วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 40


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 40  

 

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้มีพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 40 (Thailand TESOL international and PAC  Corference Harmony In Diversity:  ELT in Transcultural Society )

 

โดยมีรศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงสิริสิน นายกสมาคมฯ และ ดร.ศุภนิจ กุลศิริ รองนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน (ฟูลไบรท์) เป็นประธานเปิดงาน ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2563

 

ในงานครั้งนี้มีอาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักวิชาการ ทั้งจากในประเทศไทยและนานาชาติเข้าร่วมงานมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 600 คน ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการกิตติมศักดิ์ อาทิเช่น Professor Joseph Bianco University of Melbourne, Australia Professor Dr.Harry Kucha Kuchah University of Leeds, UK.  Professor Anne Burns University of New South wales, Sydney  Professor Vance Stevens  เป็นต้น

 

ปีนี้ทางสมาคมฯ ยังได้จัดช่วงพิเศษ “ศาสตร์พระราชา” ด้วยต้องการให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติสืบไป

โดย piakiq

 

กลับไปที่ www.oknation.net