วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Topic วันนี้ “ ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี


Topic วันนี้ “ ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี / มอบเงินส่วนตัวสนับสนุนทีมมุสลิมตำบลท่าอิฐ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเมาลิดกลางประจำปี ฮ.ศ.1441 / ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องการร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลท่าอิฐ ”
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น. ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง (สมาชิกวุฒิสภา) , นายจเด็จ อินสว่าง (สมาชิกวุฒิสภา) และนายเลิศรัตน์ รัตนวานิช (สมาชิกวุฒิสภา) พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) , นายอำพล อังคภากรณ์กุล (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) , นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) , นายสมยศ วิชากร (นายอำเภอปากเกร็ด) , นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , เหล่านายก อบจ. นายกเทศบาล และนายก อบต. ทั้งจังหวัดนนทบุรี , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
_______________________
เวลา 12.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) มอบเงินส่วนตัวสนับสนุนทีมมุสลิมตำบลท่าอิฐ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเมาลิดกลางประจำปี ฮ.ศ.1441 โดยผ่านนายสมพร อ่อนหวาน (ผู้จัดการทีม) ณ มัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
_______________________

เวลา 13.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดย นายสิริน ชาวเพ็ชรดี (ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) , นายวิรัตน์ สาลเรศ (เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักสอบสวน 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) และคณะ พร้อมด้วย นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , นายโสภณ ลานทอง (เลขาฯ นายก อบต.ท่าอิฐ) , นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัส (ปลัด อบต.ท่าอิฐ) , นางวรนุช นิลวรรณ (ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าอิฐ) , เจ้าหน้าที่นิติกร อบต.ท่าอิฐ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันช่วยแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกบ้านชาวตำบลท่าอิฐ ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

โดย Nutshinocha

 

กลับไปที่ www.oknation.net