วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง Tejo Atitejo : Post 5 Jan 2020 —


ข้อมูลส่วนตัว นาย นิรุตติ์ โชติลิปิกร
เพื่อใช้ประโยชน์ ตามการเผยแพร่ไปตามเทคโนโลยีฯ
ข้อมูลตามวันที่ 05-01-2020

“พวกเรา -ท่าน หาคุยกันไปแก่ความอันเป็นศิริ เพื่อเป็นไปแก่งานที่เรารัก แก่งานแห่งรัฐ แด่แขวง และตำบล ลงไปในประเทศ เพื่อจะจำเริญขึ้น หากมีเรื่องมาให้เห็นด้วยกัน พวกเราก็รู้แล้ว

ว่าพวกเราไม่กล่าวอย่างคนกะล่อน, และไม่จำเป็นที่เราจะอวดสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยไม่มีเหตุผล, เพราะพวกเรา พึงแต่จะอวดสิ่งที่อยู่ในใจเท่านั้น เพื่อจะให้ทุกคน ทุกท่าน แลเห็นว่า “สิ่งใดคือสิ่งสำคัญแก่จิตใจ” นับต่อไปจากนี้ ในวันหนึ่ง วันหนึ่ง,

เดี๋ยวนี้! ที่ไหน! พวกเราทุกคนรู้ว่า พวกเราอยู่ในเดชอันเป็นศิริโสภาค ตลอดเวลา, แล้วมีบ้างที่คิดกันว่า “เราอ่อนแอ อยู่ในเดชนั้น!”, พวกเรา -ท่านจะพูดถูกหรือ? ซึ่งคำศัพท์ ว่า “เดช” ย่อมแปลว่า อ่อนแอ! หรือ?, โปรดจง ว่า แก่ความจริงของพวกเรา -ท่าน ที่กำลังจะพากันให้ดำเนินไป

ข้าพเจ้าถึงว่า ขอเถิด ว่า ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงราษฎรคนหนึ่ง เช่นที่ได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใคร่ในคุณธรรม และถือความเห็นแก่พระเจ้าที่ดีงาม, ถึงแม้แต่พวกท่านพวกหนึ่ง จะเห็นว่า ความดีงามนั้น เป็นความอ่อนแออยู่ในเดช ของพวกเราพวกหนึ่ง เช่นนั้น หรือ?, ทั้งนั้น เท่าที่คนจะพาลไม่หารือแก่กัน ให้กระทำไปถึงความไม่ระงับ สงบตน ให้เรียบร้อยลงไปแก่สิ่งใดบ้างเลย ที่ซึ่ง แก่งานที่เรารัก แก่ความวัฒนาไปตลอดแห่งรัฐ แด่แขวง และตำบล แก่ความควรที่ตนจะมีเดช และอยู่ในเดชกันมากต่างหากเล่า เป็นตามความหมายที่เป็นจริงแท้ ของคำนี้, ลงในเดชทั้งปวงสิ้น, ฉะนั้น พวกเรา -ท่านจึงสามารถจะธำรงซึ้งแก่จิตใจ ถึงซึ่งความมีศิริจะถือไว้ โดยที่ตนเองไม่ให้เกิดกระทบกระเทือนไปถึงความดีงาม และบทคุณธรรมอันเป็นหลักสำคัญ ที่ตั้งไว้เป็นการปกครอง ที่ถูกครรลอง ไปเฉพาะก็แต่ความดี

ฉะนั้น จงมองหาเทียบดู ตามหนังสือ กันเถิด อันควรที่มีเหตุ ให้คนกล่าวทั้งนั้น ข้าพเจ้าถึงให้ตน ยกบทประโยค ขึ้น นำมาแสดงบ้าง ดังต่อไปนี้ -. ‘กถํ วญฺฌา ลเภ ปุตฺตํ ปิยา จ สุภคา สิยํ กึ ทชฺชํ เกนุปฏฺเฐยฺยํ กถํ คจฺเฉยฺย สุคฺคตินฺติ ฯ’. ความค้นไปโดยมากแล้วอย่างนั้น กระนั้นถึงให้เห็น และพบอุปสรรคต่อการถ่าย การแปร ข้อมูล แก่พระกถาศัพท์ คือ กะถัง วัญฌา 1, สิยัง 1, กิง ทัชชัง 1, เกนุปัฏเฐยยัง 1, ทั้งหมดลงแก่ความบทพระกถา มี 4 แห่ง, โดยตลอดประโยชน์แด่พระปริยัติสัทธรรม ด้วยศัพท์สิ้นทั้งปวง ฉะนั้น ตลอดจนสิ้นเวลา ทุกเมื่อ”

ดูบริการสำหรับประชาชน ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net