วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ หนูเพชร วัดธรรมาภิรตาราม ..... บล็อคกษาปณ์


เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ หนูเพ็ชร วัดธรรมาภิรตาราม ..... บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงงานกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รับจ้างผลิตเหรียญพระ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ  งานส่วนใหญ่ จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

                        “  ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ 

                        และเป็นรากแก้วของพระศาสนา  ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้

                        เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัย ของผู้จะมาสวมร่างมนุษย์

                        ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริง  “

                                                                    หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

 

ไม่พบข้อมูล จากการสืบค้นทางระบบออนไลน์

 

ขออนุญาต นำข้อธรรมของ หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี วัดหินหมากเป้ง มาแบ่งปันครับ

 

 

พุทธศาสนาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้   ต้นไม้เกิดแล้วย่อมมีเปลือก  กระพี้  มีแก่น

ศาสนาก็ในทำนองเดียวกัน ดังนั้นควรจะรู้จักเปลือก กระพี้ และแก่น ของพุทธศาสนาด้วย

พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่า ตจสาโร แปลว่า สำคัญเปลือกเป็นแก่น คนโดยมากไปคว้าเอาเปลือกมาเป็นแก่น เลยไม่ได้ของดี

 

พุทธศาสนามีทั้งเปลือก กระพี้ และแก่น จึงค่อยยืนนานมาจนถึงทุกวันนี้

ต้นไม้ถ้ามีแต่แก่น ก็เหมือนกับต้นไม้ตาย ถ้ามีแต่เปลือก ก็เหมือนต้นกล้วย ไม่ถาวร ต้นไม้ใดที่มีครบทั้งเปลือก กระพี้ และแก่น ต้นไม้นั้นจะยืนนาน เพราะเปลือกเป็นเครื่องห่อหุ้มกระพี้ทำให้กระพี้เจริญงอกงาม กระพี้หุ้มห่อแก่น ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่นค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นลำดับ การที่พระพุทธศาสนาสืบต่อมาได้สองพันกว่าปีเช่นนี้ ก็ต้องมีทั้งเปลือก กระพี้ และแก่น เป็นเครื่องห่อหุ้มส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่นนั้นเหมือนกัน

 

เปลือก คืออะไร? กระพี้ คืออะไร? แก่น คืออะไร?

 

ท่านไม่ได้อธิบายไว้ อาตมาจะสมมติบัญญัติขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่าย เปลือก ได้แก่ ศาสนพิธีต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การทำบุญทำทาน รักษาศีล ถ้าขาดการทำทาน รักษาศีล หรือขาดศาสนาพิธีต่างๆ เสียแล้ว ศาสนาก็ไม่มีเครื่องหมาย  ลัทธิใดหรือศาสนาใดก็ตาม จำเป็นจะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณี คือ พิธีรีตองต่างๆ เป็นเครื่องหมายประจำ ซึ่งผิดแผกแตกต่างกันไปโดยเครื่องหมายนั้น จะทราบได้ที่ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ  โบราณท่านกล่าวไว้ว่า ทาน เป็นเครื่องเลี้ยงพวกพล ศีล เป็นมนต์วิชา ปัญญา เป็นอาวุธ จะเห็นได้ว่าถ้าขาด ทาน เสียอย่างเดียว ศาสนาจะไม่มีเหลือ หมดสิ้นกันเลย ฉะนั้น ทาน จึงเป็นเบื้องต้น เป็น เปลือก หุ้มห่อ กระพี้ ไว้ วันนี้จะอธิบายถึงเรื่อง ทาน และ ศีล ซึ่งเปรียบเสมือนเปลือก

การทำนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการทำบุญทำทาน เช่น ตักบาตรหรือการสร้างศาลาการเปรียญ สำหรับไว้บำเพ็ญการกุศล เป็นต้น หากว่าไม่มีทานพวกนี้เป็นเครื่องทะนุถนอมบำรุงเสียแล้ว ศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้ โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ สำหรับประกอบศาสนาพิธีต่างๆ มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น นี่ก็เพราะการทำทานของชาวพุทธแท้ๆ คือ เปลือก นั่นแหละ

ทาน เบื้องต้น ทานอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไม่มีอาชีพทำมาหากิน ชีวิตอยู่เนื่องด้วยคนอื่น หากญาติโยมไม่ทำบุญสุนทาน พระก็อยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้ พระไม่ได้ทำมาค้าขาย ไม่ได้ทำกสิกรรมอะไรทั้งหมด อยู่ได้เพราะการทำทานแท้ๆ ทาน เป็นของดีอย่างนี้ จึงเรียกว่า ทาน เป็นเครื่องเลี้ยงพวกพล

การศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรม หรือการรักษาศีลของพระภิกษุเป็นตัวอย่างอันดีงามของชาวโลก หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในเมืองไทยที่ใดถ้าไม่มีวัดวาอาราม ไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์เสียแล้วรู้สึกว่าบ้านเมืองนั้นจะเศร้าหมอง ผู้คนก็จะพลอยเศร้าหมอง จิตใจและหน้าตาไม่ผ่องใสสะอาดไปด้วย ถ้าหากว่ามีวัดหรือมีพระหรือมีการทำบุญทำทานอยู่เสมอๆ ถิ่นนั้นเมืองนั้นก็จะแจ่มใสผู้คนก็สะอาดผ่องใสจิตใจเบิกบาน

อย่างที่เขาอยู่ตามบ้านนอกชนบท ตามป่าตามรกก็ตาม ถ้าหากไม่มีการทำบุญ ไม่มีการประพฤติตามประเพณีทางพุทธศาสนาเสียแล้ว ก็จะพากันหมกหมุ่นอยู่แต่กับการงานของตน จะไม่มีการทำความสะอาด ไม่มีการแต่งตนแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านเลย สกปรกขะมุกขะมอม นี่ก็เป็นของดีในเรื่องศาสนา ในเรื่องวัดวาอาราม ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำทาน เป็นทานสำหรับเลี้ยงพวกพล เป็นกำลังของพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง

เมื่อเราอุดหนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนา ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้อุดหนุนค้ำจุนตัวของเรา ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกา เสริมสร้างความดีขึ้นมาในตัวเราเองด้วย เมื่อมีการทำทานในตัวเราแล้ว ศีลก็พลอยเกิดขึ้นมาด้วย คือคนที่สร้างความดี มีแต่อยากดีร่ำไป เมื่อเห็นคุณงามความดีเพราะการทำทานว่า ดีขึ้นมาขนาดนี้แล้ว เกิดความพอใจที่จะมีการรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปอีก นี่เป็นเปลือกที่หุ้มห่อกระพี้ไว้

 

มุมมองของผู้เขียน Blog

วัตถุมงคล  เหรียญพระ เครื่องรางของขลังต่าง ๆ ที่ชาวพุทธสร้างขึ้นมานั้น แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะหรือแก่นในพุทธศาสนาโดยตรง  แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพุทธบุตร ที่เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัย เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงผู้เป็น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ระลึกถึงคุณความดี และคำสั่งสอนของท่าน

ล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยกุศลเจตนา   และถ้าการสะสมของเรา ทำเพื่อเป็นงานอดิเรก  สะสมตามกำลังทรัพย์  สะสมด้วยความพอดี สะสมด้วยความพอเพียง  การสะสมของเราก็จะเป็นงานอดิเรกที่มีความสุข และเพิ่มมูลค่าอีกด้วย

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ

https://www.posttoday.com/dhamma/206611

https://www.facebook.com/CUKammatanClub/

https://www.facebook.com/pages/เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน- สายพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต/247297055316599   

http://www.nanacollections.com

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net