วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ พระพิมลธรรม( ช้อย )ฐานทตฺตเถระ ..... บล็อคกษาปณ์


เหรียญ พระพิมลธรรม( ช้อย )ฐานทตฺตเถระ ..... บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงงานกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รับจ้างผลิตเหรียญพระ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ   งานส่วนใหญ่ จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

                                                “ จิต “ เป็นของไม่ตาย “ สมาธิ “ จึงสำคัญ

                                           เมื่อร่างกายแตกดับไป แต่ใจของเรานั้นไม่ได้แตกดับ

                                           ไปตามร่างกาย

                                                 เวลาที่จิตของเราจะออกจากร่าง สมาธินี้จะรวม

                                           ประชุมให้ผลประโยชน์แก่เราอย่างเต็มที่

                                                 เมื่อถึงเวลานั้น เราจะรู้ได้ว่าจิตที่เราทำสมาธิไว้นั้น

                                           มีประโยชน์เพียงใด 

                                                                                                              หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า ช้อย ฝอยทอง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔  ที่บ้านใหม่หางกระเบน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ นายบุญธรรม โยมมารดาชื่อ นางพวง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๓ คน 

     เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ อายุได้ ๑๔ ปี เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

     อายุได้ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมเจดีย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีวิสุทธิวงศ์ (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐานทตฺโต

 

 

     สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นองค์อุปถัมภิกา ในการอุปสมบทครั้งนั้น 

     ขณะยังเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๗ ปีท่านสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค อายุ ๑๘ ปีสอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค และอายุ ๒๐ ปีสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ขณะอายุได้ ๒๑ ปี ท่านสอบได้อีกเป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค ได้รับพระราชทานพัดหน้านางพื้นแพรเหลืองประดับเลื่อม มีนิตยภัตราคาเดือนละ ๙ บาท 

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นรองเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ต่อมาจึงตั้งเป็นเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อมณฑลนครสวรรค์ถูกยุบรวมเข้ากับมณฑลอยุธยา จึงโปรดให้ท่านออกจากตำแหน่งเดิม แล้วตั้งเป็นรองเจ้าคณะมณฑลอยุธยาแทนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

มรณกาล

     พระพิมลธรรม ตรากตรำทำงานอย่างหนักจนเริ่มอาพาธ และเข้าโรงพยาบาลศิริราชในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ แพทย์ตรวจพบว่าท่านเป็นโรคปอดบวม แม้จะถวายการรักษาอย่างเต็มที่ อาการของท่านกลับทรุดลงต่อเนื่อง จนถึงเวลา ๕.๐๐ น. เศษ ของวันที่ ๑๕ มกราคม ท่านกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่า

 

     "สังขารไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ขออย่ายึดถือเป็นสาระอะไรเลย

     ทั้งสัทธิวิหาริก ทั้งอันเตวาสิก ทั้งท่านผู้เคารพนับถือ และทุก ๆ คน ฉันขอให้อโหสิกรรมในที่สุด"

 

จากนั้นท่านก็ไม่กล่าวอะไรอีก จนกระทั่งมรณภาพในเวลา ๕.๔๐ น. สิริอายุได้ ๕๖ ปี ๖๕ วัน

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ 

https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=15121

http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%20111.html

http://www.dhammamongkol.com

https://www.facebook.com/CUKammatanClub/

https://www.facebook.com/pages/เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน- สายพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต/247297055316599            

http://www.nanacollections.com

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net