วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิธีง่ายๆ เพื่อตั้งเป้าหมายให้ใช้งานได้จริง


เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 74

วิธีง่ายๆ เพื่อตั้งเป้าหมายให้ใช้งานได้จริง

***********************************************************

“ทำไม พนักงานส่วนใหญ่ของเราจึงตั้งเป้าหมายไม่เป็น!!!”

“ทำไม เป้าหมายที่มีส่วนใหญ่ ถึงไม่ตอบโจทย์องค์กรเลย”

“หลายครั้งที่องค์กรบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ยังทำกำไรไม่ถึงฝั่งฝัน!!!มันเป็นเพราะอะไร?”

 

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ยังไม่ดีพอ เช่น

“ส่งสินค้าให้ตรงเวลา”

“ไม่มีของเสียในกระบวนการผลิต”

“ลูกค้าพอใจในสินค้า และบริการ”

แล้วการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นเป็นอย่างไรล่ะ?

 

เรามาดูหลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้จริง ซึ่งมีดังนี้ครับ

 1. องค์ประกอบของเป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ดีต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

 

เป้าหมาย =

1. เป้าหมายด้านปริมาณ+2.เป้าหมายด้านคุณภาพ 3. เป้าหมายด้านเวลา

 2. หลักการตั้งเป้าหมายที่ดี มีดังนี้

 1. ความชัดเจน (Specific) ต้องมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ตรงประเด็น

เช่น จะทำที่แผนกไหน หน่วยงานใด ชื่อสินค้า หรือบริการใด หรือลูกค้าประเภทใด หรือลูกค้ารายใด เป็นต้น)

 

2. สามารถวัดผลได้ (Measurable) โดยเราควรทำออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ เช่น จำนวน น้ำหนัก ปริมาณ ระยะเวลา แต่ก็มีที่ KPI หรือ เป้าหมาย

     แต่สำหรับ บางหัวข้อที่ไม่สามารถวัดผลได้โดยตรง เช่น ความรู้สึก หรือความพึงพอใจ เราก็อาจจะทำแบบสอบถาม โดยกำหนดหัวข้อในเรื่องที่เราต้องการวัดผล แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการประเมิน เท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลมาเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้แล้วละครับ

 

3. มีความท้าทาย แต่สามารถทำได้ (Available) โดยก่อนที่จะตั้งเป้าหมาย เราควรศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาก่อน ซึ่งข้อมูลที่เราจะศึกษาอาจเป็นข้อมูลภายในองค์กร หรือข้อมูลภายนอกก็ได้ (เราจะทำการ BENCHMARK) จากนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่า หน่วยงานเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น

 

4. สมเหตุสมผลที่จะทำ (Reasonable) เราต้องมาพิจารณาดูว่าเป้าที่จะตั้งนั้นมีความสมเหตุ สมผลที่จะทำไหม? เช่น ยอดขายปัจจุบัน 150 ล้านบาท/เดือน ปีหน้าตั้งเป้า 170 ล้านบาท/เดือน โดยจะไปเปิดตลาดต่างประเทศซึ่งถ้าหากพิจารณาดูแล้วมีทางเป็นไปได้อย่างนี้ก็โอเคนะครับ

 

5. มีกรอบเวลาในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย (Time Table) โดยเราต้องจัดทำแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) เพื่อกำหนดกิจกรรม ระยะเวลา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และงานที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน และจัดลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องด้วยนะครับ

 

6. มีความสำคัญ และสอดคล้องกับกลยุทธขององค์การ (Important) ข้อนี้สำคัญมากๆ เพราะว่าองค์กรจะใช้ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) นโยบาย (Policy) กลยุทธ์ (Strategy) เป็นเสมือนกับเข็มทิศ หรือธงในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นเป้าหมายต่างๆที่เราจะกำหนด ก็ต้องทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) นโยบาย (Policy) กลยุทธ์ (Strategy) และเป้าหมาย (Target)  ด้วยนะครับ เพราะถ้าหากเราตั้งเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกับสิ่งต่างๆที่บอกมาแล้ว เราก็อย่าทำดีกว่า เพราะทำแล้วอาจได้ไม่คุ้มเสีย

 

จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถนำมากำหนดเป้าหมายให้ดีขึ้นได้ดังนี้

“ส่งสินค้าตรงเวลา 100% ภายในเดือนธันวาคม 2563”

“จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบเท่ากับ 0.02 PPM (part per million)  ภายในเดือนธันวาคม 2563”

“ความพึงพอใจในสินค้า และบริหารของลูกค้า 95% ภายในเดือนธันวาคม 2563”

ลองนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆท่าน สู้ๆนะครับ

#ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
#Dr.Thongpunchang Pongvarin
#Management GURU by Dr.Thonog BT
#bt-training.com
Mobile.0898118340

Www.bt-training.com ครับ

 

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net