตนมีแต่ความเสียสละ และมีใจดี

พอเมื่อ เรามีใจดีแล้ว เราก็จะละวางความสงสัยผิด ได้, พ้นได้เร็วจากข้อสงสัย ที่ทำให้เราเป็นผู้สงสัย และกรณีที่เราเป็นผู้สงสัย นั่นก็เพราะ เรายังเป็นผู้ไม่รู้จักธรรมคือความกำจัด เพราะเราเป็นผู้ไม่รู้จักธรรม คือความเพ่งพิจารณา พร้อมกันนั้น, ซึ่งธรรมดานั่นเอง การพิจารณาคือกำลังของบัณฑิต เมื่อใคร่ เมื่อใฝ่กระทำแล้วก็ย่อมจะต้องกำจัดความสงสัย จบเป็นผู้สงบระงับ แล้วตั้งตนอยู่ ที่ควรแก่ภาระ ตามสมควร”

“สรุปแล้ว ว่า ได้อ่านแล้ว ประมาณ 40,465 หน้า จากข้อมูล 62,369 หน้า, แล้วทั้งหมด ด้วยฉบับ 91 เล่ม เราอ่านและตรวจดูพร้อม จนได้พบจุดที่ข้อมูลยังผิดพลาดอยู่ บกพร่อง ให้เกิดศัพท์เขียนผิดพิมพ์ผิด ปรากฏ, โดยมากนั้นก็ตาม ฉะนั้น บันทึกการตรวจสอบคำผิดไว้แล้ว 20,544 แห่ง ของการที่ได้พบว่า ได้พบเห็นจุดที่ยังผิดพลาดไปบ้าง ของข้อมูล

ดังนี้ เราก็ต้องเห็น ต้องคิด ได้แล้วว่า ซึ่งสถิติข้อมูล ในเบื้องต้น เป็นแน่บ้าง, หมายความ ว่า ราว 4 หมื่น หน้า พบข้อสำคัญ! ควรแก่บันทึกสถิติ ไปวิจัย ไว้ที่ ราว 2 หมื่นกว่าแห่ง ฉะนั้น หากว่า เราอ่านไปจนหมดจนสิ้น ตรวจจบ ครบชุดทุกเล่ม ตามจำนวน คิดว่า ก็คงจะพบข้อมูล!ที่ผิดพลาดอยู่แล้วนั้นๆ จากนี้ อีกสักราวๆ 1 หมื่น แห่ง ก็คงว่าได้, และว่า คัมภีร์อภิธรรม คนจะพบคำผิดอยู่ที่สุด น้อยหน่อย และตามจำนวนที่เหลือเราจะอ่านอยู่ ก็มากเล่มซึ่งอภิธรรม เรายังไม่ได้อ่านทั้งหมด, แต่คิดเผื่อไว้ว่า ที่เหลือ เราจะพบคำผิดอีกจำนวนเท่าไหร่ คิดพอเป็นประมาณตามอาการที่ตนได้พบมาแล้ว นี้ ก็ว่าคงจะถึง 1 หมื่น แห่ง อีกฉะนั้น, แล้ว! เมื่อรวมไปทั้งหมด ก็จะเหมือนกะที่เคยกล่าว ครั้งแรกๆ เมื่อเริ่มอ่าน กล่าวไว้ว่า หากเมื่อใด เมื่อได้อ่านไป 2 แผ่น ว่ากันเป็นแต่ค่าเฉลี่ย ก็จะพบว่า คนจะต้องได้เห็นว่ามีจุดที่ข้อมูลผิดพลาด ไปอยู่เรื่อยๆ ไป โดยไม่ต่ำไปกว่า จำนวน 2 แผ่น หน้าข้อมูล ต่อจำนวน คำเขียนผิด พิมพ์ผิด พลาดตกหล่น แล้ว 1 ข้อมูล มาเรื่อยๆเลย มากที่ประมาณ นั้น


ฉะนั้น เมื่อใครจะอ้าง โวหาร! สักอย่างหนึ่ง กล่าวว่า นี้โวหารธรรม! ว่า “พระธรรมมีอรรถะ พยัญชนะ สมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องบริบูรณ์ หมดจด สิ้นเชิง” เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า, ดั่งนั้น พวกเรา จะเห็นใครว่ากล่าว พูดอ้างโวหารสักหน่อย, เราก็ต้องเป็นอันสรุปว่า ที่แท้! ถ้าข้อมูล 1 แผ่นข้อมูล ใน 1 หน้าข้อมูล การณ์นั้น กาละนั้น ก็ยังอาจจะว่าบริบูรณ์ ได้ คงสมบูรณ์อรรถะพยัญชนะถูกต้อง แลดูทั้งหมดเป็นดี เห็นอยู่ตลอดได้ เป็นธรรมะถูกต้องบริบูรณ์ หมดจดไพบูลย์สิ้นเชิง ครบอาการทั้งอรรถะพยัญชนะด้วย แต่ว่า! เมื่อใด! ได้อ่านถนัดๆตรวจดูดีๆไปจนถึงจำนวน 2 แผ่น หน้าข้อมูลแล้ว ตามการที่อ่านตรวจกันมากตลอดนี้ สรุปเป็นค่าเฉลี่ย ‘เมื่อมากกว่า 1 หน้า’ ก็ย่อมจะพบเห็น เป็นประมาณกันว่า คนต้องพบเห็นเฉลี่ยผิด! 2 แผ่น ต่อ 1 แห่งข้อมูล ความ!ปรากฏมีส่วนที่พลาดไป ที่ทุกๆคนเรายังไม่ได้ถึงสิ่งสมบูรณ์อย่างใจ, อันนี้ เราต้องว่ากันไปอย่างนี้ ตามความที่เป็นสัจ เป็นจริง แก่โวหารตามธรรม อันข้อความฉะนั้น

เช่นนั้น ไม่ใช่ว่า! ยังไม่บริบูรณ์ สมบูรณ์ หมดจดสิ้นเชิง ตนก็กลับว่า สมบูรณ์บริบูรณ์ หมดจดสิ้นเชิง ทั้งที่ตนยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ไปตรวจดู ไปจนครบข้อความตลอดทั้งหมด ว่าอะไรเป็นอะไร ยังอาจมีขาดตกบกพร่อง ร่วงหกตกหล่น ประการไร อยู่ที่ใด ปรากฏบ้างหรือไม่? เพราะอะไร? และว่า ตนจะทำอย่างไร? จึงจะให้กิจธุระอันดังนั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์ หมดจดบริบูณ์สิ้นเชิง ตลอดความทั่วทั้งหมดทั้งปวงได้ จบ แล้วว่าไปตามแท้จริง”

ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net