วันที่ พุธ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง “เขาคงเอาแต่แก่นความ พูดแต่ว่าไม่เป็นอะไร!”


ส่วนของข้อมูลที่มีมาแต่เหตุ
เพื่อใช้ประโยชน์ แก่การเผยแพร่ไปตามเทคโนโลยีฯ
ข้อมูลตามวันที่ 08-01-2020

“มีแต่คนแก่นๆ เห็นอยู่แล้วว่า แก่น!กันหมดเลย อันนี้เราดูไปจากคนใกล้ๆ และเรื่องราวของเราเอง, อันซึ่ง คนอื่นๆ ทั่วไปเขาก็ย่อมจะว่า นั่นมันไม่ใช่สถานการณ์!โลก, ดูคำศัพท์ ว่า “แก่น” ดังนี้ หมายความว่า ทำทีอวดๆ หรือกล้าๆ และมั่นใจอยู่ ไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปเรื่องไหน ก็ย่อมพบเห็นคำพูด หรือทีท่าอยู่เสมอว่า ออกคล้ายยียวน! อวดว่าตนยังมั่นใจอยู่, ก็สตรีบรรดาที่อยู่โดยรอบชีวิต ของข้าพเจ้าทั้งนั้นแหล่ะ โดยมากทั้งหมด ก็เป็นดั่งนั้น”

“ซึ่งโดยพื้นนิสัย ก็ว่ากันไป ตามแต่ลักษณะ ที่ออกว่า จะคล้ายยวนแล้ว ก็ออกทีท่าว่า มั่นอกมั่นใจอยู่ในตนเองกันมากอยู่ทั้งนั้น, จึงว่า ข้าพเจ้า เรานี้ ได้อยู่ใกล้ ได้พบเห็น ก็แต่คนแก่นๆ!, ไม่ว่าจะเกิดเหตุการเพียงไหน หรือต่อจะให้เกิดสงครามโลกอย่างไรจักรวาล ก็ไม่อาจมีพลังอะไรมาสั่นคลอน บอกให้หวาดหวั่น ให้เปลี่ยน แปรกระบวน ในคนแก่นของเรา อะไรได้, ฉะนั้น อย่า!พูดเลย ปัญหาอะไรที่พวกเรารู้อยู่นี้ ก็พอแต่แค่รู้ แต่แค่เห็นก็พอ อย่าไปเกรงจริงนัก อาทิกรรม! ลงแต่ว่า พวกสตรีเขาอาจจะรู้สึก, หมายถึงไปเฉพาะก็แต่เรื่องของพวกเรา”

“สตรีเท่านั้น เป็นคนแก่น! ให้เห็นแต่ว่า นอกจากความจริงจากรัฐบาลฯ เราต้องฟังให้หนักและพิจารณาด้วยดี เพราะมีหน้าที่ ไปกับพระกรณียกิจ, แต่ว่า! อันอื่นๆแล้ว หาดูแก่น!กันสาเถิด เพราะข่าวสงครามโลกจักรวาล โลกระเบิด สงครามอะไรพวกนั้น ก็ดี เราไม่รู้กับเรื่องปัญหา เทียบไป ก็คงดั่ง เป็นเรื่องไม่มีกรรไกรตัดเล็บ หรือกรรไกรตัดเล็บไม่คม แค่เท่านั้นเอง, ไม่ใช่เรื่องตนจะมามัวหวาดกลัวหวั่นเกรงอะไร เพราะเราก็รู้กันอยู่ ว่าครั้งจะรบทัพจับศึก กระทำประการไร! ประวัติศาสตร์ชาติเรามี หารือรู้จะต้องทำอะไร ก็รู้อยู่ และก็อาจกระทำไปได้เลยทั้งนั้น ด้วยความรับผิดชอบ”

“เช่นนั้น ด้วยการที่เราจะเห็น คนแก่น! ฉะนั้น ตนก็จึง ...ก็ขอเป็นเหมือนดั่งพูดแทน และขอเถิดว่า พวกเรา -ท่าน จงอย่าตื่นตูม อะไรไปมากนักเลย ข่าวคราวทุกข์ยากแสนเข็ญ! นั้นก็จริง แต่เพราะเป็นดั่งเทวะทูตปรากฏมาก มิใช่? ฉะนั้น ก็จึงยิ่งเป็นดีต่อหมู่เรา ที่เสียสละอยู่แล้ว แก่เรื่อง อันตัวคนของชาติเราเอง กระทั้งผู้รู้เรียนหลักธรรมะสังเวช และการปฏิบัติตนไปให้ใจสงบ”

“พวกท่าน อย่าให้ได้ต้องอาย คนแก่น! ของเรา อะไรกันนัก สนใจที่จะศึกษาตนวิจัยตนไปตามหน้าที่ กันอย่างหนักแน่นมั่นคงเสียบ้าง ให้มั่นคงดั่งภูเขาทลาย สลายลงเมื่อนั้นก็เหลือตั้งองค์เป็นพระพุทธรูปแทนอยู่ ก็ยิ่งจะเป็นดีที่สุด, ไหนๆ ปลายธงโน้น เราชูธงขึ้น รู้ยกสัญลักษณ์แก่ใจไว้เป็นยอด อย่างสูงสุด ก็ต้องใช้หลัก ใช้เสา ใช้แก่น หรือแกนแห่งอะไรๆ ยกขึ้นไป มิใช่หรือ?, ข้าพเจ้าว่า บางที่เขาก็อาจจะหลอกเราต่างหาก ต่อการเสนอในสิ่งเหล่านั้น อำพราง โดยที่ไม่ให้รู้ว่า รอบทิศ มีเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวางมาแต่ที่ไหนๆ ซึ่งเขา ก็ต้องมีคนแก่นๆ!ของเขาเหมือนกัน และควรว่าดังนี้”

“อย่างนี้ ว่า! ความจริงเป็นอย่างไร? เขาเองก็เหมือนกัน หากเขาไม่ได้เห็น หรือได้มีคนแก่น!อยู่ ตัวอย่าง เขาก็จะต้องเป็นบ้า คลั่งใจขึ้น และก็จะไม่อาจสงบนอนหลับลงได้สบายใจเลยสักเวลา ก็เป็นอย่างที่พวกเราเป็นอยู่นี้ ก็คือมี บรรดาสตรี เหล่าที่มีทิฐิมั่นคง และใจดี อยู่แก่ใจ ในความแก่นแก้วนั้นๆ อยู่สิ้นทั้งปวง พวกเราก็ถึงได้นอนหลับสนิท และไม่คิดกระทำตัวเกินไปกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้อะไรเสียหาย, อย่างนั้นจะต้องรู้ความจริงกันก่อน แลไปให้เห็นแก่นของเขาก่อน”

“คือการที่เราสืบ หรือตรวจดูข่าวว่า พวกเขายังกินได้ นอนหลับ และยังกระทำจริยาทางศาสนาได้ดี ไม่ผิด เช่นนั้น, ถึงต้องสรุปว่า บุรุษเหล่านั้น จะเป็นอะไรไป มีมาแต่เหตุ ให้เห็น ส่วนมากเป็นพวกรูปหล่อสูงใหญ่ แล้วก็พากันอยู่ดี อยู่กันไปตามประสาของคนชาติพันธุ์ประเพณีอันนั้น มาช้านาน, ซึ่งก็เหมือนอย่างพวกเรานั่นเอง ที่จะดี จะชั่ว จะร้าย จะเลว จะเจ็บ จะปวด จะทุกข์ จะยาก แก่เรื่องราวอะไร!เพียงไหน จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม, ก็เป็นเพราะว่าใจ ได้แก่น! มีแก่น! หวังแก่น! “ลงแล้วเป็นแก้วแก่น!” ใจยิ่งดีจะปรารถนา ก็คือ บรรดาคนแก่น! ของเรา -ท่าน ชื่อว่า “สตรีที่ดี” พวกที่รายล้อมเราอยู่ปกติทั่วไปดั่งนี่เอง ที่จะทำให้เราเป็นอะไร? หรือไม่เป็นอะไร!”


รายการแนะนำคำศัพท์ สำนักราชบัณฑิต ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net