วันที่ อังคาร มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง “ภาษาไทยในวันเก่าๆ —4 พฤษภาคม ...”
การใช้คำศัพท์ ว่า “ปลูก”
เว็บไซต์ ข้อมูล ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

โคลงกลอนของ ครูเทพ

+โรงเรียนซื้อพันธ์ผักกาดมาเพาะปลูก, จีนซื้อถูกกว่าไทยให้ฉงน. ยามส่งผักถึงตลาดประหลาดล้น, จีนซื้อคนไทยราคาถูกกว่าพอ. นี้เรื่องจริง[๗]มิใช้อิงนิยายเล่า, เราโดนเข้าทั้งขึ้นทั้งล่อง ...

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔

+... ให้พระบรมวงศานุวงศแลข้าทูลลอองฯ ให้ช่วยปลูกสร้างวัดพระปฐมเจดีย ... แลท่านผู้ที่ ไม่มีนามมีชื่อมาในหมายนี้จะมีศรัทธาปลูกสร้างกุฎีแลศาลาเปนที่พักที่อาศรัยพระสงฆ์ลงไปที่ ...

ไคเภ็ค

+... ฮ่องเต้แต่ก่อนท่านได้สอนให้ราษฎรปลูกห้างปลูกหอปลูกโรงปลูกเรือนขึ้นเป็นที่อาศัยมี ความสุขมาจนทุกวันนี้ แต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพากันบริโภคแต่ของดิบเป็นอาหาร ...

โดย 351_ID

 

กลับไปที่ www.oknation.net