วันที่ อังคาร มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธันวาคม 62 อสังหาฯ ดิ่งเหว


           ในเดือนธันวาคม 2562 นี้มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดน้อยเป็นพิเศษ เนื่องจากได้โหมเปิดไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือโครงการของบริษัทมหาชนมีสัดส่วนเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น นับว่าเปิดน้อยที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่ที่เปิดกลับกลายเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เปิดเผยว่า เดือนธันวาคม 2562 ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวน้อยที่สุดในรอบปี มีโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมดเพียง 15 โครงการ ลดลงมากถึง 52 โครงการจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเป็นที่อยู่อาศัย 14 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 1 โครงการ

            โดยมีจำนวนหน่วยขายรวม 2,276 หน่วย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 15,303 หน่วย (เดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 17,579 หน่วย) หรือลดลงประมาณ 87% และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 11,646 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนก่อน 64,292 ล้านบาท (เดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า 75,938 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 85%

            ภาพรวมโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้แม้จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการลดลง แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนหน่วยขายที่มีราคาขายเกิน 3 ล้านบาท จำนวน 1,292 หน่วย หรือประมาณ 56.8% ซึ่งเกินครึ่งของหน่วยขายทั้งตลาด จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 5.117 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 4.320 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงมากขึ้น

            ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวนเพียง 3 บริษัท คือ บริษัท บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือบริษัทมหาชน 1 บริษัท คือ บริษัท บริทาเนีย จำกัด โดยมีสัดส่วนหน่วยขายจำนวน 22% และผู้ประกอบการส่วนที่เหลือเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ มีสัดส่วนหน่วยขายมากถึง 78%

            ในด้านทำเลที่ตั้ง (โปรดดูแผนที่) มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลาง จำนวน 2 โครงการ บริเวณถนนพระราม 3 (วงแหวนอุตสาหกรรม) ประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย) ตั้งอยู่ในเขตส่วนต่อขยายของเมืองจำนวน 4 โครงการ เช่น ถนนพุทธมลฑล สาย 1 ถนนศรีนครินทร์ และถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 9 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน และชุมชนที่อยู่อาศัยในย่านนั้น เช่น ถนนพระราม 2 (วัดพันท้ายนรสิงห์) ถนนรังสิต-ลำลูกกา ถนนรังสิต-นครนายก ถนนรังสิต-ปทุมธานี และถนนคลองหลวง เป็นต้น 

            คาดว่าในเดือนมกราคม 2563 จำนวนโครงการเปิดตัวใหม่ก็ยังจะน้อยเช่นเดียวกับเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นใหม่ที่แต่ละบริษัทกำลังเร่งทำยอดขายจากการโหมเปิดตัวอย่างหนักในเดือนพฤศจิกายน 2562  จำนวนโครงการในปี 2563 น่าจะมีพอๆ กับปี 2562

 

ที่มา:https://bit.ly/2RzMbt5

โดย sopon

 

กลับไปที่ www.oknation.net