วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศ ! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา !!
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร


รายละเอียดตำแหน่งนายทหารประทวน
รายละเอียดตำแหน่ง และที่ตั้งหน่วย


การสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จํานวน 350 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 50 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ rtarf.thaijobjob.com "

 
**ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจํา ตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ**- เอกสารประกาศรับสมัคร
- รายละเอียด คุณสมบัติ ตำแหน่งและการสอบ
สมัครทางเว็บไซต์ : rtarf.thaijobjob.com


หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสายงานทหาร !

หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"คลิก"เป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและออกสอบบ่อยครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด


พร้อมแนวข้อสอบกว่า 350 ข้อ มีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่ายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์:

1. มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง
2. มีแนวข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงกว่า 350 ข้อ
3. ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด


หนังสือ สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ (หนังสือใหม่สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์) "คลิก"


หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการใช้สูตร ฟังก์ชันใน Excel และเทคนิคการจัดการกับข้อมูล มาวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจ และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท


หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ฉบับสอบได้จริง"คลิก"แนวข้อสอบสาขาพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล มีข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ

เป็นแนวข้อสอบสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อให้สาขาพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล มีแนวข้อสอบครบทั้ง 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม มีข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ สามารถใช้อ่านเตรียมสอบได้ทุกสถาบันการศึกษาความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ >>

1.มีแนวข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ
2.แนวข้อสอบครบทั้ง 7 วิชาหลัก
3.ครอบคลุมทั้งสาขาพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลติดต่อสอบหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

โดย BoyServeOrder

 

กลับไปที่ www.oknation.net