วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : เรื่อง “ภาษาไทยในวันเก่าๆ —23 มิถุนายน ...”
การใช้คำศัพท์ ว่า “ศาตรา-”
เว็บไซต์ ข้อมูล ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์

+ฝ่ายองเตียนเลือกแม่ทัพโจฎกตีทัพไทยแตกไป ได้ปืนเครื่องศาตราวุธ ตรวจได้ปืนคาบศิลา ๑๐๕ กระบอก ปืนกระสุนดิน ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ๘ กระบอก ปืนหามแล่น ๑๐ กระบอก ดาบยาวเล่ม ๑ ...

ห้องสิน

+... บุนไทสือได้ฟังก็สรรเสริญว่าสมควรที่จะเป็นแม่ทัพ แล้วสั่งฮุยต๋งฮิวฮุนว่าจงไปอยู่กับบู๊หยงด้วย ให้เกณฑ์พลห้าหมื่นสรรพด้วยศาตราวุธ ครั้นได้ฤกษ์บู๊หยงยกออกจากเมืองจิวโก๋.

ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์

+พิไชยชมพูนัครา. ๏ ปีกป้องกองแซงซ้ายขวา, ยกรบัตร ... งามงอนงอนรถเรืองราม, ราเมศ เสด็จตาม. ตามมีพระทัยกรุณา ... แสงระยับจับเสื้อโยธา, จับแสงศาตรา. แปลบปลาบดังเพลิงไฟ ...

โดย 351_ID

 

กลับไปที่ www.oknation.net