วันที่ จันทร์ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง Bhariyo Atibhariyo : Post 6 Jan 2020 —


ส่วนโอกาส ของข้อมูลที่มีมาแต่เหตุ
เพื่อใช้ประโยชน์ แก่การเผยแพร่ไปตามเทคโนโลยีฯ
ข้อมูลตามวันที่ 06-01-2020

“ความว่า อะไรกัน! บทความที่คนควรจะโหวตจริงๆนั้น ไม่มีคนโหวต ยิ่งมีโอกาสเหมือนจะกระเทือนความจริงอย่างเร้นลับได้ด้วยแล้ว ก็เหมือนจะยิ่งไม่มีคนโหวต, คือพวกเราหมายถึงข้อความ ที่ใส่ใจ และเป็นการใส่ใจ ที่มีเหตุมีผล ดีตามสมควร อย่างที่คนควรจะมีจริยะธรรมทางการเขียน ทั้งปวง ทั้งหมด ทำได้ แล้วกระทั้งลงการคาดหวังว่า น่าจะมีการสนทนากันมากยิ่งขึ้น ในเรื่องดังนั้น แต่กลับกัน เพราะเหมือนยิ่งไม่ค่อยมี หากว่าคนจะต้องคลิก หรือต้องเขียนต้องคุยไปกับคนที่เขียนบทความนั้นๆ ออกไปโดยตรง”

“ซึ่งก็ไม่ทราบว่า จิตใจ แม้จิตใจที่เหมือนของเราเอง ตามบทบาท ก็ตาม ว่าแต่เราจะต้องคำนึงถึง คืออะไรกัน หรือไม่ต้องคำนึงถึง คืออะไรกัน จึงควรจะเกริ่น หรือพูดว่ากล่าว ตอบคำสำทับ ต่อกันและกันไปได้ทั้งหมด, อย่างนี้ ข้าพเจ้าถึงคิดว่า คงคิดหนักกันทุกฝ่าย ทุกคน, ถึงต้องมาพิจารณา ว่า ควร ให้มีการคลิกถูก คลิกผิด ทำเครื่องหมาย แจกประเด็นการอ่านตรวจทาน ซะดีกว่า คือถ้าเห็นว่ามีคำเขียนผิด ก็คลิกกากบาทลงไป ถ้าเห็นว่าไม่มีคำเขียนผิด ก็คลิกเครื่องหมายถูก อวดว่าคนหนึ่งนั้นๆตนก็ได้อ่านตามไปแล้วนะ ให้สนใจตรวจพิสูจน์ แล้วแลดูอยู่ เป็นต้น”

“ซึ่งว่า ก็จะไม่ผิด คติทางการอ่าน -การเขียน อย่างไร? ยิ่งไม่ผิด, เพราะว่าทั้งนี้ ทั้งตนจะให้ชื่นชอบ หรือให้ไว้แต่การให้เชิญ อวดข้อความอภิปราย หรือต้องแสดงความเห็น อย่างนั้น มันก็น่าแต่การจะปวดสมองมากกว่า เพราะอาการจะอ่านได้บ้างนั้นๆ ไม่ใช่คนเราจะอ่านมากได้ทุกเวลา หรือว่าจะตกลง ให้มีการใส่รูปการ์ตูนสติกเกอร์ ที่แท้ก็เหมือนกัน ที่ซึ่ง ก็อาจจะไม่ได้เหตุผลอันที่เป็นสาระครบคลุมไปหมดทุกๆอย่าง อย่างเพียงพอ, ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ที่ไหนทั้งหมดก็น่าจะมีปุ่ม หรือช่องที่ให้คลิกว่าได้อ่านตรวจทาน ฉะนั้น ว่าอ่านตรวจแล้ว พิสูจน์ว่าถูกหรือผิด แก่หนังสือ, อ่าน แล้วบอกไป ว่าไม่เห็นมี หรือคลิกบอกไป หากพบเห็น ว่ามี”

“แต่ทั่วไปหมด มีแต่คนจะให้คลิกชอบ คลิกโหวต หรือไม่ก็คลิกลงรูปสติกเกอร์ หากเมื่อไม่ลงความเห็น ต่อแต่ทั้ง ที่การอ่านตรวจทาน เป็นเหตุ เป็นผล ชนิดที่ดี เต็มที่สุจริตตรงธรรมะคติ แก่บัญญัติทางภาษา มากดียิ่งกว่า แต่ก็ยังไม่ให้พบว่า มีใครทำช่องคลิก ให้ตรวจให้กระทำ แก่เอกสาร บทความที่เขียนกันขึ้นใหม่ๆ นั้น กับเว็บไซต์นั้น ซึ่งอาจจะให้เหตุผลถึงการตรวจต่อกันไปได้ ด้วยเหตุผลทางหลักภาษา ซึ่งไม่ใช่ว่า จะไปพูดกันอยู่แต่ที่โปรแกรมแปลภาษา ที่เสิร์ชเอนจินเป็นผู้แสดงเท่านั้น, เพราะว่าที่ใดมี ที่ต้องตรวจไปแค่เฉพาะภาษาเดียว เพียงเท่านั้น ก็ยังมีงานเขียนที่ต้องให้อ่านพิสูจน์ ให้ต้องตรวจ กันอยู่มากจริงๆ”

“แล้ว เตือนคน!ไปกับธรรมะ มีเหตุ เฉพาะเมื่อมีเหตุ หากใฝ่ คนใคร่ใส่ใจอยู่ ไม่มากก็น้อย ต่อไปก็น่าจะมีประโยชน์ดีพอ เพราะพอใจแก่ตัวสติปัญญานั้นไล่เรียงอยู่ตลอด ไปจนกว่าจะถึงที่ ที่มีข้อความไว้ให้พบเห็น และได้มีบทการพิจารณา ที่ลุ่มลึก มากยิ่งขึ้นไป ในที่ระหว่างอักษร ต่ออักษร หรือบท นั้นเอง ที่พวกเราต้องใช้จิตใจหยั่งลง ไปค้น ไปทราบ กระทำ เป็นคำซึมซับรับรองไว้ด้วยใจ ในชนิดที่ลึกซึ้ง, แล้วซึ่งวันหนึ่ง นี้ ก็ด้วย พวกเราก็ควรจะต้องเป็นไปด้วยกัน กับพระบาลี บทนี้ ดังนี้ -. ‘ปุริโส  ภิกฺขุํ  ปหิณติ  คจฺฉ  ภนฺเต  อิตฺถนฺนามํ มาตุรกฺขิตํ พฺรูหิ  โหหิ  กิร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยา  ธนกฺกีตาติ  ปฏิคฺคณฺหาติ วีมํ สติ  ปจฺจาหรติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  ฯ’. ความค้นไปโดยมากแล้วอย่างนั้น กระนั้นถึงให้เห็น และพบอุปสรรคต่อการถ่าย การแปร ข้อมูล แก่พระกถาศัพท์ คือ ภิกขุง 1, อิตถันนามัง 1, มาตุรักขิตัง 1, วีมัง สติ 1, ทั้งหมดลงแก่ความบทพระกถา มี 4 แห่ง, โดยตลอดประโยชน์แด่พระปริยัติสัทธรรม ด้วยศัพท์สิ้นทั้งปวง ฉะนั้น ตลอดจนสิ้นเวลา ทุกเมื่อ”


ดูบริการสำหรับประชาชน ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net