วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 เปิดสอน 3 หลักสูตร รวม 128 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 1. หลักสูตร 3 ปี
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน 55 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 และพนักงานช่างระดับ 2 รรช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2561 และ 2562
- ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่มีรอยสักใดๆบนร่างกาย
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่มีลายสักบนร่างกาย
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้3. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง จำนวน 33 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่มีลายสักบนร่างกาย
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร : 10 - 22 ก.พ. 63
- ประกาศเลขที่สอบ : 5 มี.ค. 63
- สอบข้อเขียน : 8 มี.ค. 63
- ประกาศผลสอบข้อเขียน : 17 มี.ค. 63
- ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 31 มี.ค. 63
- ตรวจโรค : 1 เม.ย. 63
- ทดสอบสมรรถภาพ : 2 - 3 เม.ย. 63
- สอบสัมภาษณ์ : 22 - 24 เม.ย. 63
- ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 63
- เปิดภาคเรียน : 18 พ.ค. 63

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/

ขอบคุรแหล่งที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com


หนังสือแนะนำ
หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์แม้การสอบเข้าสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวง ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบเข้าทำงานในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มากขึ้น ด้วยแนวข้อสอบที่มักจะออกทุกปี คัดสรรมาอย่างดี ครบถ้วน กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกคำถาม ทุกหมวดวิชาจนจนเรียบเรียงมาเป็นแนวข้อสอบที่ สั้นๆ กระชับ ได้ใจความ

จัดเต็มกว่า 1,200 ข้อ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด
เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์ คลิก

สนใจสั่งซื้อหนังสือสอบราชการอื่นๆ คลิก
ติดต่อ
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

โดย BoyServeOrder

 

กลับไปที่ www.oknation.net