วันที่ อังคาร มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง ใช้ข้อมูล ดูข้อมูล และฝากข้อมูลไว้ฟรีๆ : Post 7 Jan 2020 —


ส่วนโอกาส ของข้อมูลที่มีมาแต่เหตุ
เพื่อใช้ประโยชน์ แก่การเผยแพร่ไปตามเทคโนโลยีฯ
ข้อมูลตามวันที่ 07-01-2020

“กระทำตามจังหวะของสมาชิก ไปให้ได้ตลอดบ้างดีกว่า นำเรียนกันแบบนี้ เพราะพวกเราก็มีกันอยู่ไม่กี่คนแล้ว ในทุกเรื่องที่จะนำมา เทียบ ดูบท ไปตามแบบแต่ละแห่งของการจะใช้ข้อมูล ดูข้อมูล และฝากข้อมูลไว้ฟรีๆ ได้โดยการให้ทำสมมุติ บัญญัติต่อกัน ด้วยกันไป ตามทิฐิและประโยชน์ ที่จะต้องเข้าใช้งาน ด้วยกันไปตามสมควร”

“ซึ่งว่า หากว่าเราจะทำ สิ่งใด แล้ว ทำในสิ่งที่จะทำให้ตนเองทำได้ แล้วได้อยู่ด้วยกันตลอดไป แล้ว หากเห็นว่า เรา -ท่าน คงอาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องกิน หรือเรื่องได้มีที่อาศัยให้เอนตัวลงนอนบ้าง ในความมีพื้นฐานดังนั้น บางคน เห็นแต่ความไม่ต้องห่วงจนจบไปแล้ว แต่บางคนยังไม่จบ เพราะต้องห่วงไปแต่การมีน้ำใช้ ไฟสว่าง และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต, หมายความว่า เราต้องมีค่าใช้จ่าย เพื่อจะให้มีสิ่งเหล่านี้ เป็นปรกติธรรมดา”

“คือว่า เรื่องดั่งนี้เอง ที่รัฐบาลควรให้ทุกคนทั้งหมดได้พึ่ง เพราะว่าบ้านเรือนของคนธรรมดาบ้างเหล่านั้น ในทุกแห่งหน ก็ได้มีศีลมีธรรม หรือจริยธรรม ในการธำรงคุณความดี สม่ำเสมอ ไปพร้อมกับหน่วยงานของราชการ หรือของรัฐก็อาจทำได้ โดยมากบ้างน้อยบ้าง ฉะนั้น ที่พอตนจะกระทำได้ ก็มีโดยทั่วไป, แต่ว่า ก็ไม่อาจจะได้ซึ่งน้ำใช้ ไฟสว่าง ทางถนน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบฟรีๆ ตามที่รัฐบาล ธรรมดาๆ ทำดีแล้ว แล้วด้วยทั้งหมดทำงานของราชการเอง จะจัดสรรด้วยเงิน หรือจะด้วยวัตถุ อันที่จะสามารถกระทำลงไว้ให้แก่ราษฎร ทั่วไปทุกคนที่เป็นประชาชนไทย จะได้มีใช้ โดยที่ไม่ต้องห่วงกังวล”

“ทั้งหมด อยู่ในเรื่อง ของความห่วงกังวล เช่นนี้ มีตลอด บางทีที่เราพิจารณา ก็เห็นอยู่แล้วว่า มันเหมือนเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย เท่านั้น แต่ก็ต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาเลย เหมือนว่าตนเองยังมิได้มีทรัพยากร หรือได้ส่วนแห่งทรัพยากรนั้นไปตามยุติธรรม, เพราะคิดดูเถิดว่า คนๆหนึ่ง หลังจากขอข้าวน้ำ ขอเสื้อผ้า แลดูหาที่ซุกตัว พอที่ ได้อยู่ได้กินแล้ว พอที่จะมี ได้น้ำใช้ และได้ไฟสว่าง ไปตามหนทางแล้ว ‘เรียนธรรม’ กระทำความสงบและสันติสุข ในคุณธรรม ไปในแบบต่างๆอยู่ ในการเป็นไปอยู่ของตนๆ ก็จะต้องว่า ใช้น้ำใช้ไฟกันอีกสักเล็กน้อยเท่านั้นแหละ และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้าง ‘เพื่อกิจธุระเชื่อมโยงไปถึงสิ่งสัมพันธ์จำเป็นอันนั้นๆลงไปตามข้อมูล’ ซึ่งก็ยังต้องอาจว่าแค่นั้น!มันก็เป็นทรัพยากรเล็กน้อยทั้งนั้น เพราะสัญญาณมันมีอยู่ในโอกาส ในที่ของอากาศ”

“แต่ว่า!ความเล็กน้อย อย่างนั้นเอง เป็นทุกข์แน่!นัก, หากพวกเรา -ท่านมองพิจารณา และคิดเห็น อย่างถี่ถ้วน ลงไปในด้านแห่งการประชาสังคม ลงไปแลดูความเป็นอยู่ ที่มุ่งเป็นไปอย่างสันติสุข เพราะจะไปด้วยความมีส่วนแห่งทรัพยากรเล็กน้อยเหล่านั้นด้วยกันไปตามยุติธรรม ของการที่ตนได้มีประเทศ และการตั้งอยู่ของประชาสังคม”

“อันความอย่างนี้ ดั่งนี้เอง ข้าพเจ้าก็ได้พิจารณามาอยู่เรื่อยๆ ว่าหนัก ว่าเบา ลงไปแก่ชีวิตตนที่แลเห็น และคิดใคร่ครวญ อยู่แทบจวนจะตลอดเวลาชีวิตอยู่แล้ว ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมา ยังไม่ทันจบ เรื่อยๆ จนถึงเวลาปัจจุบันนี้ ตนได้อายุมากถึง 40 กว่าปีเศษ, ก็ยิ่งตระหนักแน่! ว่าประชาสังคมเรา ประเทศของเรา ขาดความยุติธรรม ในการปันส่วนแห่งทรัพยากร อันเป็นปรกติพื้นฐาน ที่ซึ่งจะอำนวยสุขไปตามธรรมดานั้น ให้เกิดขึ้น เป็นที่ยังขาดความยุติธรรม อยู่อย่างยิ่ง และอย่างแท้จริง”

“ซึ่งรัฐบาล และการประชาสังคมของชาติเรา จะมัวอาศัยวัด โบสถ์ มัสยิด หรือการตั้งโรงลัทธิทางศาสนาของอะไรอื่นไม่ได้! ท่านจะมาอ้างว่า ให้สิ่งประการเหล่านั้นช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ได้! เพราะว่า! เพราะอันทุกการณ์แก่สิ่งเหล่านั้น มี! แต่!ย่อมยังไม่นับว่า เป็นพื้น! เป็นปกติ ย่อมไม่ว่าเป็นพื้นฐาน หากแต่คนนับไปถึงความเป็นยอดเท่านั้น, ถึงทุกสิ่งว่า คนเรายังคงได้อาศัยความเป็นยอด บ้างเท่านั้น  ธำรงตน ที่จะให้ตนอาจได้พอถึงสิ่งอำนวยสุขบ้าง ด้วยความหวัง ที่ตนเองต้องการมีชีวิตอยู่ไปตามส่วนแห่งทรัพยากร ตามปกติ”

“แต่นั้น ถึงที่ถูก! รัฐบาลของประเทศเรา และการมีประชาสังคมของเรา ในทุกระดับสังคมของประเทศ ที่ซึ่ง มีใจดี จงขวนขวาย จะต้องจัดให้มีน้ำใช้ ไฟฟ้าสว่าง และปัจจัยพื้นฐาน คือพื้นของข้อมูลลงถึงได้  ให้พบมีสิ่งจำเป็นเหล่านั้นได้, ตามที่ตั้ง ที่ซึ่ง พวกเรา -ท่านจะต้องจัดให้มีสิ่งเหล่านั้นไว้ เพื่อการที่จะได้เข้าถึงส่วนแห่งทรัพยากรนั้นๆได้ปกติ ในทุกๆที่ตั้ง คือ ทุกบ้าน ทุกครัวเรือน ตามสำมะโนประชากรดีแล้ว จะต้องมีส่วนพื้นฐานแห่งทรัพยากร ให้ใช้อยู่  และมีความเป็นอยู่ได้ โดยที่มิต้องเสียแรง หรือเสียใจไป เป็นความห่วงแก่ความกังวลแก่อะไรๆเพิ่ม, ทั้งๆที่ตนเองก็มีส่วน อยู่ในพื้นฐานแห่งทรัพยากรดั่งนั้น อยู่ทั้งหมดเป็นธรรมดา”

“ซึ่งโอกาส ที่จะได้ น้ำใช้ ได้ไฟฟ้าใช้ ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ ไปตามที่ตั้ง รัฐบาลไม่ควรจะต้องให้ราษฎรห่วงกังวลเลย อย่าให้ประชาราษฎรของพวกเราทุกท่านทั้งหมด ท่านต้องมาทุกข์เรื่องนี้กันเลย หากเมื่อคิดพิจารณาให้เห็นแล้ว ว่า ทุกคนมีส่วนและมีสิทธิ์อยู่ในทรัพยากร ด้วยสำคัญ เป็นไปโดยปกติไปตามธรรมดา ที่สติปัญญาตามธรรมดาๆ เราจะต้องให้การจัดสรรกระทำไว้ได้เป็นพื้นฐาน เป็นพื้นแก่ทุกๆเรื่อง แก่ทุกๆที่ตั้ง อันที่ความมีซึ่งทรัพยากรมากดีอยู่แล้ว แล้วเราจะมอบให้ไว้แด่ทุกๆครัวเรือนเช่นนั้นได้”.


ดูบริการสำหรับประชาชน ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net