วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ หลวงพ่อเจือ วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ หลวงพ่อเจือ วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงงานกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รับจ้างผลิตเหรียญพระ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ งานส่วนใหญ่ จะมีความสวยงามประณีต)

 

  

                                   “  ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ 
                                   และเป็นรากแก้วของพระศาสนา  ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้
                                   เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัย ของผู้จะมาสวมร่างมนุษย์
                                   ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริง  “
                                                                                  
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

วัดบางแพรก 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  อยู่ในชุนชนชาวสวน ริมคลองบางแพรก ซึ่งเป็นคลองแยกออกจากคลองอ้อมนนท์ มีถนนเข้าวัดแยกมาจากถนนรัตนาธิเบศร์ วัดบางแพรกเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายประมาณพุทธศักราช๒๒๔๐

เดิมชื่อวัดละครทำแต่เนื่องจากวัดตั้งอยู่ริมคลองบางแพรกมีผู้เรียกชื่อวัดตามชื่อคลองในเวลาต่อมาชื่อวัดจึงเรียกกันทั่วไปว่าวัดบางแพรก ตามหนังสือทำเนียบคณะสงฆ์ของกระทรวงธรรมการ พิมพ์เมื่อ ร.ศ.๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ได้มีชื่อวัดบางแพรกแล้ว ดังนี้ “วัดบางแพรก ตำบลบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง พระเหลี่ยมเจ้าอาวาสและตามหนังสือที่กรมการศาสนาได้รวบรวม ชื่อไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้มีชื่อวัดบางแพรกด้วย

วัดบางแพรกได้เป็นวัดร้างในช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยา ล่มสลายเช่นเดียวกับวัดอื่นๆอีกหลายวัดในบริเวณคลองอ้อมนนท์นี้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีชาวบ้านมาอยู่ที่ชุมชนบางแพรก และมีพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาที่วัดบางแพรก  ได้บูรณะจนเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ประจำเรื่อยมา วัดบางแพรก ได้มีการบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดต่อเนื่องกันมาจนถึง พุทธศักราช ๒๓๖๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ได้มีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวชาวบ้านคือหลวงพ่อศิลาแลงหรือหลวงพ่อหิน พระคุ่คนคลองบางแพรก ที่บนบานสิ่งใดมักจะต้องได้นำไข่ต้มขนมตะไลมาแก้บนกันไม่ขาด ปัจจุบันมี #พระครูเกษมธีรคุณ (สรธร ญาณเมธี) ปธ.พธ.บ.ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) 

 

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ 

https://www.facebook.com/WATBANGPRAKE/posts/577316175759811/

https://www.facebook.com/CUKammatanClub/

https://www.facebook.com/pages/เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน- สายพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต/247297055316599            

http://www.nanacollections.com

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net