วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ จังหวัดนนทบุรี


ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ จังหวัดนนทบุรี
จัดกิจกรรมขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มศว. จ.นนทบุรี : รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด โดยมี แพทย์หญิงกนิษฐา กิจสมบัติ ผู้กล่าวรายงานในฐานะประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ให้อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ และการฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย รวมทั้งการให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยรักษาประชาชนอย่างครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ควบคู่ไปกับการเป็นโรงพยาบาลแห่งความดีงามและโรงพยาบาลคุณธรรม ตามรอยแนวทางของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ที่กล่าวไว้ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

ล่าสุดได้ขยายการบริการโดยเปิดอาคารใหม่สูง 20 ชั้น ชื่อว่าอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งอาคารแห่งนี้เปิดบริการได้ด้วยแรงสนับสนุนและแรงศรัทธาจากเงินบริจาคของประชาชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และกรมชลประทาน ผู้ที่เป็นเหมือนครอบครัวที่สนับสนุนในทุกๆ ด้านเสมอมา ซึ่งทุกพลังแห่งการให้นี้จะนำไปซึ่งการพัฒนาให้แพทย์ พยาบาล และการมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ศรัทธาของท่านช่วยเติมเต็มให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น ในวันนี้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเปิดอาคารผู้ป่วย 20 ชั้นแห่งนี้ได้ ก็เพราะน้ำใจจากการให้ของท่าน ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน “ยิ่งให้ ... ยิ่งได้”

 


ข่าว /PR.พรหมพร / ภาพ : ประยงค์ วิลัย

โดย Nutshinocha

 

กลับไปที่ www.oknation.net