วันที่ พุธ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงงานกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รับจ้างผลิตเหรียญพระ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

" ผู้หวังพึ่งร่มเงาของพระพุทธศาสนา จึงไม่จำกัดว่าจะอยู่ที่ไหน แม้ว่าที่ที่นั้นจะปราศจากโบสถ์ เจดีย์ วิหาร

แต่ถ้าได้เว้นชั่ว ประพฤติดี และทำจิตใจให้สะอาดแล้ว ได้ชื่อว่าอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาทุกสถานที่ดังนี้แล"

 

                                                                                    หลวงปู่จันทร์ กุสโล

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

เทวสังฆาราม  (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี อีกทั้งมีความสำคัญต่อ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เป็น สามเณร เจริญ คชวัตร กระทั่งได้ย้ายมาประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังได้ทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “พระภูมิพโลภิกขุ” เมื่อครั้งยังดำรงพระสมณ ศักดิ์ที่ “พระโศภนคณาภรณ์  ด้วยความสำคัญดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์ ในปีพุทธศักราช 2506 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ด้วยพระราชศรัทธาประสาทะ

 

พระเทพมงคลรังสี” (ดี พุทธโชติ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระมงคลรังสีวิสุทธิ์” และเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย หลวงกัมปนาทแสนยากร เป็นประธาน และ พระสาสนโสภณ (สมณศักดิ์ในขณะนั้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) เป็นที่ปรึกษา

 

ได้มีความเห็นพร้อมกันว่า ในการพระราชพิธีนี้ นับเป็นมหามงคลโอกาสควรจัดสร้างพระพุทธรูปปางประทานพรเป็นที่ระลึกและเพื่อให้ประชาชนได้มีไว้สักการบูชา โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ ‘อักษรพระปรมาภิไธย ภปร’ ประดับเหนือผ้าทิพย์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรม ราชานุญาตทุกประการกล่าวสำหรับพระพุทธรูปที่จัดสร้างนั้น ได้ขออนุญาตใช้แบบพระพุทธรูปของโรงพยาบาลศิริราชที่สร้างขึ้นในคราวงานฉลองครบรอบ 72 ปีมาเป็นแบบ โดยแก้ไขให้นิ้วพระหัตถ์กระดิกมากขึ้นพร้อมเพิ่มผ้าทิพย์ประดับ ‘อักษรพระปรมาภิไธย ภปร’ ที่ฐานด้านหน้าและมอบให้ช่างปั้นชุดเดียวกับที่ปั้นหล่อ “พระพุทธรูปฉลอง 72 ปีโรงพยาบาลศิริราช

 

ส่วนแผ่นโลหะที่จะใช้บรรจุในเบ้าหล่อพระพุทธรูป คณะกรรมการได้นิมนต์ไปให้พระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณในยุคนั้น ลงอักขระเลขยันต์คาถาแห่งละ 17 แผ่น อาทิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯพระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐมหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา และพระคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกอีกหลายรูป

 

กำหนดการเทหล่อพระพุทธรูป วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2506 หลังการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรา ลงกรณ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงบรรจุแผ่น ทองคำ นาก เงิน ลงในเบ้าหลอม พระพุทธรูป ภปร” ทั้ง 17 เบ้าโดยมีพระมหาเถระและพระเถระ รูป ตลอดทั้งพระสงฆ์ในบริเวณมณฑลพิธี 20 รูปเจริญชัยมงคลคาถา โหรลั่นฆ้องชัย เสร็จแล้วเสด็จออกจากมณฑลพิธี

 

วัดเทวสังฆาราม ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ก่อนมอบให้แก่ผู้สั่งจอง โดยรายได้จากการบูชาพระพุทธรูป ภปร ครั้งนั้นได้นำไปใช้ในการบูรณะวัดเทวสังฆาราม สร้างฌาปนสถานและซื้อที่ดินถวายวัดเพิ่มเติมสำหรับ จัดสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเทวสังฆาราม

 


 

ข้อมูล/ภาพ

htps://www.facebook.com/pages/เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน- สายพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต/247297055316599

http://dmbodhiyan.com/quotes?page

http://www.nanacollections.com

https://www.khaosod.co.th/amulets/news_90294

 

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net