วันที่ ศุกร์ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กฎบัตรนครสวรรค์ส่งเสริมให้นครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะ จัดกิจกรรม Nakhonsawan Art


กฎบัตรนครสวรรค์ส่งเสริมให้นครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะ

จัดกิจกรรม Nakhonsawan Arts on Street

 
 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณตรอกท่าเรือจ้าง ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์ คณะทำงานกฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สถานศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรม Nakhonsawan Arts on Street โดยสืบเนื่องจากกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่

  

 

– สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว

– สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว

– สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย

– สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

– สาขาพลังงานสีเขียว

– สาขาที่อยู่อาศัย

– สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว

– สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุง ฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม

– สาขาสุขภาพและสุขภาวะ

 


 


 

ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำกฎบัตรนครสวรรค์ รับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา ภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูล พร้อมหารือรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งที่ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์มีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

 


 


 

ในการนี้เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวกฎบัตรนครสวรรค์จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาศิลปะต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย อ.ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ , อ.เสนีย์ แช่มเดช , อ.วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ, อ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก การเสวนาดนตรีร่วมสมัยภาคเหนือตอนล่าง : รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง , ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา การแสดง การแสดงเสือทองไหหนำ การแสดงรำถ้วยจีน การแสดงดนตรีกวีศิลป์ การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ร่วมสมัย

  

ขอบคุณ ภาพและบทความจากมวลชนออนไลน์

https://www.muanchononlinenews.com/92587

 

 

 

โดย SmartGrowthThailand

 

กลับไปที่ www.oknation.net