วันที่ พุธ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Fake News เสี้ยมขัดแย้งศาสนาต้นตอจากธรรมกาย


Fake News เสี้ยมขัดแย้งศาสนาต้นตอจากธรรมกาย

 

**  ข่าวนี้เท็จ ไม่ได้หมายถึงว่า ข่าวอื่นจะเท็จหมด. **

แน่นอนว่าในเรื่องเผยแพร่ข่าวย่อมมีทั้งเท็จและจริง ผู้อ่านต้องใช้พิจารณาเอาเอง

   ผู้ปล่อยข่าวเท็จเรื่องมุสลิม ถ้าแม้นเขาเป็นชาวพุทธ แต่การกระทำของเขาเช่นนั้น เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มพุทธนั้นๆของเขาเอง และะจะทำให้ข่าวจริงเรื่องมุสลิมบางกลุ่มที่รุกรานครอบงำหรือทำIslamization โดนปฏิเสธตีทิ้งหมดหรือไม่น่าเชื่อถือไปด้วย 

   กลุ่มพุทธที่จงใจสร้างข่าวเท็จทั้งที่รู้ ก็คือแนวร่วมมุสลิมโดยปริยายนั่นเอง ดีไม่ดีมุสลิมแอบแฝงบางคนสร้างข่าวเท็จเวอร์ๆ เพื่อให้ชาวพุทธสับสนไม่เชื่อถือข่าวเด็กเลี้ยงแกะต่อไป ต่อไปพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อ ดังนั้นการปกป้องพุทธศาสนา ต้องใช้ความจริงความถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้ผล ไม่ใช่ต่อต้านความชั่วด้วยการทำชั่วเสียเอง


    กลุ่มชาวไทยที่ต่อต้านคัดค้านมุสลิมบางพวก (คิดว่าเป็นส่วนน้อยของชาวมุสลิม แต่เป็นกลุ่มทำงานมีบทบาทมีอิทธิพลทางการเมืองการปกครองการศาสนา ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ก็คือคนไทย ที่ทำมาหากินสุจริตที่ไม่ก่อปัญหา หลายคนก็รักชาติยิ่งกว่าคนไทยทั่วไปหลายคนเสียอีก) มีหลายกลุ่ม ไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มธรรมกายเท่านั้น หลายกลุ่มหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับธรรมกาย

     บางคนบางกลุ่มเคยต่อต้านธรรมกายมาด้วยซ้ำ  อย่าเหมารวมว่าพวกที่เอาประเด็นมุสลิมบางกลุ่มที่กำลังทำIslamizationมาตีแผ่เปิดโปง เป็นธรรมกายทั้งหมด และอย่าเข้าใจผิดว่า เขากำลังต่อต้านมุสลิมทั้งหมด แต่เขากำลังรู้สึกว่าศาสนาพุทธและประเทศไทยโดนคุกคามรุกรานเอาเปรียบเสียความมั่นคง จากพวกมุสลิมบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น   และกฎหมายพรบ.หลายฉบับที่ออกมา ให้อภิสิทธิ์พิเศษมากมายแก่ความเชื่อส่วนตัวของกลุ่มชนศาสนาส่วนน้อยจนทำลายสิทธิ์และเอาเปรียบคนไทยส่วนใหญ่และศาสนาอื่นๆ  ทั้งขัดแย้งผิดหลักการกม.รัฐธรรมนูญ   เขาเหล่านั้นย่อมมีสิทธิปกป้องศาสนาพุทธของตนที่มีมาคู่ชาติไทยช้านานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีสิทธิ์ปกป้องประเทศไทยในฐานะหน้าที่พลเมืองไทย และหลายเรื่องที่ตีแผ่เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เห็นๆ เป็นเรื่องที่มีมูล และมีหลักฐาน  ฉะนั้นจึงต้องแยกแยะให้ดี

 อ่านข่าวจากผู้จัดการ

Fake News เสี้ยมขัดแย้งศาสนาต้นตอจากธรรมกาย

https://mgronline.com/specialscoop/detail/9630000002855

 

โดย กบจ้อย

 

กลับไปที่ www.oknation.net