วันที่ อังคาร มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : “ข้อความ เล่ม 27 หน้า 368 บรรทัดที่ 18”


 

ประพฤติทำนองมั่นกังวานละออง
ปัญญาดำริตรองเจริญคุณสม
วรรณะเพทยินดีเกียรติกรม
เรืองเรื่องนิยมบรรดาประกาศประการ
 
วันอยู่แล้วก็ย่อมได้เห็นดี
วานนั้นมีก็ย่อมแลเห็นศาส์น
วันพรุ่งรุ่งเรื่องเริงสำราญ
สุขสรงลงนิพพานพร้อมยศจรดไวย์
 


บัตรประจำตัว ...........
ส่วนของข้อมูลที่มีมาแต่เหตุ
การเข้าช่วยทุเลาสถานการณ์ เขียนผิด!พิมพ์ผิด!
ข้อมูลตามวันที่ 14-01-2020

“ถูกไหมว่า ถ้าเราตั้งโจทน์ให้ถูก ว่าเราจะไม่คลุกคลี
หรือเข้าอยู่ด้วยผู้คนอยู่ตลอดเวลา จะทำอย่างไร? อาทิ!
เราก็ให้ตนอาศัยเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
อยู่เสมอๆเหมือนกัน, เช่นนี้
ตนจึงเป็นที่อิดหนาระอาใจแก่ตนเอง ตราบจนทั่วทุกเวลา
เป็นเช่นนี้ ถึงสิ้นสติปัญญาจะค้นอยู่เดี๋ยวนี้ ในอะไรๆก็ตาม
ตนก็ยังหาคำตอบอะไรให้เตือนใจแก่ความข้อนี้ ไม่ได้

ฉะนั้นต้องว่าถูก! ที่เราจะอวดตนเอง
โดยไม่คิดว่าคนอื่นๆเขาเป็นคนอื่น ก็ถึงจะถูก เช่นว่า
“เราจะอวดตัวเองอย่างไร?” เช่นนั้น
แล้วค่อยกระทำออกไป แต่แง่ดีถ่ายเดียวจึงจบ, ซึ่งว่า
การณ์กรณีดังนี้ มันก็ต้องอยู่ในรูปของคำถามได้เหมือนกัน
แต่ว่าสาระที่แท้ ย่อมไม่ใช่เพราะความสงสัยอะไร,
เพราะอะไรว่า! พอเรื่องแค่ตนใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเป็นแล้ว เช่นนั้น
ตนก็ไม่ควรไปมัวคิดสงสัยอะไร?
อันนอกไปกว่าอินเทอร์เน็ตมันเสีย! ถ้ามันไม่เสีย
มันก็ไม่ต้องน่าสงสัย?อะไร!

เรื่อง พอแค่นี้เถอะ เตือน!ใจ เราก็รู้อยู่แล้วว่า
เราจะเติมกำลัง เพิ่มพูนแต่การมหัศจรรย์ให้มุ่งตรงไปถูก
ก่อตัวแต่บททุเลาแก่สถานการณ์ อันเขียนผิด!พิมพ์ผิด!
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก
อันเป็นแบบฉบับที่เป็นต้นแบบตัวอย่างข้อมูล
ลงสลักฉบับที่ปรากฏข้อผิดพลาดให้รับผิดชอบไปด้วยกัน
แล้ว ด้วยฉบับอันที่คงไว้แพร่กระจายสิ่งดีงาม
สืบมาเป็นรากฐาน ตามการสอนฉะนั้น ฉะนั้น
ในสื่อนี้ที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้, แม้แก่เราเอง
เราก็จึงเข้ามาเสริม
เพิ่มส่วนที่จะเตือนตนให้ทวีบทดีเป็นที่ยิ่ง ก็เท่านั้น
ย่อมเป็นอันจบแล้ว ทำไม?, ดังนี้
จึงเรามิต้องการสงสัยอะไร
ถึงตนต้องมัวมากล่าวคำถามแก่ตนว่า
“เตือนตนเองถูกหรือไม่ถูก!”
ที่ตนต้องเข้ามาคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่ด้วยผู้คนต่างๆมากมาย,

ซึ่งทั่วๆทุกหนแห่ง ฉะนั้น คนต้องเข้ามามาก
เพื่อมายังที่อยู่แห่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้ปรากฏไว้
ด้วยสิ่งอันซึ่งเป็นสิ่งกลาง อันความที่ทุกๆคน
ต่างก็เข้ามาอาศัย ก็แต่เบื้องบาทแห่งความดี
ของวิชาหนังสือ”

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net